Tetrabrómbisfenol A

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tetrabrómbisfenol A
Tetrabrómbisfenol A
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C15H12O2Br4
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 544,0 u
Molárna hmotnosť 543,9 g/mol
Teplota topenia 178 °C
Teplota rozkladu 250 °C
Hustota 2,12 g/cm³ (20 °C)
Rozpustnosť vo vode:
0,024 mg/100 ml (25 °C)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
09 - látka nebezpečná pre životné prostredie
Vety H H410
Vety EUH žiadne vety EUH
Vety P P273, P501
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Nebezpečná pre životné prostredie
Nebezpečná pre
životné prostredie
(N)
Vety R R50/53
Vety S S60, S61
Ďalšie informácie
Číslo CAS 79-94-7
Číslo UN 3077
EINECS číslo 201-236-9
Číslo RTECS SM0894500
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Tetrabrómbisfenol A (C15H12O2Br4) je brómovaná organická zlúčenina používaná prevažne ako spomaľovač horenia.

Syntéza[upraviť | upraviť zdroj]

Tetrabrómbisfenol A je derivát bisfenolu A, z ktorého sa tiež vyrába. Väčšina komerčne dostupného tetrabrómbisfenolu A má pomerne nízku čistotu, v podstate ide o zmes do rôznej miery brómovaných produktov. To sa všeobecne nepovažuje za nevýhodu, pretože u väčšiny aplikácií tejto látky (t. j. ako spomaľovač horenia) je dôležitý priemerný percentuálny obsah brómu. Zmes získaná bromáciou bisfenolu A sa preto nečistí, takže je možné dosiahnuť nižšie ceny.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Tetrabrómbisfenol A sa používa ako reaktívny a aditívny spomaľovač horenia. V reaktívnej aplikácii je chemicky viazaný na polyméry. Hlavnou oblasťou použitia sú epoxidové živice na doskách plošných spojov. Ako aditívny spomaľovač horenia sa používa v Akrylonitrilbutadiénstyréne, napríklad v televízoroch. Ročná svetová spotreba sa odhaduje na 119 600 ton (2001), z toho 11 600 ton v Európe.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Tetrabrombisfenol A na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).