Portál:Cesty/Pomoc

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Táto stránka slúži na pomoc redaktorom, ktorí sa rozhodnú prispievať článkami cestách.

Minimum v článku[upraviť zdroj]

Každý článok by mal obsahovať názov cesty, skratku cesty a jej názov v origináli, jej dĺžku a dôležité mestá na trase. Tiež by mali byť spomenuté dôležité križovania s inými cestami a aké európske cesty po nej budú prechádzať, resp. prechádzajú.

Definícia[upraviť zdroj]

Príklad správneho začiatku článku ("definície"):

Diaľnica M0 (maď. Autóút/Autópálya M0, M0-s autópálya/autóút) je maďarská diaľnica (čiastočne rýchlostná cesta), ktorá po svojom vybudovaní vytvorí obchvat hlavného mesta Budapešť. Celková dĺžka cesty bude 108 kilometrov a budú po nej prechádzať európske cesty E71, E73 a E75.

Názov cesty[upraviť zdroj]

Názov cesty vytvoríš nasledovne. Vezmeš typ cesty (diaľnica, rýchlostná cesta, cesta I. triedy...) a za medzerou napíšeš číslo cesty, ďalšia medzera a v zátvorke krajina. Pri diaľniciach a rýchlostných cestách sa do názvov pridávajú i predpony (A,D,S,R, atď.), pri cestách nižších kategórií je to kvôli rozdielnosti systematizovania cestnej siete v jednotlivých krajinách nepotrebné. Vo väčšine krajín sa cesty nižších kategórií na dopravnom značení označujú len číslom, písmená sa vynechávajú.

Napríklad v Rakúsku je spolková cesta 9 po nemecky nazývaná Bundesstrasse 9, skratkou B9 a na dopravnom značení len číslicou 9. Preto jej názov vytvoríme nasledovne: Spolková cesta 9 (Rakúsko).

Špecifiká jednotlivých krajín a názvoslovie ich cestných komunikácií je rozpísané nižšie.


Druh cesty Miestna skratka Názov článku
Slovensko
Diaľnica Dx Diaľnica Dx (Slovensko)
Diaľničný privádzač PD x Diaľničný privádzač x (Slovensko)
Rýchlostná cesta Rx Rýchlostná cesta Rx (Slovensko)
Cesta I. triedy I/xx Cesta I. triedy xx (Slovensko)
Cesta II. triedy II/xx Cesta II. triedy xx (Slovensko)
Česko
Diaľnica (Dálnice) x Diaľnica Dx (Česko)
Rýchlostná cesta (Rychlostní silnice) x Rýchlostná cesta Rx (Česko)
Cesta I. triedy (Silnice I. třídy) I/x Cesta I. triedy x (Česko)
Rakúsko
Diaľnica (Autobahn) Ax Diaľnica Ax (Rakúsko)
Rýchlostná cesta (Schnellstrasse) Sx Rýchlostná cesta Sx (Rakúsko)
Spolková cesta (Bundesstrasse) (B)x Spolková cesta x (Rakúsko)
Albánsko
Diaľnica (Autostradë) Ax Diaľnica Ax (Albánsko)
Štátna cesta (Rruga nacional) (SH)xx Štátna cesta xxxx (Albánsko)
Druh cesty Miestna skratka Názov článku
Rumunsko
Diaľnica (Autostradă) Ax Diaľnica Ax (Rumunsko)
Štátna cesta (Drum Naţional) DN x Štátna cesta xx (Rumunsko)
Chorvátsko
Diaľnica (Autocesta) Ax Diaľnica Ax (Chorvátsko)
Štátna cesta (Državna cesta) (D)x Štátna cesta x (Chorvátsko)
Nemecko
Diaľnica (Autobahn) Ax Diaľnica Ax (Nemecko)
Spolková cesta (Bundesstrasse) (B)x Spolková cesta x (Nemecko)
Poľsko
Diaľnica (Autostrada) Ax Diaľnica Ax (Poľsko)
Rýchlostná cesta (Droga ekspresowa) Sx Rýchlostná cesta Sx (Poľsko)
Spolková cesta (Droga krajowa) (DK)x Štátna cesta x (Poľsko)


Keďže niektoré krajiny majú zvláštne názvy, tu je pomôcka aspoň pre tie európske. V Belgicku R a v Dánsku O znamená okruh. Niektoré severské krajiny používajú na označenie ciest iba európske cesty. Tie majú tvar európska cesta 1. V Dánsku sú niektoré cesty značené iba číslami. Vtedy použijeme názov cesty a číselné označenie bez písmenka. Takto postupujeme aj pri niektorých cestách v Maďarsku, Nórsku a Švédsku. Vo Francúzsku písmenko D označuje departmentskú cestu. V Holandsku písmenko A označuje diaľnicu, písmeno N štátnu cestu, písmeno S mestskú cestu. Talianske označenie T znamená obchvat, TR diaľničný tunel (diaľnica vedúca iba cez tunel pod Alpami). Turci pre diaľnicu používajú písmenko O, D pre štátnu cestu. Označenie ciest v Španielsku je pomerne zložité, bližšie vysvetlené je tu. Vo Veľkej Británii je diaľnica označená M alebo A (M), štátna cesta iba A.

Infobox[upraviť zdroj]

Ku článkom o cestách a diaľniciach sa používa Infobox diaľnica. Dokumentáciu k nemu možno nájsť tu.

Objekty na cestách[upraviť zdroj]

Objekty vyskytujúce sa na cestách sa do infoboxu vkladajú pomocou šablóny Cesta.

Zásady vkladania objektov[upraviť zdroj]

  • Ak sa daný objekt nachádza len v jednom smere (na diaľnici, resp. inej štvorprúdovej smerovo rozdelenej ceste), nepridávame za jeho názov šípky:

AB-AS.svg (12) Boľkovce Pfeil oben.svg

ale šípky nahradíme slovom:

AB-AS.svg (12) Boľkovce (len smer Košice)

Tabuľka cesty[upraviť zdroj]

bude doplnené


Údržba portálu[upraviť zdroj]

* <div align=right><small>[[Diaľnica A1 (Bosna a Hercegovina)|celý článok...]]</small></div>
* {{Portál|Cesty|Cestný}}

Pomoc portálu[upraviť zdroj]

Bosna a Hercegovina ~ Chorvátsko ~ Európa ~ Grécko ~ Nemecko ~ Macedónsko ~ Mestá ~ Maďarsko ~ Poľsko ~ Rakúsko ~ Rumunsko ~ Slovensko ~ Slovinsko ~ Taliansko ~ Česko ~ Švajčiarsko ~ Obrubník ~ Parkovisko ~ Serpentína ~ Cestné sedlo ~ Odpočívadlo

Kontakty[upraviť zdroj]

Izmaelt ~ Rl91