Lopatka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Ľavá lopatka - predná plocha (fac. costalis)
Ľavá lopatka - zadná plocha (fac. dorsalis)
Poloha lopatky vzhľadom k hrudníku a kľúčnej kosti. Pohľad odzadu.

Lopatka (lat. scapula) patrí medzi kosti hornej končatiny. Je to plochá kosť, trojuholníkovitého tvaru. Je uložená na chrbte, medzi hrudnými svalmi v úrovni 2. až 7. rebra. Tvorí kĺb s ramennou kosťou. S kľúčnou kosťou vytvára pletenec hornej končatiny.

Anatómia[upraviť | upraviť zdroj]

Lopatka má horný, vnútorný a vonkajší okraj. Horný okraj (margo superior scapulae) je tenký. Na povrchu má zárez (incisura scapulae), ktorý je doplnený väzom (ligamentum transversum scapulae superius) na otvor. Cez tento otvor prechádza nadlopatkový nerv (nervus suprascapularis). Horný okraj prechádza do zobákovitého výbežku (zobák, processus coracoideus). Vnútorný okraj (margo medialis scapulae) je dlhší a hrubší, obrátený smerom k chrbtici a dobre hmatný. Vonkajší okraj (margo lateralis scapulae) je najhrubší, obrátený k podpažiu.

Tieto okraje zvierajú tri uhly. Horný (angulus superior) a dolný uhol (angulus inferior). Tretí, vonkajší uhol (angulus lateralis) je oddelený od ostatnej kosti miernym zúžením – tzv. krčkom lopatky (collum scapulae). Okraj má na svojom povrchu kĺbovú jamku (cavitas glenoidalis), pre spojenie s hlavicou ramennej kosti. V hornej časti krčku, nad kĺbovou jamkou je nadkĺbový hrbolček (tuberculum supraglenoidale), na ktorom začína dlhá hlava dvojhlavého svalu ramena (musculus biceps brachii). Pod kĺbovou jamkou je podkĺbový hrbolček (tuberculum infraglenoidale), na ktorom začína dlhá hlava trojhlavého svalu ramena (musculus triceps brachii).

Lopatka má prednú a zadnú plochu. Predná plocha (facies costalis) je mierne vyhĺbená a upína sa tu začiatok podlopatkového svalu (musculus subscapularis). Zadná plocha (facies dorsalis) je rozdelená hrebeňom (spina scapulae) na dve časti. Menšia časť nad hrebeňom je nadhrebeňová jama (fossa supraspinata) a väčšia je podhrebeňová jama (fossa infraspinata). Hrebeň lopatky preklenuje zadnú časť od vnútorného okraja k vonkajšiemu uhlu. Tu prechádza do výbežku – tzv. nadplecok alebo nadpažok (acromion), ktorý má kĺbovú plôšku (facies articularis acromii) pre spojenie s kľúčnou kosťou.

Funkcia[upraviť | upraviť zdroj]

Lopatka sa môže vo svojom svalovom závese dobre pohybovať. Môže sa vytočiť k chrbtici – retrakcia, vytočiť sa ramenným kĺbom dopredu – protrakcia, klesať a dvíhať sa – depresia a elevácia a mierne sa otáčať dolným uhlom navonok a späť – rotácia. Do strednej polohy, z ktorej sa dajú robiť všetky pohyby lopatky, je uvedená, položením dlane na zátylok.

Spojenie lopatky a kľúčnej kosti je pomerne pevné. Niekedy sa tu nachádza kĺbny disk. Pohyby tohoto kĺbu doplňujú pohyby v kĺbe kľúčno – hrudnom. Tieto pohyby sú dobre hmatné.

Pohyby ramenného kĺbu sú opísané samostatne.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

  • Čihák R.: Anatomie 1. Avicenum, 1987.
  • Schumacher G. H.: Anatómia pre stomatológov. Osveta, 1992. ISBN 80-217-0429-2.