Peter Fedorčák

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peter Fedorčák
historik, univerzitný pedagóg
Dielo
Polia pôsobnostislovenské politické dejiny v prvej polovici 20. storočia,
urbárne dejiny Košíc
Vedecké pôsobenieUniverzita P. J. Šafárika v Košiciach (od 2010)
Katolícka univerzita v Ružomberku (2006 – 2011)
Počet citáciícca 300
Alma materTrnavská univerzita v Trnave (Mgr. 2006, PhD. 2012)
Akademický titulMgr., PhD.
Osobné informácie
Narodenie1983 (39 alebo 40 rokov)
Košice, Česko-Slovensko (dnes Slovensko)
Štátna príslušnosťdo 1993: česko-slovenská
od 1993: slovenská
Národnosťslovenská
Miesto pobytuKošice

Mgr. Peter Fedorčák, PhD. (* 1983, Košice) je slovenský historikuniverzitný pedagóg. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje slovenským politickým dejinám prvej polovice 20. storočia (so zameraním na osobnosť Vojtecha Tuku) a urbárnym dejinám Košíc.

Vysokoškolské vzdelanie získal na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2001 – 2006 tu absolvoval magisterské štúdium v študijnom odbore história a v rokoch 2006 – 2012 doktorandské štúdium v študijnom odbore slovenské dejiny. Pod vedením Emílie Hrabovec obhájil dizertačnú prácu na tému Proces s Vojtechom Tukom v roku 1929, ktorú neskôr rozšíril do podoby monografie. V rokoch 2006 – 2011 pedagogicky pôsobil na Katolíckej univerzite v Ružomberku a od roku 2010 pracuje na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde v rámci svojej pedagogickej činnosti vyučuje predmety týkajúce sa svetových dejín raného novoveku a slovenských dejín 16. – 18. storočia. Zároveň pôsobí ako výkonný redaktor vedeckého časopisu Mesto a dejiny a člen redakčnej rady vedeckého časopisu Notitiae historiae ecclesiasticae.[1][2]

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

Monografie
  • FEDORČÁK, Peter. Social issues in the first Czechoslovak Republic (1918 – 1938). Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2010. 75 s. ISBN 9788361864325.
  • FEDORČÁK, Peter. Tuka proti republike : Proces z roku 1929. 1. vyd. Bratislava : Marenčin PT, 2018. 269 s. ISBN 978-80-569-0149-6.
Štúdie charakteru monografie
  • FEDORČÁK, Peter. Obraz humanistu a pedagóga Leonarda Coxa vo svetovej historiografii. In: Cassovia Docta. Osobnosti vedy a školstva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 9788081526732, s. 7-44.
  • FEDORČÁK, Peter. Košice During the Reign of Maria Theresa: The Main Reasons for Changes in the City. In: The Empress Cities: Urban Centres, Societies and Economies in the Age of Maria Theresia von Habsburg. Trieste : Edizioni Università di Trieste, 2017. ISBN 978-88-8303-895-2, s. 33-49.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. UPJŠ - Filozofická fakulta. Mgr. Peter Fedorčák, PhD. [online]. Košice: upjs.sk, 2019-07-04, [cit. 2021-03-07]. Dostupné online.
  2. FEDORČÁK, Peter. Peter Fedorčák [online]. Košice: upjs.academia.edu, 2017-04-10, [cit. 2021-03-07]. Dostupné online.