Spolok sv. Cyrila a Metoda

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Spolok sv. Cyrila a Metoda (skratka SSCM) je náboženský a kultúrny spolok gréckokatolíkov na Slovensku. Vznikol v roku 1941 pod názvom Jednota sv. Cyrila a Metoda s cieľom rozvíjať svoju náboženskú, kultúrnu, výchovno-vzdelávaciu a organizačnú činnosť medzi gréckokatolíkmi na Slovensku aj v zahraničí, v úsilí zachovať a zveľaďovať dedičstvo svätých Cyrila a Metoda a upevňovať náboženské a národné povedomie gréckokatolíkov. V roku 1950 bola činnosť spolku násilne prerušená, obnovená bola v roku 1991.

Spolok sv. Cyrila a Metoda je náboženským a kultúrno-výchovným spolkom gréckokatolíkov na Slovensku. Je právnickou osobou a má svoj znak. Znakom spolku je trojramenný (osemčlenný) kríž s vyobrazením sv. Cyrila a sv. Metoda po boku kríža, uzatvorený tromi navzájom spojenými kružnicami v tvare trojlístka. Sídlom SSCM sú Michalovce.

SSCM rozvíja aktivitu v oblasti náboženského a kultúrneho života aj medzi gréckokatolíkmi, ktorí žijú v zahraničí. SSCM je aktívna aj v oblasti edičnej a vydavateľskej a v rámci svojej pôsobnosti vydáva periodické a neperiodické publikácie. Spolok má vydavateľstvo Byzant v Košiciach. SSCM v duchu ekumenizmu spolupracuje s inými náboženskými spoločnosťami a organizáciami.

Každý rok vydáva spolok Gréckokatolícky kalendár (v súčasnosti s názvom V brázde Metodovej) a podielovú knihu pre členov.

V minulosti boli predsedami spolku: Jozef Zorvan-Karpaty, Vojtech J. Dudič st. a Jozef Knežo. Veľkú zásluhu na vzniku spolku mali o. Ján Murín, Jozef Pichonský a Ján Danko.

Súčasným predsedom spolku je ThDr. Michal Hospodár (od r. 1999).

Spolok má v súčasnosti (r. 2011) 126 zakladajúcich členov, 85 skupinových členov a 3 504 riadnych členov.

Vydavateľstvo Byzant[upraviť | upraviť zdroj]

Byzant je vydavateľstvo gréckokatolíckeho Spolku sv. Cyrila a Metoda. Pre spolok vydáva podielové knihy, kalendáre a ďalšie publikácie. Ide o publikácie súvisiace s byzantsko-slovanskou duchovnosťou, na ktorú sa Spolok sv. Cyrila a Metoda zameriava.

Medzi významnejšie publikácie patria napr. knihy pre byzantský bohoslužobný obrad ako sú cirkevnoslovanský Liturgikon a Poriadok bohoslužieb, prípadne historicky cenné dielo Joannikia Baziloviča. Ďalej vydáva knihy zaoberajúce sa dejinami Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

V rámci podielových kníh pre Spolok sv. Cyrila a Metoda sa vydavateľstvo venuje aj vydávaniu pôvodnej tvorby autorov najmä z východného Slovenska (napr. Mikuláša Kasardu).

Okrem knižnej produkcie vydáva aj hudobné nahrávky.

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • Pamätnica Spolku sv. Cyrila a Metoda. Michal Hospodár (ed.) Košice – Michalovce: BYZANT Košice s.r.o., vydavateľstvo Spolku sv. Cyrila a Metoda, 2011. 84 s. ISBN 978-80-85581-56-0

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]