Ukrižovanie Ježiša Krista

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Kalvária od Jacoba Murera

Ukrižovanie Ježiša Krista bola udalosť, ktorá sa udiala v prvom storočí v Palestíne, pravdodobne medzi rokmi 3033. Ježišovo ukrižovanie je opísané v štyroch kanonických evanjeliách, hovorí sa o ňom v novozákonných apoštolských listoch a je overené inými historickými zdrojmi. Je uznávané ako historická udalosť aj nekresťanskými zdrojmi[1], hoci medzi historikmi nie je zhoda na presných detailoch.[2][3][4]

Ukrižovanie v evanjelijách[upraviť | upraviť zdroj]

Podľa kanonických evanjelií bol Ježiš zradený svojim apoštolom Judášom Iškariotským, zatknutý v Getsemanskej záhrade, vypočúvaný pred veľradou a následne odsúdený Pontským Pilátom na zbičovanie. Nakoniec bol však na nátlak farizejov odsúdený Pilátom na ukrižovanie. Rozsudok vykonali Rímski vojaci.[5][6][7][8]

Evanjeliá ďalej opisujú, že Ježiš bol vedený s krížom na popravu na vrch Golgota (slov. Lebka). Cestou prinútili Šimona z Cyrény, aby mu pomohol niesť kríž. Na kríži bola pripevnená tabuľka, na ktorej stálo: „Ježiš Nazaretský, židovský kráľ (Iesus Nazareus Rex Iudeus)“ a okoloidúci sa mu posmievali, že je bezmocný. Ježiš bol vedený na popravu s dvomi ďalšími zločincami, jeden sa Ježišovi rúhal, druhý sa Ježiša zastal. Podľa kresťanskej tradície sa volajú Dismas (kajúci) a Gesmas. Z Ježiša vojaci strhli šaty a rozdelili si ich, potom čo povedal: „Žíznim“ dali mu piť zo špongie napustenej octom. Obďaleč stála Ježišova matka Mária s príbuznou Máriou Kleofašovou, Mária Magdaléna, Salome a milovaný učeník (stotožňovaný s apoštolom Jánom). Potom čo sa objavili znamenia (zatmenie neba, zemetrasenie) Ježiš skonal a stotník, ktorý stál oproti nemu vyhlásil: „Tento človek bol naozaj Boží syn.“ Nato vojak prebodol Ježišov bok kopijou a konštatoval smrť. Z Ježišovho boku vyšla krv a voda (pravdepodobne polozrazená krv s krvným sérom).

Ukrižovanie v nekresťanských prameňoch[upraviť | upraviť zdroj]

Najstaršia nekresťanská zmienka o Ježišovom ukrižovaní je asi list Mara Bar-Serapiona, ktorý bol napísaný pravdepodobne niekedy po roku 73 ale skôr ako v 3. storočí. List obsahuje nekresťanské témy a predpokladá sa, že autor nebol ani Kresťan ani Žid. List odkazuje na odplaty, ktoré nasledovali po nespravodlivom zaobchádzaní s tromi múdrymi mužmi: Sokratesom, Pytagorasom a „múdrym kráľom“ Židov.

Korán uvádza, že Ísá nezomrel ukrižovaním, že sa to len tak zdalo, ale že si ho Boh k sebe pozdvihol.

Význam v kresťanstve[upraviť | upraviť zdroj]

Potupná a Bohom zlorečená smrť Pomazaného kráľa je ústrednou správou Nového zákona. Ježiš na kríži nezomrel za svoje hriechy, ale aby vykúpil ľudí z otroctva hriechu a smrti a spôsobil zmierenie medzi človekom a Bohom. Táto spásna obeť je sprítomňovaná v sv. omši nekrvavým spôsobom. Veriaci prijímajú Kristovo telo a krv v spôsobe chleba a vína (tzv. Eucharistia).

Podoba kríža[upraviť | upraviť zdroj]

V Novom zákone sa uvádza, že Ježiš bol popravený pribitím na kríž alebo drevo, v originále stauros. Jeho podoba nie je známa, často sa predpokladá latinský kríž, ale tiež kríž tau. Grésky výraz 'σταυρος', latinsky crux pôvodne označoval kôl na napichovanie odsúdencov. V Ježišovej dobe býval tento kôl vztýčený na mieste popravy a zločinci si na miesto popravy niesli priečne brvno, latinsky patibulum.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. EDDY, Paul Rhodes; BOYD, Gregory A.. The Jesus Legend: A Case for the Historical Reliability of the Synoptic Jesus Tradition. [s.l.] : Baker Academic, 2007. ISBN 0801031141. (po anglicky)
  2. TUCKET, Christopher M.. The Cambridge companion to Jesus. [s.l.] : Cambridge Univ Press. ISBN 978-0-521-79678-1. S. 123 – 124. (po anglicky)
  3. FUNK, Robert W.; JESUS SEMINAR. The acts of Jesus: the search for the authentic deeds of Jesus. [s.l.] : [s.n.], 1998. ISBN 978-0060629786. (po anglicky)
  4. Jesus and the Gospels: An Introduction and Survey. Blomberg : [s.n.], 2009. ISBN 0-8054-4482-3. S. 211 – 214. (po anglicky)
  5. EVANS, Craig A.. Studying the Historical Jesus: Evaluations of the State of Current Research. [s.l.] : [s.n.], 1998. ISBN 90-04-11142-5. S. 455 – 457. (po anglicky)
  6. KÖSTENBERGER, Andreas J.; KELLUM, L. Scott. The Cradle, the Cross, and the Crown: An Introduction to the New Testament. [s.l.] : [s.n.], 2009. ISBN 978-0-8054-4365-3. S. 104 – 108. (po anglicky)
  7. EVANS, Craig A.. Jesus and His Contemporaries: Comparative Studies. [s.l.] : [s.n.], 2001. S. 316. (po anglicky)
  8. WANSBROUGH, Henry. Jesus and the Oral Gospel Tradition. [s.l.] : [s.n.], 2004. ISBN 0-567-04090-9. S. 185. (po anglicky)

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Crucifixion of Jesus na anglickej Wikipédii a Ukřižování Ježíše Krista na českej Wikipédii.