Redaktor:KormiSK/Prvá stránka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Príklad stránky na Wiki

Táto stránka by mala slúžiť ako ukážka toho, ako by mala vyzerať nová stránka, ktorú založíš. Nie je to úplne návod, ani nejakým spôsobom záväzné – skôr by mala predstavovať veci, na ktoré myslieť, ako vylepšiť úplne novo založenú stránku alebo poskytovať predstavu, ako zakladať dobré nové stránky.

Prosím o prečítanie celej stránky, než sa do úprav pustíš. Jednotlivé veci sú dôležité, ale najlepšia je vždy súhra všetkého, tak, prosím, postupne a bez náhlenia. :)

Ak hľadáš návod, ako robiť niektoré veci alebo čo je to Wikipédia, odporúčam pozrieť sa do Príručky, na Odporúčania a s akýmikoľvek ďalšími otázkami navštíviť i sekciu Pomoc. Takisto je fajn pozrieť sa na stránku Minimálny článok – je to nutné minimum, ktoré článok musí obsahovať. Tento článok skôr na príklad ukazuje, ako by mal vyzerať tvoj nový článok, ktorá založíš.

Názov stránky[upraviť | upraviť zdroj]

Názov stránky by mal byť jednoznačný, stručný a výstižný

Názov stránky by mal byť jednoznačný, ideálne nie príliš obšírny. Mal by vystihovať obsah stránky – meno osoby, názov chemickej látky, biologického druhu, názov filmu, historického obdobia v umení... Ideálne by mal byť stručný, v niektorých prípadoch však môže byť i dlhší, ak to téma vyžaduje (napr. Informačný paradox čiernych dier).

Ak môže názov článku mať viac významov, je možné tento význam bližšie upresniť krátkym popisom v zátvorke, ktorá tvorí súčasť názvu, napríklad koruna (mena) alebo koruna (strom). Popis v zátvorke by v takom prípade mal byť takisto čo najkratší, ale jasne identifikovať význam, o ktorý ide. Bežne sa využíva napríklad odbor, v ktorom sa termín uplatňuje.

Encyklopedická významnosť[upraviť | upraviť zdroj]

Jednou z vecí, na ktoré by sme mali myslieť pri zakladaní novej stránky, je významnosť danej tematiky. Je to stránka, ktorú by som našiel v nejakej encyklopédii? Ak sa neviem rozhodnúť, všeobecne platí pravidlo dvoch nezávislých netriválnych zdrojov – ak dva také zdroje existujú, pravdepodobne je táto téma v poriadku a dostatočne významná. Tu však opatrne – Wikipédia nie je papierová encyklopédia, nie je to slovník, nie je to databáza všetkých informácii. Pri vyberaní tém na založenie stránky prosíme o striedmosť – máme radi nové stránky, ale nemusíme mať všetko za každú cenu. :)

Text stránky[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá stránka samozrejme nemusí byť nejak veľmi obsiahla a nemusí byť dokonalá. Vhodný rozsah novej stránky sú povedzme 2 / 3 odstavce, ktoré základným spôsobom popíšu, o čom stránka je, a uvedú čitateľa do problematiky.

Prvá veta[upraviť | upraviť zdroj]

Prvá veta je trochu špecifická – hneď na začiatku vety by mal stať názov stránky, formátovaný tučným písmom, a za ním definícia danej veci. Napr. na stránke Tichý oceán je prvou vetou

Tichý oceán (hovorovo Pacifik) je najväčší oceán Zeme.

Veta jasne hneď na začiatku uvádza, o čom stránka je (Tichý oceán), a poskytuje definíciu danej veci. Prvá veta by nemala byť píliš detailná, mala by poskytnúť len zbežnú informáciu – ďalšie informácie samozrejme nasledujú hneď v ďalších vetách.

Prvý odstavec[upraviť | upraviť zdroj]

Prvý odstavec (vrátane prvej vety) by mal dať čitateľovi približný popis veci, o ktorej je článok, ktorý zakladáš. Mal by čitateľa oboznámiť s tým, o čom daný článok je a poskytnúť nejaké základné informácie. Nemusí byť príliš detailný, na to je na stránke textu dostatok, ale mal by byť dostatočne konkrétny. Keď tieto parametre nespĺňa, nie je problém niektoré časti presunúť do ďalších odstavcov. :)

Ďalšie odstavce a sekcie[upraviť | upraviť zdroj]

Ďalšie odstavce a sekcie by mali potom popisovať zvyšok informácii o danej veci – v prípade biologických druhov napríklad taxonómiu, fyziológiu, spôsob žiota, rozmnožovanie a podobne; v prípade osobností ich stručný osobný život, kariéru, význam, v prípade hercov napríklad filmografiu. Obsah stránky je veľmi variabilný podľa toho, čoho sa téma týka – v tomto prípade odporúčam pozrieť sa na podobné stránky v danej tematike a obsahovo sa približne riadiť podľa nich. Text sa dá kedykoľvek upraviť a rozšíriť, takže žiadny stres – nemusí byť dokonalý. :) Prosím ale, aby bol text gramaticky a pravopisne v poriadku (občasný preklep je samozrejme pochopiteľný).

Obrázky[upraviť | upraviť zdroj]

Obrázok (vpravo) a galéria (vľavo)

Je super, keď články obsahujú obrázky pre lepšiu vizualizáciu alebo vysvetlenie konceptu či pojmu alebo jednoducho ukážku danej veci. Obrázky je nutné nahrať cez WIkimedia alebo používať tie, ktorú už nahrali ostatní používatelia (odporúčam napr. na Google zadať názov veci (ideálne anglicky) a k tomu "site:wikipedia.org", čo bude vyhľadávať len veci na Wikipédii. Pri prepnutí do obrázkov je potom možné obrázky nájsť a zistiť ich názov, pod ktorým sú nahrané). Obrázok nie je nutnou podmienkou novej stránky, ale osobne si myslím, že stránku vždy oživí, a to hlavne, ak nie je obšírna. Platí však, že menej je niekedy viac – stránky nemusia obsahovať desať obrázkov, ak to nie je nutné.

Galérie[upraviť | upraviť zdroj]

Ak je nutné nahrať viac obrázkov, niekedy je vhodné použiť galériu. Galérie poskytujú spôsob, ako nahrať väčší počet obrázkov i s popismi a umiestniť ich vedľa seba na prakticky ľubovoľné miesto v texte. Typicky sa umiestňujú na koniec stránky, ak majú ukazovať nejaké konkrétny príklady (napr. v umení), ale môžu sa nachádzať i v jednotlivých sekciách, pokiaľ by napr. použitie klasických obrázkov zaberalo priveľa miesta.

Referencie a zdroje[upraviť | upraviť zdroj]

Riadkové referencie (hore) a k nim príslušné citácie (dole)

Veľmi dôležitou súčasťou Wikipédie je zdrojovanie informácií. Informácie, ktoré Wiki podáva, by mali byť správne a vždy overiteľné podľa nejakého spoľahlivého zdroja. Za spoľahlivé zdroje možno pokladať všeobecne knihy, encyklopédie, internetové časopisy, vedecké články (okrem predátorských časopisov), spravodajské stránky a podobne. Nemožno za ne pokladať (všeobecne) napr. blogy, dennú tlač, reklamné letáky, Facebookove príspevky a iné podobné veci. Ak si nie sme istý, či je zdroj ok, pravdepodobne ok nie je; inak je samozrejme možné poradiť sa s nejakým "služobne starším" redaktorom alebo v mentorovacej sekcii.

Na správne citovanie je na Wiki niekoľko citačných šablón, ktoré nám v tomto prácu uľahčujú. Je ich však niekoľko – ak nevieme, ktorú použiť, opäť sa možno poradi napr. so služobne staršími, alebo je možné použiť automatický Wikicitátor vo vizuálnom režime. (Nie je dokonalý, ale na začiatok je to lepšie, než nič. Citácia sa potom dá prípadne upraviť manuálne.)

Riadkové referencie[upraviť | upraviť zdroj]

Ak je to možné, referencie by vždy mali nasledovať za vetou (prípadne krátkym odstavcom), ktorý dokladajú. Nemali by byť uvedené len na spodku stránky alebo všetky na konci odstavca, pretože v takých prípadoch je problém s overiteľnosťou – nemusí byť jasné, ktorý zdroj dokladá tú či onú informáciu. Niečomu podobnému sa teda, prosím, vyvarujme, a uvádzajme referencie hneď za vetu, ktorú sme z nich parafrázovali.

Poznámky[upraviť | upraviť zdroj]

Samostatnou kategóriou sú poznámky, ktoré možno použiť na doplnenie informácie do textu ako "poznámku pod čiarou".

Wikilinky[upraviť | upraviť zdroj]

Wikilinky alebo modré odkazy predstavujú prepojenie jednej stránky s ostatnými. Navádzajú čitateľa na ďalšie stránky, kde si môže prečítať o rôznych ďalších témach, ktoré pomôžu s pochopením informácií v danom článku alebo ktoré naopak rozvíjajú informácie z daného článku. S wikilinkmi však opatrne - nemalo by ich byť píliš veľa ale zase ani príliš málo. Nie je nutné vytvárať odkaz z každého jedného slova – je nutné vyhodnotiť, ktoré slová by pre čitateľa mohli byť skutočne zaujímavé na ďalšie čítanie. Zväčša platí, že na začiatku článkov býva wikilinkov viac a v neskorších odstavcoch, ktoré sa témy týkajú špecifickejšie, už je ich pomenej.

Kategórie[upraviť | upraviť zdroj]

Kategórie článku

Každá stránka by mala obsahovať kategórie, ktoré slúžia na triedenie obsahu. Kategórií je mnoho – preto ak nevieme, ktorú použiť, môžeme sa pozrieť na podobné stránky a skúsiť použiť podobné kategórie (napríklad ak by som zakladal stránku Cyklistické trasy v Košiciach a neviem, aké kategórie by daná stránka mala mať, môžem sa pozrieť na stránku Cyklistické trasy v Bratislave). Do jednej kategórie patria tematicky podobné stránky, takže odtiaľ potom možno dohľadať podobné súvisiace informácie.

Portál[upraviť | upraviť zdroj]

Väčšina stránok priamo obsahuje odkaz na Portál, pod ktorý stránka spadá. Portál je vlastne najširším zaradením stránky a odkazuje na veci podobnej tematiky. Odkaz na Portály možno pridať pomocou šablóny Portál, kde možno pridať i viac rôznych portálov, a táto šablóna býva zvyčajne umiestnená v spodnej časti stránky.

Prepojenie jazykov[upraviť | upraviť zdroj]

Pokiaľ už existuje stránka s danou témou na cudzojazyčnej Wikipédii (napr. anglickej, nemeckej či českej), je vhodné tieto stránky prepojiť. Ak by tak niekto hľadal danú vec a dostal sa na anglickú Wikipédiu, bude existovať jednoduché prepojenie na slovenskú Wikipédiu, kde si môže daný článok prečítať. Prepojenie s cudzojazyčnou Wikipédiou je jednoduché – v ľavom paneli (pod logom Wikipédie) je úplne dole zoznam jazykov a pre prázdne stránky je tam tlačidlo "pridať jazyk". Potom stačí zvoliť cudzojazyčnú Wikipédiu a názov danej stránky a stránky prepojiť – a máme hotovo!

Tvorba článkov prekladom[upraviť | upraviť zdroj]

Obsah slovenskej Wikipédie je samozrejme možné rozširovať i prekladom z iných jazykov, i keď v takých prípadoch je potreba dávať pozor, aby slovenský názov stránky skutočne popisoval to, čo prekladáme z cudzieho jazyka. Ak prekladáme napr. názvy zo sociológie, môžu nimi slovenskí sociológovia pomenúvať iné veci, než zahraniční. Takisto je vhodné tieto termíny a ich použitie v slovenčine doložiť – aby bolo jasné, že sa termín skutočne používa daným spôsobom v slovenčine a popisuje daný fenomén. To samozrejme neplatí napr. pri článkoch o osobách, kde slovenské zdroje názvu netreba.

Pri vytvorení stránky prekladom je vhodné v spodnej časti stránky použiť šablónu Preklad.