Slovenská pošta

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search
Slovenská pošta, a.s.
LogoSlovakPost.gif

Právna forma akciová spoločnosť
Odvetvie Poštové služby
Založená 1. januára 1993
Zakladateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Sídlo Partizánska cesta 9
Banská Bystrica 975 99, Slovensko
Pôvod Slovensko
Vedenie JUDr. Ing. Tomáš Drucker (generálny riaditeľ a predseda predstavenstva)

Ing. Róbert Gálik MBA (podpredseda predstavenstva)
JUDr. Ing. Jozef Ráž (člen predstavenstva)
JUDr. František Michvocík (člen predstavenstva)

Ing. Peter Blaškovitš (člen predstavenstva)
Územný rozsah Slovensko
Výnosy 295 809 000 € (2012) 310 748 000 € (2013)
Zisk 4,9 mil. € (2014)
Zamestnancov 14 500 (2014)
Dcérske spoločnosti SPPS, a.s.
Poštová poisťovňa, a.s.
Vlastník 100% Slovenská republika
Webová stránka www.posta.sk

Slovenská pošta vznikla 1. januára 1993 a 1. októbra 2004 sa pretransformovala na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. V súčasnosti pôsobí ako ekonomicky samostatný a konkurencieschopný hospodársky subjekt. Slovenská pošta po troch rokoch negatívneho hospodárenia od roku 2013 hospodári so ziskom. V roku 2015 vstúpila na poistný trh prostredníctvom kúpy 20% akcií PPB, ktorá sa premenovala na Poštovú poisťovňu, a.s.

Slovenská pošta je popredným poskytovateľom moderných komunikačných, distribučných a platobných služieb na domácom trhu, s vytvorenými logistickými podmienkami na podnikanie v strednej a východnej Európe. Slovenská pošta, a.s. je prevádzkovateľom systému eKolok, prostredníctvom ktorého zabezpečuje výver správnych a súdnych poplatkov v Slovenskej republike. Zároveň je nosným partnerom projektu IOMO - integrované obslužné miesta občanom, prostredníctvom ktorých poskytuje vybrané služby štátu na svojich pracoviskách.

Spoločnosť je dôveryhodnou inštitúciou, ktorá zohľadňuje meniace sa potreby zákazníkov a ponúka nové produkty a komplexné riešenia s pridanou hodnotou a vysokou kvalitou. Disponuje najrozsiahlejšou pobočkovou infraštruktúrou s viac ako 1540 poštami. Ratingová agentúra Moody´s udelila Slovenskej pošte v roku 2006 rating úverového rizika na úrovni Aaa.sk, ktorý bol v roku 2014 opätovne spoločnosti potvrdený, čo je najvyššia možná úroveň.

Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva, zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN ISO 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 spoločnosť získala tiež ocenenie „Národná cena SR za kvalitu 2013“. Toto výnimočné ocenenie sa SP, a. s., podarilo získať aj vďaka udržaniu zamestnanosti, realizácie programu zmien a zlepšeniu hospodárskeho výsledku. V roku 2014 získala spoločnosť hlavnú cenu SOPK za etické správanie pri podnikaní.

Spoločnosť po rokoch stratového hospodárenia skončila už druhý rok po sebe v pozitívnych číslach. Rok 2014 uzavrela Slovenská pošta so ziskom 4,91 mil. eur pred zdanením.

Ciele spoločnosti[upraviť | upraviť zdroj]

Ciele spoločnosti podľa Koncepcie rozvoja na roku 2013 až 2016[1]:

  • zabezpečiť ekonomickú stabilitu spoločnosti udržať zamestnanosť a sociálny zmier
  • byť národný poštový operátor predovšetkým v oblasti posilnenia trhu balíkových služieb
  • realizovať Program zmien zameraný na rast výnosov, poskytovaním klasických poštových a finančných služieb, ich elektronických substitútov, nových príležitostí v oblasti bankovníctva, poisťovníctva a komunikačných služieb
  • vybudovať univerzálnu pobočkovú sieť pre poskytovanie základných, jednoduchých a synergických služieb štátu – národný operátor ako komplexná alternatíva k súkromnému sektoru
  • podieľať sa na prevádzkovaní elektronického výkonu verejnej moci

Kvalita[upraviť | upraviť zdroj]

Spoločnosť garantuje profesionalitu a kvalitu služieb na základe čoho v roku 2008 získala Certifikáty manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva zodpovedajúce požiadavkám normy STN EN 9001:2001 a STN EN ISO 14001:2005. Slovenská pošta je taktiež držiteľom prestížnej ceny HR Gold za inovatívny projekt v personalistike. V roku 2013 Slovenská pošta zvíťazila v súťaži Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2013 a získala prestížne hodnotenie kvality podľa EFQM.

V roku 2016 pošta dostala pokutu 3500 eur od Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb za nedodržanie čakacích dôb. Pošta má vybavovať zákazníkov do 12 minút čakania. Jedným z dôvodom čakania je nedostatok pracovníkov.[2]

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. „Koncepcie rozvoja Slovenskej pošty a.s. na roky 2013 – 2016“
  2. KRAJANOVÁ, Daniela. Na pošte sa nemá čakať viac než 12 minút, pošta za to už dostala pokutu. dennikn.sk (Bratislava: N Press), 2018-01-29. Dostupné online [cit. 2018-02-01]. ISSN 1339-844X.