Prechodová oblasť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Prechodová oblasť je tenká a nepravidelná vrstva slnečnej atmosféry, ktorá oddeľuje horúcu korónu od chladnejšej fotosféry. Teplota sa tu náhle mení z 20 000 K (na hranici s chromosférou) na 1 milión K (na hranici s korónou). Táto vrstva sa skúma hlavne v ďalekej ultrafialovej časti spektra.

Z pozorovaní vyplýva, že prechodová vrstva je skôr obálkou okolo nehomogenít ako sú napr. spikuly, ako súvislou vrstvou. Nad slnečnými škvrnami má nižšiu hustotu. Jej priemerná výška nad pokojnými oblasťami Slnka je okolo 1 700 km plus mínus 800 km. Jej hrúbku nemožno ľahko určiť, pretože závisí od priemernej rozlišovacej schopnosti. Pri pozorovaní v teplotách 3x104 až 3x105 dostávame hrúbku okolo 30 km, pre teploty 2x105 až 106 je to okolo 2 500 km.

Prechodovú oblasť formuje teplo, ktoré "preteká" z koróny do chladnejšej chromosféry ležiacej pod ňou. Odpoveď na otázku, prečo je chromosféra, ktorá sa nachádza bližšie k stredu Slnka chladnejšia ako koróna nachádzajúca sa ďalej od stredu Slnka doteraz nepoznáme.