Rudolf Steiner

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Rudolf Steiner
rakúsky filozof
rakúsky filozof
Narodenie27. február 1861
Kraljevič, Chorvátsko
Úmrtie30. marec 1925 (64 rokov)
Dornach, Švajčiarsko
PodpisRudolf Steiner, podpis (z wikidata)
Odkazy
Projekt
Guttenberg
Rudolf Steiner
(plné texty diel autora)
CommonsSpolupracuj na Commons Rudolf Steiner

Rudolf Jozef Lorenz Steiner známy aj pod menom Rudolf Steiner (* 27. február 1861, Donji Kraljevec, Chorvátsko – † 30. marec 1925, Dornach, Švajčiarsko) bol rakúsky (uvádza sa aj ako nemecký) filozof, zakladateľ antropozofie.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Narodil sa v obci Donji Kraljevec vo vtedajšom Rakúskom cisárstve ako prvý syn manželov Francisky a Johanna Steinerovcov. Na základe povolania otca (najskôr telegrafista, neskôr prednosta stanice rakúskych železníc) sa rodina sťahovala v roku 1862 do Mödlingu, 1863 do Pottschachu a v roku 1869 do Neudörflu. V roku 1864 sa narodila sestra Leopodine, v roku 1866 brat Gustav.

V rokoch 1872-1879 navštevuje reálnu školu vo Viedenskom Novom Meste. Štúdium končí maturitou s vyznamenaním.

V rokoch 1879-1883 študuje na Vysokej škole technickej (matematické a prírodné vedy) so zameraním na učiteľstvo. V 90. rokoch 19. storočia pôsobil ako vydavateľ Goetheho vedeckých diel vo Weimare.

Po prelome storočia sa pripojil k teozofickej spoločnosti Heleny Blavatskej a od roku 1902 bol generálnym tajomníkom nemeckej sekcie Teozofickej spoločnosti. Po celý čas pôsobenia v tejto spoločnosti prednášal antropozofiu, ktorej bol zakladateľom. Neskôr pre odklon teozofov od kresťanstva opustil teozofickú a založil antropozofickú spoločnosť.

V rokoch 1912-13 sa oddeľuje od Teozofickej spoločnosti, pretože táto sa silno prikláňa k hinduzimu (uctievanie Krišnamurtiho), jeho presvedčenie je rýdzo kresťanské a zakladá Antropozofickú spoločnosť.

V roku 1919 zakladá prvú waldorfskú školu v Stuttgarte a Hnutie za sociálnu trojčlennosť.

V roku 1920 zakladá Slobodnú školu pre duchovné vedy (Goetheanum) v Dornachu (Švajčiarsko), školu spirituálnej vedy.

Goetheanum, druhá škola od roku 1928 do súčasnosti

Dielo[upraviť | upraviť zdroj]

 • Einleitungen zu Goethes Naturwissenschaftlichen Schriften, 1883-1897 (GA 1), Úvody ku Goethovým prírodovedeckým spisom
 • Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung, mit besonderer Rücksicht auf Schiller, 1886 (GA 2), Základné rysy teórie poznania Goetheho svetového názoru
 • Wahrheit und Wissenschaft. Vorspiel einer "Philosophie der Freiheit", 1892 (GA 3), Pravda a veda. Predohra ku filozofii slobody
 • Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung - Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode, 1894 (GA 4), po česky vyšlo ako: Filosofie svobody. Základní rysy moderního světového názoru , 1991, 1999
 • Fridrich Nietzsche, ein Kämpfer gegen seine Zeit, 1895
 • Goethes Weltanschauung, 1897, Goetheho svetový názor
 • Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung, 1901
 • Das Christentum als mystische Tatsache und die Mysteien des Altertums, 1902 (GA 8), česky vyšlo ako: Křesťanství jako mystická skutečnost a mysteria starověku, 1998
 • Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung, 1904 (GA 9), po česky vyšlo ako: Theosophie. Úvod do nadsmyslového poznání světa a poslání člověka, 1992
 • Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten?, 1904 (GA 10), po česky vyšlo ako: O poznávání vyšších světů, 1993
 • Aus der Akasha-Chronik, 1904-1908, Kronika Akaša
 • Die Stufen der höheren Erkenntnis, 1905-1908
 • Die Theosophie des Rosenkreuzers (Vortragszyklus), 1907
 • Die Geheimwwissenschaft im Umriss, 1910 (GA 13), po česky vyško ako: Tajná věda v nástinu, 1997
 • Vier Mysteriendramen, 1910-1913, Štyri mystériá
 • Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit, 1911, Duchovné vedenie človeka a ľudstva
 • Ein Weg zur Selbsterkenntnis des Menschen, 1912
 • Das Markus-Evangelium, 1912 (GA139), po česky vyšlo ako: Markovo evangelium, 1999
 • Die Schwelle der geistigen Welt, 1913 (GA 17), po česky vyšlo ako: Práh duchovního světa, 1993
 • Die Rätsel der Philosophie, 1914 (GA 18), Záhady filozofie
 • Vom Menschenrätsel, 1916 (GA 20), O záhade človeka
 • Von Seelenrätseln, 1917 (GA 21), O záhadách duše
 • Goethes Geistesart, 1918
 • Die Kernpunkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zukunft, 1894 (GA 23), po česky vyšlo ako: Hlavní body sociální otázky, 1993
 • Aufsätze über die Dreigliederung des sozialen Organismus und zur Zeitlage 1915-1921, 1919 (GA 24), časť vyšla po česky ako: Idea sociální trojčlennosti, 2000
 • Mein Lebensgang, 1925 (GA 28), po česky vyšlo ako: Má cesta životem, 2000
 • Eine okkulte Physiologie, (GA 128), po česky vyšlo ako: Okultní fyziologie, 1997
 • Von Jesus zu Christus, (GA 131), po česky vyšlo ako: Od Ježíše ke Kristu, 1997
 • Erdensteben und Weltenleben. Anthroposophische Lebensgaben. Bewusstseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft, (GA 181), po česky vyšlo ako: Pozemské umírání a světové žití. O souvislostech fyzického světa se světem zemřelých, 1999
 • Geisteswissenschaft und Medizin, (GA 312), po česky vyšlo ako: Duchovní věda a zdraví člověka, 2002
 • Mensch und Welt. Das Wirken des Geistes in der Natur. Das Wesen der Bienen, (GA 351), časť vyšla po česky ako: Podstata včel. Kosmická chemie, 2001
 • Gesamtausgabe, 1954-1960

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]