University of British Columbia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Areál Univerzity Britskej Kolumbie a parku Pacific Spirit Regional Park, na pozadí je pohorie North Shore

Univerzita Britskej Kolumbie (v angl. University of British Columbia - UBC) je verejnou univerzitou nachádzajúcou sa na západ od kanadského mesta Vancouver. Jej hlavný kampus sa nachádza v susedstve štvrte West Point Grey v nezačlenenej volebnej oblasti A - Electoral Area A.


Univerzita je považovaná za jednu z najlepších univerzít v Kanade s najvyššími požiadavkami pre prijatie študentov.


V meste Vancouver má univerzita tri kampusy:

 • kampus v nemocnici Vancouver General Hospital
 • kampus UBC Robson square na námestí Robson square
 • kampus Great Northern Way

V meste Kelowna má UBC jeden kampus:

 • kampus UBC Kelowna, známy aj pod názvom UBC Okanagan

Poloha univerzity

Univerzita sa nachádza 20 minút autom od downtownu, jej kampus v Point Grey leží v tesnej blízkosti niekoľkých pláží a má ničím nerušený výhľad na pohorie North Shore. Medzi jej areálom a mestom sa nachádza park Pacific Spirit Regional Park, ktorý sa rozprestiera na ploche 7,63 km² a slúži v podstate ako pás zelene, oddelujúcej mesto a univerzitu.

Antropologické múzeum v parku Pacific Spirit Regional Park

Park, kampus UBC a obyvatelia kopca University Hill sa nachádzajú mimo mestského obvodu mesta Vancouver. Sú súčasťou regionálneho okresu Veľký Vancouver pod označením Electoral Area A, no nezačlenenou oblasťou v celku Lower Mainland. Z toho dôvodu nie je areál univerzity spravovaný políciou mesta Vancouver, ale je pod správou Kanadskej kráľovskej jazdnej polície - RCMP. Mestský hasičský zbor vykonáva svoju prácu v UBC na základe zmluvy. Takisto všetka pošta, ktorá smeruje na univerzitu má ako adresu uvedený Vancouver.

Kampus UBC Okanagan sa nachádza na severovýchode mesta Kelowna.

Zoznam fakúlt, škôl a ústavov na pôde Univerzity Britskej Kolumbie

Jedna z najstarších budov v areáli UBC - Ústav chémie
 • Fakulta aplikovaných vied
  • Inžiniersky ústav
  • Škola architektúry
  • Opatrovateľská škola
 • Umelecká fakulta
  • Ústav ázijských štúdií
 • Škola audiológie
 • Škola mestského plánovania a urbanistiky
 • Ústav vzdelávania stredného veku
 • Stomatologická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta lesného hospodárstva
 • Fakulta postgraduálneho štúdia
 • Škola zdravotníckych vied
 • Škola biomechaniky
 • Ústav výskumu ázie
 • Škola žurnalistiky
 • Fakulta agrikultúry
 • Právnická fakulta
 • Škola archivárstva a štúdia informácií
 • Lekárska fakulta
  • Ústav anesteziológie, farmakológie a terapie
 • Hudobná škola
 • Škola pracovnej a environmentálnej hygieny
 • Fakulta farmaceutických vied
 • Škola fyzioterapie
 • Fakulta obchodu a obchodníckej správy
 • Ekonomický ústav
 • Fakulta vied
  • Ústav botaniky a zoológie
  • Ústav chémie
  • Ústav informatiky
  • Ústav oceánografie
  • Matematický ústav
  • Ústav mikrobiológie a imunológie
  • Ústav fyziky a astronómie
  • Štatistický ústav
 • Škola rodinných štúdií a sociálnej práce


Šablóna:Veľký obrázok

História a vznik univerzity

Študentské rekreačné stredisko na pôde UBC

Prvé pokusy o vytvorenie univerzity sa datujú do obdobia začiatkov 90-tych rokov 19 storočia. Pokusy o vytvorenie univerzity s pomocou Torontskej univerzity a McGillovej univerzity priniesli zmiešané výsledky. McGillova univerzita založila v meste svoje pracovisko, ktoré tu pôsobilo ako súkromná univerzita až do roku 1915.

Medzitým boli vláde adresované ďalšie žiadosti o oživenie legislatívy, ktorá by viedla k vytvoreniu univerzity v provincii. V roku 1910 bolo pre budúcu univerzitu vybraté miesto vo West Point Grey a vláda v roku 1913 menovala Dr. Franka Fairchilda Wesbrooka za prezidenta univerzity. Prvým dňom prednášok v novej univerzite bol 30 september 1915.

V tej dobe ovplyvnila študentský život Prvá svetová vojna, počet študentov bol značne znížený odvodmi do armády. Do konca vojny vyštudovalo univerzitu 697 študentov. Do roku 1920 mala UBC len tri fakulty:

 • Fakultu umenia
 • Fakultu aplikovaných vied
 • Fakultu poľnohospodárstva s katedrami agronómie, chovu dobytka, záhradníctva, hydiny a mliekarenského priemyslu
Záhrada ruží

Tieto fakulty udeľovali iba tituly bakalára umenia (BcA.) a bakalára prírodných vied (BcSc.). V tej dobe na univerzite študovalo 1 189 mužských a 341 ženských študentov, no členov akademického personálu bolo iba 64, vrátane šiestich žien.

V roku 1922 sa 1 200 študentov zapojilo do kampane Postav univerzitu. Na listinu, na základe ktorej sa rozbehla táto kampaň sa podpísalo 56 000 ľudí. 22. septembra 1925 sa prvé prednášky konaly už na pôde nového kampusu v Point Grey. S výnimkou univerzitnej knižnice, laboratórií a technických budov, potrebných pre chod univerzity, boli všetky budovy univerzity iba dočasné stavby. Študenti si sami postavili dve ihriská, ale v areáli univerzity sa v tej dobe nenachádzali žiadne internáty a spoločenské centrá. No univerzita sa rozrastala míľovými krokmi.

Po krachu na Wall Street a vypuknutí Veľkej hospodárskej krízy začala univerzita pociťovať jej dôsledky. V školskom roku 1932-33 sa museli znížiť platy zamestnancom o 23 percent. Veľa zamestnancov vtedy prišlo o prácu. Väčšina postgraduálnych kurzov bola zrušená. Len čo sa veci začali meniť k lepšiemu, vypukla Druhá svetová vojna.

Kanada vyhlásila Nemecku vojnu 10. septembra 1939. Pár dní po vyhlásení vojny napísal prezident univerzity Klinck: Odo dňa vyhlásenia vojny je univerzita pripravená dať vláde k dispozícii všetky jej laboratóriá, vybavenie a jej kvalifikované pracovné sily, pokiaľ táto akcia bude použitá k zachovaniu efektívnych vzdelávacích štandardov. Urobiť niečo menšie je nemysliteľné.

Vnútorné priestory Strediska humanitných vied

Branný výcvik na pôde univerzity sa stal populárnym a počas druhej svetovej vojny dostala UBC prvé peniaze od federálnej vlády v Ottawe. Pred skončením vojny bola jasné, že zariadenia univerzity v Point Grey sú už nevyhovujúce. Univerzita potrebovala nový personál, nové fakulty a kurzy a postaviť ďalšie budovy pre zaistenie výučby a ubytovania študentov. V rokoch 1944-45 na univerzite študovalo 2 974 študentov, no v rokoch 1947-48 ich bolo už 9 374.

Nadbytočné vojenské tábory pozemného vojska a vojenského letectva boli využívané pre ubytovanie študentov a ako učebne. Počas roku 1945-46 prevzala univerzita od armády 15 kompletných táborov. Posledný z nich, šestnásty tábor, nachádzajúci sa v Little Mountain vo Vancouveri slúžil ako miesto pre ubytovanie pre študentov, ktorí boli v manželskom zväzku.

Medzi rokmi 1947 až 1951 bolo v kampuse UBC v Point Grey postavených 20 nových stálych budov.

UBC dnes

Súčasným prezidentom UBC je Dr. Stephen Toope, ktorý bol menovaný do svojej funkcie 1 júna 2006. Je nasledovníkom po Dr. Marthe Piperovej, ktorá bola prvou ženou a prvým prezidentom univerzity narodeným mimo Kanady.

V roku 2003 mala UBC 3 167 univerzitných a 4 612 mimouniverzitných zamestnancov na plný úväzok. Študovalo na nej takmer 40 000 študentov, 33 566 na vysokoškolskom a 7 379 na postgraduálnom štúdiu. V súčasnosti má univerzita už vyše 180 000 absolventov zo 120 krajín. UBC je jedna z dvoch kanadských univerzít, ktoré sú členmi Universitas 21, medzinárodného združenia inštitúcií, ktoré sú na čele vedeckého výskumu. Druhou kanadskou univerzitou v tomto združení je McGillova univerzita.

V priestoroch univerzity je zadarmo pre študentov a zamestnancov k dispozícií bezdrôtový internet.

Školné

Chanovo centrum hereckého umenia

V rokoch 2001-02 mala Univerzita Britskej Kolumbie takmer najnižšie školné pre študentov vysokoškolského štúdia v Kanade, s priemernou výškou 2 181 CAD za rok. Dôvodom nízkeho školného bolo zmrazenie výšky školného, ktoré zaviedla vláda provincie.

V roku 2001 porazila liberálna strana BC Liberal Party vo voľbách BC New Democratic Party a uvolnila zmrazenie výšky školného. V roku 2002-03 sa výška školného pre vysokoškolské a postgraduálne štúdium zvýšila o 30 % a na niektorých fakultách až o 40 %. To viedlo k nárastu zápisov na štúdium a zlepšeniu finančnej situácie, ale aj k študentským nepokojom a prispelo to aj ku štrajku učiteľských odborov. UBC v roku 2003-04 opäť zvýšila školné o 30 %, v roku 2004-05 o 15 % a v rokoch 2005-06 a 2006-07 o 2 %. Zvýšenie školného bolo v posledných dvoch rokoch nižšie, ako sa očakávalo, lebo po voľbách v roku 2005 vláda rozhodla, že školné sa bude zvyšovať už iba o úroveň inflácie. V roku 2004-05 bolo priemerné školné na UBC 4 735 CAD, v porovnaní s kanadským priemerom 4 172 CAD.

Financie univerzity

Nitobeho pamätná záhrada

V sučasnosti, v roku 2006-07 čelí univerzita 36 miliónovému deficitu, z tejto sumy sa 1 milión použil na vyplatenie odchodného pre bývalú prezidentku univerzity Marthu Piperovú. Medzi návrhy, ako vykryť tento deficit patrí zvýšenie poplatkov za registráciu a zvýšenie depozitných poplatkov zo 100 na 250 CAD.

Botanická záhrada UBC

V roku 2006 mala UBC prostriedky vo výške 3 065 865 000 CAD a pohľadávky vo výške 1 841 884 000 CAD. Celkový príjem za rok 2005-06 bol 1,6 miliardy CAD, z ktorého 37 % finančných prostriedkov prišlo od vlády provincie, 12 % od federálnej vlády, 33 % z "predaja tovaru a služieb" a 18 % od ďalších zdrojov. Suma celkových výdavkov dosiahla 1,4 miliardy, z nej bolo 52 % použitých na vyplatenie platov, výhod, odstupného a odmien, na ostatné náklady 14 %, na kancelárske potreby a výdavky 11 %, na amortizáciu 8 % a všetky zvyšné náklady 14 %. Menej ako 1 % financií bolo vyčlenených do univerzitných fondov.

Kvalita vzdelania

Univerzita Britskej Kolumbie sa pravidelne zaraďuje medzi tri najlepšie univerzity v Kanade. V roku 2006 ju vyhlásil časopis Newsweek za druhú najlepšiu v Kanade a 31 najlepšiu na svete.

UBC má najviac profesorov s titulom Ph.D. spomedzi verejných univerzít v Severnej Amerike – vyše 92 %. Dostalo sa jej veľkého uznania za jej program ústavu cudzích jazykov, jej cudzojazyčné programy (čínsky je najväčší a japonský druhý najväčší po Hawajskej univerzite) sú najväčšie v Severnej Amerike.

Držitelia čestných doktorátov

Univerzitná knižnica

Knižnica Univerzity Britskej Kolumbie je druhou najväčšou výskumnou knižnicou v Kanade. Nachádza sa v nej viac ako 4,7 milióna kníh, 5 miliónov mikrofilmov, 800 000 máp, videí a ďalších multimediálnych materiálov. Knižnica má 26 oddelení v UBC a ostaných lokalitách, vrátane troch vo fakultných nemocniciach - St. Paul's Hospital, Vancouver Hospital a BC Children's Hospital, jedného v UBC Robson Square v downtowne a jeden v UBC Okanagan. Plánuje sa postaviť ďalšie oddelenie v kampuse Great Northern Way. V súčasnosti v budove a priestoroch hlavnej knižnice prebieha rekonštrukcia, no jedno jej krídlo, pomenované podľa Irvinga K. Barbera je plne funkčné a jeho priestory sú návštevníkom k dispozícii. Šablóna:Veľký obrázok

Univerzitné múzeá, galérie a divadlá

Socha Bohyne demokracie v areáli UBC

Záhrady

 • Botanická záhrada UBC a centrum pre výskum rastlín shromažďuje zbierku viac ako 8000 rôznych druhov rastlín, používaných pre výskum, vzdelávacie účely a ich zachovanie.
 • Nitobeho pamätná záhrada bola postavená na počesť japonského učenca Inazo Nitobeho, verí sa, že jej konštrukcia v sebe skrýva celý rad pôsobivých a zaujímavých prvkov a odkazov na japonskú filozofiu a mytológiu, napríklad lampu, ktorá svieti každý rok presne v deň a hodinu Nitobeho smrti, či tieňov, ktoré sú viditeľné iba v niektorých častiach roka. Záhrada sa nachádza za Ázijským strediskom.

Múzeá a galérie

 • Múzeum antropológie obsahuje najmä zbierky Prvých národov, napríklad totemov. V jeho priestoroch sa tiež nachádzajú zbierky starodávnej čínskej a európskej keramiky.
 • Umelecká galéria Morrisa a Heleny Belkinových vystavuje najmä súčasné umenie v Severnej Amerike.
 • Kópia bohyne demokracie, ktorú dala postaviť školská Alma Mater Society sa nachádza na námestí SUB pred budovou študentských odborov.

Divadlá

 • Chanovo centrum hereckého umenia, jeho súčasťou je koncertná hala Chan Shun Concert Hall. Hala sa často využíva ako miesto konania rôznych slávností a umeleckých vystúpení. V televíznom seriáli The 4400 je zobrazená ako Centrum 4400.
 • Fredericovo drevené divadlo, v ňom sa hrajú divadelné hry, väčšinou v podaní študentov, ktorí študujú drámu na univerzitnej umeleckej škole.

Študentské kluby

Na univerzite sa nachádza viac ako 300 študentských klubov, napríklad Chinese Varsity Club, založený v roku 1930, charitatívna organizácia 5 Cents for the Homeless, Študentský sväz politických vied, Filmový klub, Tanečný klub, Klub gentlemanov - UBC Gentleman's Club, Klub ochutnávačov vína či Univerzitný klub rádioamatérov.

Pozri aj