Peter Zaťko

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Peter Zaťko
slovenský národohospodár, politik
Narodenie17. október 1903
Vavrišovo
Úmrtie10. január 1978 (74 rokov)
Bratislava

Dr. Ing. Peter Zaťko (* 17. október 1903, Vavrišovo – † 10. január 1978, Bratislava) bol slovenský národohospodár, politik.

Životopis[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v rodine Mateja Zaťka a jeho manželky Zuzany rod. Abrhámovej. Základnú školu vychodil v Liptovskom Hrádku. Študoval na meštianskej škole v Liptovskom Mikuláši a na Obchodnej akadémii v Martine. V roku 1926 absolvoval Vysokú školu obchodnú v Prahe. V rokoch 1926 – 1929 pracoval ako tajomník v Česko-slovensko-maďarskej obchodnej komore v Prahe.

V roku 1929 odišiel do Bratislavy, kde pracoval ako tajomník Obchodnej a priemyslovej komory až do roku 1936. Tu stal spolupracovníkom Imricha Karvaša, s ktorým v roku 1931 iniciovali založenie časopisu Politika, na ktorého stránkach mladá slovenská inteligencia zdôvodňovala teóriu regionalizmu, ktorá požadovala väčší zreteľ na špecifické potreby Slovenska. Malo dôjsť k zjednoteniu hospodárskych a politických síl na Slovensku, ktoré by presadzovali slovenské záležitosti v ústredných orgánoch v Prahe. Výsledkom bolo založenie Národohospodárskeho ústavu Slovenska (NÁRUS), ktorého zasadaní sa Zaťko zúčastňoval ako ekonomický odborník. V rokoch 1936 – 1940 bol generálnym tajomníkom a podpredsedom Ústredného združenia slovenského priemyslu.

V decembri 1938 bol zvolený za poslanca slovenského autonómneho snemu. V rokoch 1939 – 1944 bol poslancom snemu Slovenskej republiky. V marci 1939 mu ponúkli aj miesto ministra hospodárstva, ktoré odmietol Bol však ministrovým poradcom a snažil sa o obmedzenie vplyvu nemeckého finančného kapitálu na slovenské hospodárstvo. V rokoch 1941 – 1942 pôsobil ako predseda Ústredne pre hospodárstvo priemyselné a surovinové.

Spolupracoval s občianskym krídlom odboja. Bol členom členom ilegálnej SNR. Pripravoval hospodárske zabezpečenie Slovenského národného povstania tajným premiestňovaním materiálových zásob na stredné Slovensko. Počas Povstania bol členom povstaleckej SNR a Rady na obranu Slovenska. Koncom roku 1944 bol za účasť v Povstaní odsúdený na smrť. Začiatkom roku 1945 sa stal povereníkom pre zásobovanie, obchod a priemysel.

Po oslobodení pracoval ako podpredseda Štátneho plánovacieho a štatistického ústavu (1945 – 1948). V rokoch 1948 – 1951 bol generálnym dozorcom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Potom pracoval v rôznych podnikoch. V roku 1958 ho uväznili a odsúdili na tri roky za údajné podvracanie republiky. V roku 1960 ho prepustili na amnestiu a v roku 1968 rehabilitovali. Zomrel 10. januára 1978 v Bratislave.

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

  • Industrializačná politika Maďarska a jej výsledky (Bratislava, 1930)
  • Domácka výroba najmä na Slovensku a Podkarpatskej Rusi (Bratislava, 1931)
  • Národohospodár Peter Zaťko spomína (Liptovský Mikuláš, 1994)

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Politická elita meziválečného Československa 1918-1938. Kdo byl kdo. (edit. F. Kolář a kol.) (Praha, Pražská edice, 1998) ISBN 8090150985

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]