Preskočiť na obsah

Trhovištský potok (prítok Ondavy)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Trhovištský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
kraj Košický kraj
Okres Michalovce
Obce Moravany, Trhovište, Horovce, Rakovec nad Ondavou
začiatok Moravany, Rakovec nad Ondavou
 - poloha Pod Lúčom
 - výška 109 m
 - súradnice 48°45′25″S 21°46′30″V / 48,7570°S 21,7751°V / 48.7570; 21.7751
Ústie Ondava
 - poloha Horovce
 - výška 100 m
 - súradnice 48°41′28″S 21°46′39″V / 48,6910°S 21,7776°V / 48.6910; 21.7776
Dĺžka 10,8 km
Rád toku V.
Číslo hydronyma 4-30-10-667
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Trhovištský potok[1] je potok v regióne Dolný Zemplín, na území obcí Moravany, Rakovec nad Ondavou, Trhovište, Horovce v okrese Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina. Ústi do Ondavy. Má dĺžku 10,8 km. Rád toku V.

Začiatok[upraviť | upraviť zdroj]

Začína sa v 109 m n. m. v severnej časti územia obce Moravany na hranici s obcou Rakovec nad Ondavou medzi južným okrajom poľa Povrazy v Rakovci nad Ondavou a severným okrajom pasienka Pod Lúčom v Moravanoch[2].

Opis toku[upraviť | upraviť zdroj]

Od začiatku tečie Trhovištský potok územím obce Moravany juhovýchodným smerom cez poľnohospodársky extravilán, mení smer na juh až juhozápad, preteká cez pasienok Pod lúčom, v 108 m n. m. vteká do intravilánu obce Moravany, tečie západným okrajom intravilánu, v 106 m n. m. opúšťa intravilán, je lemovaný pásom príbrežnej vegetácie, mení smer na juhovýchod, v 105 m n. m. križuje (priberá) ľavostranný prítok Šarkan, v 105 m n. m. priteká na okraj intravilánu niekdajšej osady, dnes časti obce Lučkovce v obci Moravany a zároveň priteká na hranicu medzi obcami Moravany a Horovce, po ktorej tečie, od trojchotárnika v 105 m n. m. tečie po hranici medzi obcami Horovce a Trhovište, v 105 m n. m. opúšťa obecnú hranicu a preteká poľnohospodárskym extravilánom na území obce Trhovište, v 105 m n. m. vteká do intravilánu Trhovišťa, v 105 m n. m. vyteká z intravilánu a vteká do extravilánu, v 102 m n. m. priteká na hranicu obcí Trhovište a Horovce, opúšťa hranicu a záverečných 200 m svojho toku tečie cez územie Horovce a v 100 m n. m. ústi do Ondavy ako jej ľavostranný prítok[3].

Trhovištský potok patrí do okresu Michalovce v Košickom kraji. Nachádza sa v geomorfologickom celku Východoslovenská pahorkatina v geomorfologickom podcelku Pozdišovský chrbát.[4][5] Má jeden významnejší prítok: vodný tok Šarkan.[6]

Pôvod názvu[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Trhovištský potok má pôvod v názve obce Trhovište, ktorej najstarší záznam sa viaže k roku 1220 Wasarhely, 1332 Fur, Locus Fori, Wasarhel, 1773 Tarhowisscže[7][8]. Trhovištský potok v dolnej časti svojho toku preteká územím obce Trhovište. Z toponyma Trhovište bolo po rozšírení o formant -ský a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Trhovištský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[9]. Názov vodného toku bol štandardizovaný v roku 1975[10]. V priestore slovenskej hydronymie vodných tokov hydronymum Trhovištský potok nie je jedinečným hydronymom (august 2022).

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-08-08.
  2. Geografické názvy okresu Michalovce A34. Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, GK-2406/1993 zo 17.11.1993. 89 s. S. 36, 46, 76, 79. ISBN 80-85672-07-3.
  3. Názvy vodných tokov a vodných plôch SR. Povodie Bodrogu a Tisy. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-425/1990 z 31.10.1990. 82 s. S. 15, 77. ISBN 80-85164-17-5.
  4. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-08-08]
  5. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 14, 147. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN)
  6. Priebeh Trhovištského potoka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-08-18]
  7. Miroslav Kropilák. Vlastivedný slovník obcí na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1978. 532, 3. diel s. S. 186.
  8. Milan Majtán. Názvy obcí Slovenskej republiky (Vývin v rokoch 1773-1997). 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1998. 600 s. ISBN 80-224-0530-2. S. 303, 570.
  9. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 22, 24, 25, 57, 61, 127, 142.
  10. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 132. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).


,