Ramenná kosť

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Humerus l. dx. - predná strana
Humerus l. dx. - zadná strana

Ramenná kosť (lat. humerus) patrí medzi kosti hornej končatiny človeka.

Ramenná kosť je typickou dlhou kosťou, rozlišujeme na nej telo a dva konce, proximálny a distálny.

 • Telo kosti ramena (lat. corpus humeri) - proximálne má kruhový prierez, distálne má prierez v tvare trojuholníka. Vďala trojuholníkovitému tvaru na ňom rozoznávame tri hrany, (lat. margo) a tri plochy (lat. facies)
  • zadná plocha (lat. facies posterior) - ohraničuje ju margo medialis a margo lateralis, prebieha ňou sulcus nervi radialis, prebieha zhora dolu a špirálovito sa zatáča laterálne.
  • predná vnútorná plocha (lat. facies anterior medialis)
  • predná vonkajšia plocha (lat. facies anterior lateralis) - zhruba v polovici dĺžky kosti sa tu nachádza foramen nutricium, ktorý prebieha distálne vo forme canalis nutricius. Proximálne od foramen nutricium je tuberositas deltoidea, kam sa upína musculus deltoideus.
  • predný okraj (lat. margo anterior) - je naznačený len slabo, niektoré zdroje ho neuvádzajú
  • vonkajší okraj (lat. margo lateralis)
  • vnútorný okraj (lat. margo medialis)
 • Proximálny koniec kosti (lat. extremitas superior alebo epiphysis proximalis) - rozširuje sa do pologuľovitej hlavice, caput humeri, smeruje mediálne, proximálne a dorzálne, je styčnou plochou pre spojenie s lopatkou (lat. scapula). Od tela kosti je ohraničený krčkom, collum anatomicum, ktorý nie je príliš zúžený. Distálne od collum anatomicum sú dva hrbolčeky, tuberculum majus, umiestnený laterálnejšie a tuberculum minus, ktorý je mediálnejšie, smerom distálne pokračujú do príslušných hrán, crista tuberculi majoris a crista tuberculi minoris. Hrbolčeky a hrany spolu ohraničujú brázdu, sulcus intertubercularis, do ktorej sa vkladá šľacha dlhej hlavy dvojhlavého svalu, tendo capitis longi m. bicipitis brachii. Distálne od hrbolčekov je druhé zúženie, označované ako collum chirurgicum.
 • Distálny koniec kosti (lat. extremitas inferior alebo epiphysis distalis) - je predozadne sploštený, do strán vybieha vo forme epicondylus lateralis a epicondylus medialis, ktorý je mohutnejší a na jeho zadnej strane prebieha sulcus nervi ulnaris. Na radiálnej strane má hlavičku (lat. capitulum humeri) pre spojenie s vretennou kosťou, (lat. radius). Ulnárne je umiestnená kladka (lat. trochlea humeri) pre spojenie s incisura trochlearis na lakťovej kosti (lat. ulna). Na prednej ploche kosti ramena, proximálne od trochlea humeri je umiestnená fossa coronoidea a proximálne od capitulum humeri je umiestnená fossa radialis. Na zadnej ploche je fossa olecrani.