Slovenský ochranný zväz autorský

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Slovenský ochranný zväz autorský (skr. SOZA) je slovenské občianske združenie, ktoré vykonáva dohľad nad ochranou autorských práv hudobných diel na území Slovenska.

História[upraviť | upraviť zdroj]

Medzinárodne je právna ochrana autorských práv hudobných diel zabezpečená od Bernskej dohody z roku 1886. V Česko-slovensku vznikol prvý orgán, zaoberajúci sa touto problematikou, v Prahe v roku 1919 bez slovenskej účasti ako Ochranné sdružení spisovatelů a nakladatelů hudebních děl (OSA). V roku 1922 vznikla slovenská pobočky OSA a jej prvým predsedom sa stal hudobný skladateľ Mikuláš Schneider-Trnavský. V roku 1939 sa OSA pretransformovala na Slovenský autorský sväz hudobných skladateľov, spisovateľov a nakladateľov, družstvo s.r.o. (SAS).[1] Od roku 1968 pôsobí pod názvom Slovenský ochranný zväz autorský (SOZA).

Do roku 1992 fungovala SOZA ako súčasť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, odvtedy funguje ako občianske združenie. V roku 2005 sa SOZA stala členom organizácie GESAC (Groupement Européen des Sociétés d´Auteurs et Compositeurs), európskeho združenia spoločností autorov a skladateľov z krajín Európskej únie, Islandu, Nórska a Švajčiarska.[1]

Funkcie[upraviť | upraviť zdroj]

SOZA predovšetkým zastupuje autorov hudobných diel, skladateľov hudby, textárov, upravovateľov, aranžérov, ako aj vydavateľov týchto diel. Má právo na monitorovanie používania hudobných diel na území Slovenska, udeľuje súhlas na používanie hudby a za využívanie poberá autorské odmeny. V súčasnosti zastupuje záujmy približne 2 000 domácich a 1,5 milióna zahraničných tvorcov hudby.

SOZA tiež vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov. Výška poplatkov, ktoré musia zväzu prevádzky za používanie hudby platiť, závisí od ich veľkosti. V roku 2016 sa pohybovala cena za poplatok pre autorské spoločnosti za 100m² priestoru na úrovni 170€ ročne.[2] SOZA začala v roku 2011 vyberať autorské odmeny, ak webové servery zdieľali videoklipy napríklad z portálu Youtube na svojich stránkach.[3] Na podobnom princípe fungujú spoločnosti OZIS a SLOVGRAM.[2]

Ceny SOZA[upraviť | upraviť zdroj]

Podrobnejšie informácie v článku Ceny SOZA.

SOZA tiež každoročne oceňuje najúspešnejších tvorcov slovenských hudobných diel pri udeľovaní Cien SOZA. Udeľovanie cien za rok 2017 sa uskutočnilo 20. septembra 2018.[4]

Držitelia cien SOZA za rok 2017[upraviť | upraviť zdroj]

Vedúci predstavitelia SOZA[upraviť | upraviť zdroj]

Predsedovia Výboru / Dozornej rady SOZA[upraviť | upraviť zdroj]

Riaditelia SOZA[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Z dejín SOZA [online]. SOZA, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
  2. a b BÖHM-KLEIN, Karol. Hrá vo vašej predajni či podniku hudba? Musíte platiť poplatky [online]. Úspešné podnikanie, 26.4.2016, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
  3. SOZA začala aktívne vyberať poplatky za hudobné YouTube videá na stránkach [online]. DSL.sk, 13.6.2011, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.
  4. Ceny SOZA za rok 2017: Večer prekvapení sa nekonal, mal však aj nové víťazky [online]. Hudba.sk, 21.9.2018, [cit. 2018-10-21]. Dostupné online.