Studený potok (prítok Popradu)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Verzia z 17:57, 8. február 2008, ktorú vytvoril Mic-hal12 (diskusia | príspevky)

Šablóna:Potok Studený potok je tatranský vodný tok, preteká územím okresov Poprad a Kežmarok. Je to významný ľavostranný prítok Popradu, meria 17,4 km a je tokom IV. rádu. Vzniká sútokom Veľkého a Malého Studeného potoka a preteká Studenou dolinou. Je vodnatou vysokohorskou riekou s bystrinným charakterom, početnými sihoťami a vysokými prietokmi (najmä koncom jari a začiatkom leta). Na hornom toku prekonáva viaceré skalné stupne, vytvára vodopády (Obrovský vodopád na Malom Studenom potoku, ďalej Vodopády Studeného potoka a Dlhý vodopád). Po vstupe do Popradskej kotliny sa viackrát rozvetvuje, na dolnom toku intenzívne meandruje.

Prameň

Studený potok vzniká sútokom dvoch zdrojníc. Sprava pritekajúci Veľký Studený potok vyteká z Ľadového plesa v nadmorskej výške cca 2 056 m n. m. a tečie východojuhovýchodným smerom cca 6 km dlhou Veľkou Studenou dolinou, pričom vodopádmi prekonáva stupňovité skalné prahy. Zľava pritekajúci Malý Studený potok vyteká z najväčšieho z Piatich Spišských plies v nadmorskej výške okolo 2 050 m n. m. a preteká 4,5 km dlhou Malou Studenou dolinou, pričom prekonáva viaceré skalné stupne. Najprv tečie na juhovýchod, v dolnej časti doliny pokračuje smerom na juh a vytvára cca 20 m vysoký Obrovský vodopád. Sútok oboch potokov je v mieste vyústenia Malej Studenej doliny do Veľkej Studenej doliny, na Starolesnianskej poľane v nadmorskej výške 1 285,3 m n. m.

Smer toku

Potok tečie od sútoku zdrojníc viac-menej juhovýchodným smerom, pričom koryto sa viackrát stáča a výrazne vlní, na dvoch krátkych úsekoch medzi Dlhým vodopádom a autokempingom pri Starej Lesnej tečie východným smerom.

Geomorfologické celky

Prítoky

  • Malého Studeného potoka - všetky zľava: prítok vytekajúci z druhého najväčšieho z Piatich Spišských plies, prítok spod Lomnického štítu (2 633,8 m n. m.), z južného úpätia Lomnického hrbu (2 041,1 m n. m.);
  • Veľkého Studeného potoka - zľava: prítok vytekajúci zo Sivých plies, prítok vytekajúci zo Streleckých plies, ďalej spod Prostredného hrebeňa, sprava: prítok vytekajúci z Pustého plesa, zo severného a severozápadného svahu Slavkovského štítu (2 452,4 m n. m.);
  • od sútoku - sprava: prítok prameniaci severovýchodne od kóty 789,3 m, zľava: prítoky z juhovýchodného svahu Čiapky (788,2 m n. m.) a z juhozápadného svahu Patrie (765,0 m n. m.)

Ústie

Studený potok ústi do Popradu južne od obce Veľká Lomnica v nadmorskej výške 644,2 m n. m.

Obce

Preteká cez osadu Tatranská Lesná (okrajom) a tiež okrajom obcí Stará Lesná a Veľká Lomnica.