Pleso

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Pleso môže byť:

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. pleso. In: ČINČURA, Juraj, ed. Encyklopédia Zeme. 1. vyd. Bratislava : Obzor, 1983. 717 s. (Encyklopédie Obzoru.) S. 455.
 2. pleso. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 553.
 3. jazerá. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok II E-J. Bratislava : Veda, 1978. 531 s. S. 498.
 4. pleso. In: Malá československá encyklopedie. 1. vyd. Zväzok 4. M-Pol. Praha : Academia, 1986. 989 s. S. 922.
 5. BULÁNKOVÁ, Eva. Klasifikácia povrchových vôd [online]. Bratislava: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, [cit. 2018-04-05]. S. 71. Dostupné online.
 6. ANDRÁŠI, Július, a kol. Vysoké Tatry. 3. noveliz. vyd. Bratislava : Šport, 1991. 304 s. (Turistický sprievodca ČSFR; zv. 6.) ISBN 80-7096-145-7. S. 18.
 7. pleso. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III p-r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 89.
 8. a b c d pleso. In: Slovník slovenských nárečí. 1. vyd. Zväzok 2 L - P. Bratislava : Veda, 2006. 1065 s. ISBN 80-224-0900-6.
 9. Pleso. In: Masarykův slovník naučný : lidová encyklopedie všeobecných vědomostí. Zväzok 5. N-Q. Praha : Československý kompas, 1931. 1130 s. S. 747.
 10. pleso. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 484.
 11. jazero. In: PISÁRČIKOVÁ, Mária, et al. Synonymický slovník slovenčiny. 3. nezm. vyd. Bratislava : Veda, 2004. 998 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0801-8.
 12. pleso. In: SVOBODA, Josef, a kol. Encyklopedický slovník geologických věd. Vyd. 1. Zväzok 2 N-Ž. Praha : Academia, 1983. 851 s. S. 190.
 13. POLČÁK, Norbert. Jazerá na Slovensku, ich využitie a ochrana [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzickej geografie a geoekológie, [cit. 2018-04-05]. S. 5. Dostupné online.
 14. pleso. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 484. ; oko. In: Krátky slovník slovenského jazyka. 4. dopl. a upr. vyd. Bratislava : Veda, 2003. 985 s. Dostupné online. ISBN 80-224-0750-X. S. 433-434.
 15. pleso. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok III p-r. Bratislava : Vydavateľsto SAV, 1963. 912 s. Dostupné online. S. 89. ; oko. In: PECIAR, Štefan, ed. Slovník slovenského jazyka. 1. vyd. Zväzok II l – o. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1960. 648 s. Dostupné online. S. 544-548.
 16. pleso. In: Veľký slovensko-ruský slovník. 1. vyd. Zväzok 3 P-Q. Bratislava : Veda, 1986. 808 s. ISBN 80-224-0191-9. S. 126.
 17. pleso. In: Příruční slovník jazyka českého. Zväzok V. Část 1., P – Průsvitně. V Praze : Školní nakladatelství, 1941-1943. 1336 s. Dostupné online.
 18. a b Pleso. In: Ottův slovník naučný. Zväzok 19: P – Pohoř. V Praze : J. Otto, 1902. 1051 s. Dostupné online. S. 900.
 19. a b c d e Pleso. In: KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Zväzok 2 N-P. V Praze : Tiskem a nákladem knihtiskárny Františka Šimáčka, 1880. 1269 s. Dostupné online. S. 584.
 20. a b pleso. In: Slowár Slowenskí Češko-Laťinsko-Ňemecko-Uherskí. dostupné online
 21. pleso. In: KRÁLIK, Ľubor. Stručný etymologický slovník slovenčiny. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2015. 704 s. ISBN 978-80-224-1493-7. S. 447.
 22. pleso. In: Slovník spisovného jazyka českého. Zväzok 2, N-Q. Praha : Academia, 1971. 1191 s. Dostupné online.
 23. a b c d ŠAFAŘÍK, Pavel Josef. Slovanské starožitnosti. V Praze : Bedřich Tempsk, 1862. Dostupné online. S. 279-280.
 24. a b c Pleso. In: KOTT, František Štěpán. Česko-německý slovník zvláště grammaticko-fraseologický. Zväzok 7 Dodatky. O-Ž, II. Dodatky. A-Ž. V Praze : František Šimáček, 1893. 1269 s. Dostupné online. S. 258.
 25. RADLINSKÝ, Ondrej. Školník : obsahujúci hviezdovedu, zemepis, silozpyt, zemeznalstvo, prírodopis, domáce a poľné hospodárstvo, ovocinárstvo, včelárstvo, hodbabníctvo a nauku o právach a povinnosťach občanských : pre katolícke elementárne školy. Zväzok 1. Viedeň : Kongregácia Mechitaristov, 1871. 304 s. Dostupné online. S. 25.
 26. a b pleso. In: MIKLOSICH, Franz. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Cambridge : Cambridge University Press, 2015. Dostupné online. ISBN 978-1-108-08054-5. S. 249-250.
 27. pło. In: BRÜCKNER, Aleksander. Słownik etymologiczny języka polskiego. Zväzok 2 P — Ż. Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927. 805 s. Dostupné online. S. 421.
 28. a b c https://bara.ujc.cas.cz/psjc/img.php/img/1168/632956365_129115_25061_659


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.