Preskočiť na obsah

Zálomka

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Zálomka
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Banskobystrický kraj
Okres Brezno, Poltár
Obce Lom nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou
prameň Lom nad Rimavicou
 - poloha Čierťaž
 - výška 1 058 m
 - súradnice 48°37′39″S 19°39′32″V / 48,6274°S 19,6588°V / 48.6274; 19.6588
Ústie Rimavica
 - poloha Lom nad Rimavicou, Kokava nad Rimavicou
 - výška 643 m
 - súradnice 48°38′24″S 19°43′07″V / 48,6399°S 19,7185°V / 48.6399; 19.7185
Dĺžka 6,1 km
Rád toku VI.
Hydrologický identifikátor 4-31-03-730
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Zálomka[1] je potok v regióne Malohont v obci Lom nad Rimavicou v okrese Brezno a v obci Kokava nad Rimavicou v okrese Poltár v Banskobystrickom kraji. Je pravostranným prítokom vodného toku Rimavica a má dĺžku 6,1 km. Je vodným tokom VI. rádu.

Pramení v 1 058 m n. m. v lesnom extraviláne, v juhozápadnej časti územia obce Lom nad Rimavicou, na severnom svahu vrchu Čierťaž (1 102 m n. m.). Patrí do okresu Brezno v Banskobystrickom kraji a nachádza sa v geomorfologickom celku Veporské vrchy a v geomorfologickom podcelku Balocké vrchy[2]. Porovnaj aj v pramennej oblasti Zálomky: Lom (pole), Vrchlom (pole), Lomský potok (pole).

Od prameňa tečie severovýchodným smerom cez lesný extravilán premiešaný poľnohospodárskym extravilánom, preteká cez lúku a pasienok Bány, tečie cez pasienok Bulanská, v 708 m n. m. vteká na obecnú hranicu medzi obcou Lom nad Rimavicou a obcou Kokava nad Rimavicou, ľavým brehom obteká južný svah vrchu Plešková s 938 m n. m., pravým brehom obteká vrch Ďurkov vrch s 957 m n. m., ľavým brehom obmýva les Zápač a v 191 m n. m. ústi do Rimavice ako jeho pravostranný prítok na obecnej hranici obcí Lom nad Rimavicou a Kokava nad Rimavicou. Vodný tok Rimavica je ďalej prítokom Ipľa. Vodný tok Zálomka má jeden bezmenný nevýznamný prítok.[3][4][5]

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Vodný tok Zálomka na území obcí Lom nad Rimavicou a Kokava nad Rimavicou má pôvod v toponymickom apelatíve zálom s charakteristickým významom v čase pomenovania uvoľnenie väčších kusov horniny na umožnenie ďalšieho dobývania, prehĺbenina, ktorá vznikla odstrelom alebo vylomením. Z apelatíva zálom a rozšírením o formant -ka bolo utvorené jednoslovné hydronymum v podobe Zálomka ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[6].

Názov vodného toku Zálomka bol štandardizovaný v roku 1976[7]. V priestore slovenskej hydronymie potokov hydronymum Zálomka je jedinečným hydronymom (február 2022).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
  1. Názvy vodných tokov. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Dostupné online [1] [cit. 2022-02-25.
  2. KOČICKÝ, Dušan a IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011. Dostupné on-line na [2] [cit. 2022-02-25]
  3. Priebeh potoka Zálomka v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [3] [cit. 2022-02-25].
  4. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A 6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 16, 144, 158. 079-902-87
  5. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. S. 171. Bratislava 1977. 79-008-76.
  6. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 24, 25, 26, 133, 134, 135.
  7. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy neosídlených geografických objektov, Stredoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-164/1976 z 23.06.1976, Kartografické informácie 9. 177 s. Bratislava 1977. 79-008-76.] [cit. 2022-02-25.]