Pohyb Slnka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Vlastný pohyb hviezd spektrálnych tried B a A na oblohe za +/− 200 000 rokov. Na obrázku vidíme vlastný pohyb mladých modrých hviezd na oblohe (zobrazené do 8 mag). Na pohybe týchto hviezd sa vlastne odzrkadľuje pohyb nášho Slnka v galaxii. Vidíme, že za veľmi krátku dobu existencie týchto hviezd sa ich pohyb nestihol rozladiť.

Pohyb Slnka je relatívny pohyb Slnka vzhľadom na miestny štandard pokoja (LSR), prípadne na určitý súbor hviezd alebo objektov. Určuje sa z vlastných pohybov a radiálnych rýchlostí hviezd, ktoré tvoria daný súbor. Bod na oblohe, ku ktorému smeruje Slnko vzhľadom na daný súbor hviezd, je apex Slnka, protiľahlý bod na oblohe je antapex Slnka. Podľa zvoleného súboru hviezd, na ktorý sa pohyb Slnka vzťahuje, rozoznáva sa štandardný pohyb Slnka a základný pohyb Slnka.

  • Štandardný pohyb Slnka (angl. standard solar motion) je pohyb vzhľadom na súbor väčšiny hviezd z katalógov radiálnych rýchlostí a vlastných pohybov (hviezdy spektrálnych typov A až G vrátane trpaslíkov, obrov a nadobrov), Slnko má vzhľadom na tento súbor rýchlosť 19,5 km/s v smere štandardného apexu Slnka so súradnicami a = 270°, d = +30° (galaktické súradnice l = 56°, b = +23°), t. j. v smere súhvezdia Herkules.
  • Základný pohyb Slnka (angl. basic solar motion) je pohyb vzhľadom na miestny štandard pokoja reprezentovaný pri konkrétnom výpočte pohybu Slnka najčastejšie sa vyskytujúcimi rýchlos­ťami hviezd z okolia Slnka (hviezdy spektrálnych typov A, gK a dM); rýchlosť Slnka vzhľadom na LSR je 15,4 km/s v smere základného apexu Slnka so súradnicami a = 268°, d = +26° (galaktické súradnice l = 51°, b = 23°).

Vzhľadom na iné súbory hviezd je pohyb Slnka odlišný (asymetria hviezdnych pohybov), napr. vzhľadom na hviezdy RR Lyrae populácie II má Slnko rýchlosť 109,0 km/s v smere so súradnicami a = 306°, d = +47°, vzhľadom na guľové hviezdokopy má rýchlosť okolo 200 km/s v smere so súradnicami a = 315°, d = +46°, vzhľadom na blízke galaxie rýchlosť 292 km/s v smere a = 344°, d = +53°.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.