Zoznam kultúrnych pamiatok v Hlohovci

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Zoznam kultúrnych pamiatok v meste Hlohovec v okrese Hlohovec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-850/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Socha
Nahrať súbor
Socha
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-850/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; socha sv. Jána Nepomuckého

Konvent františkánov
Nahrať súbor
Konvent františkánov Františkánske nám.17
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-842/1 Unifikovaný názov PO: konvent františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky kláštor, múzeum

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Františkánske nám.15
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-842/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. Všetkých svätých; františkánsky kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Hlohová ul. 4
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11836/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový, prejazdový - býv. ľudová škola, radnica

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-10560/1 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Židovský cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Márnica židovská Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-10560/2 Unifikovaný názov PO: márnica židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ciduk hadin,dom smútku,ceremoniálna hala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrobka Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-10560/3 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrobka rodiny Dukes

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-10560/4 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr židovského cintorína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránou Nitrianska ul.9
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-10560/5 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pozostatok oplotenia novšieho domu smútku

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hrobka rodiny Erdödy a Hardegg

Kaplnka krížovej cesty i Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty i Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty i

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie, Pilát odsudzuje Krista

Kaplnka krížovej cesty ii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie, Kristus berie kríž

Kaplnka krížovej cesty iii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie, 1.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty iv Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty iv Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty iv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou

Kaplnka krížovej cesty v Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty v Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty v

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie, Šimon pomáha Kristovi

Kaplnka krížovej cesty vi Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vi Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie, Kristus a Veronika

Kaplnka krížovej cesty vii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty vii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/8 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty vii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 7.zastavenie, 2.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty viii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty viii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/9 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty viii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy

Kaplnka krížovej cesty ix Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty ix Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/10 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty ix

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9.zastavenie, 3.pád Krista pod krížom

Kaplnka krížovej cesty x Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty x Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/11 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty x

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista

Kaplnka krížovej cesty xi Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xi Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/12 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xi

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 11.zastavenie, Pribíjanie Krista na kríž

Kaplnka krížovej cesty xii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/13 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 12.zastavenie, Ukrižovanie Krista

Kaplnka krížovej cesty xiii Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiii Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/14 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiii

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 13.zastavenie, Snímanie Krista z kríža

Kaplnka krížovej cesty xiv Nahrať súbor Kaplnka krížovej cesty xiv Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/15 Unifikovaný názov PO: kaplnka krížovej cesty xiv

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 14.zastavenie, Ukladanie Krista do hrobu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf i. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/16 Unifikovaný názov PO: reliéf i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neidentifikovaný reliéf

Reliéf je prekrytý novodobým náhrobkom
Reliéf ii. Nahrať súbor Reliéf ii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/17 Unifikovaný názov PO: reliéf ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 10.zastavenie, Vyzliekanie Krista

Reliéf iii. Nahrať súbor Reliéf iii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/18 Unifikovaný názov PO: reliéf iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie, Stretnutie Krista s Pannou Máriou

Reliéf iv. Nahrať súbor Reliéf iv. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/19 Unifikovaný názov PO: reliéf iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie, Kristus a Veronika

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf v. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/20 Unifikovaný názov PO: reliéf v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 8.zastavenie, Kristus napomína plačúce ženy

Reliéf je prekrytý novodobým náhrobkom
Reliéf vi. Nahrať súbor Reliéf vi. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/21 Unifikovaný názov PO: reliéf vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3. zastavenie, Pád Krista pod krížom

}}

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Reliéf vii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-12205/22 Unifikovaný názov PO: reliéf vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šimon pomáha Kristovi

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/23 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: toskánsky stĺp

Súsošie-kríž s korpusom i.
Nahrať súbor
Súsošie-kríž s korpusom i. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/24 Unifikovaný názov PO: súsošie-kríž s korpusom i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha Krista na kríži

Súsošie-kríž s korpusom ii.
Nahrať súbor
Súsošie-kríž s korpusom ii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/25 Unifikovaný názov PO: súsošie-kríž s korpusom ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha Dismasa na kríži

Súsošie-kríž s korpusom iii.
Nahrať súbor
Súsošie-kríž s korpusom iii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/26 Unifikovaný názov PO: súsošie-kríž s korpusom iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha Gesmasa na kríži

Súsošie-socha i.
Nahrať súbor
Súsošie-socha i. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/27 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha Panny Márie

Súsošie-socha ii.
Nahrať súbor
Súsošie-socha ii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/28 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha Márie Magdalény

Súsošie-socha iii.
Nahrať súbor
Súsošie-socha iii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/29 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Golgota - socha sv. Jána Evanjelistu

Súsošie-kríž so súsoším
Nahrať súbor
Súsošie-kríž so súsoším Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/30 Unifikovaný názov PO: súsošie-kríž so súsoším

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Snímanie Krista z kríža - Kristus, sv. Nikodém, sv. Ján a sv. Jozef z Arimatie

Súsošie-socha i.
Nahrať súbor
Súsošie-socha i. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/31 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Panny Márie so súsošia Snímania Krista z kríža

Súsošie-socha ii.
Nahrať súbor
Súsošie-socha ii. Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/32 Unifikovaný názov PO: súsošie-socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha Márie Magdalény so súsošia Snímania Krista z kríža

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Nitrianska ul.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-12205/33 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv. Petra a reliéf kohúta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most cestný Osloboditeľov ul.
KÚ: Šulekovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-12011/1 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: šulekovský most

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most cestný Osloboditeľov ul.
KÚ: Šulekovo

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-12012/1 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: šulekovský most

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Pod Beranom ul. 2
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11830/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, nárožný - fraštacká banka, frašt.vináreň

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Podzámska ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-839/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; renesančná kúria

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Pribinova ul.4
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11951/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový - mestský dom

Škola Nahrať súbor Škola Pribinova ul.35
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11683/1 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová, nárožná; Kamenná škola, Škola sv. Jozefa

Oplotenie s bránami Nahrať súbor Oplotenie s bránami Pribinova ul.35
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11683/2 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň, kov;

Kúria
Nahrať súbor
Kúria SNP ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11359/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdová, nárožná; Sziladiovská kúria, Sokolovňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica SNP ul.14
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11359/2 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; kamenná pivnica

Špitál
Nahrať súbor
Špitál Sv. Cyrila a Metoda nám.6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-844/1 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: špitálik

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv. Cyrila a Metoda nám.6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-844/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Ducha; Kostolík sv. Ducha

Stĺp s podstavcom
Nahrať súbor
Stĺp s podstavcom Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp valcový + trojboký podstavec;

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom; Madona

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Sebastián; Socha sv. Sebastiána

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; socha sv. Rocha

Socha iv. Nahrať súbor Socha iv. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/5 Unifikovaný názov PO: socha iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Jozef; socha sv. Jozefa

Reliéf figurálny i. Nahrať súbor Reliéf figurálny i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/6 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Boží hrob; reliéf Božieho hrobu

Reliéf figurálny ii. Nahrať súbor Reliéf figurálny ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/7 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rozália; reliéf sv. Rozálie

Reliéf figurálny iii. Nahrať súbor Reliéf figurálny iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-847/8 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Ján Nepomucký; reliéf sv. Jána Nepomuckého

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-848/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-848/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária, Kristus-Pieta; socha Panny Márie Šaštínskej

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-849/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec trojičného stĺpu

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-849/2 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trojičný stĺp

Súsošie Nahrať súbor Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-849/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: súsošie najsv.Trojice

Socha Nahrať súbor Socha Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-851/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; socha sv. Rocha

Pilier Nahrať súbor Pilier Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Socha i. Nahrať súbor Socha i. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/2 Unifikovaný názov PO: socha i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Florián; socha sv. Floriána

Socha ii. Nahrať súbor Socha ii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/3 Unifikovaný názov PO: socha ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rochus; socha sv. Rocha

Socha iii. Nahrať súbor Socha iii. Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/4 Unifikovaný názov PO: socha iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Sebastián; socha sv. Sebastiána

Reliéf figurálny Nahrať súbor Reliéf figurálny Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-852/5 Unifikovaný názov PO: reliéf figurálny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv. Rozália; reliéf sv. Rozálie

Podstavec
Nahrať súbor
Podstavec Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-853/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký;

Súsošie
Nahrať súbor
Súsošie Sv. Michala nám.
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-853/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária, Kristus-Pieta;

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Sv.Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-833/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; Hotel Jeleň

Kostol Nahrať súbor Kostol Sv.Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-841/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Michala; farský Kostol sv. Michala

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Sv. Michala nám. 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-841/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k. sv. Anny; pohrebná kaplnka Erdödyovcov

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv. Michala nám. 3
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11555/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový, radový; radnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv. Michala nám. 23
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11997/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný, prejazdový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Štefánikova ul. 30
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-11989/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový, nárožný, solitér - meštianska škola, meštianka

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Zámok 1
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Erdődyovský kaštieľ

Divadlo
Nahrať súbor
Divadlo Zámok 7
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/2 Unifikovaný názov PO: divadlo

Bližšie určenie; zaužívaný názov: empírové divadlo

Park
Nahrať súbor
Park Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/3 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: anglický; anglický park

Jazdiareň Nahrať súbor Jazdiareň Zámok 6
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/4 Unifikovaný názov PO: jazdiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; zámocká jazdiareň

Pavilón Nahrať súbor Pavilón Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/5 Unifikovaný názov PO: pavilón

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; záhradný altánok

Koniareň
Nahrať súbor
Koniareň Zámok 2277
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/6 Unifikovaný názov PO: koniareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; koniareň

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Zámok 2269
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/7 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom s podzemnými chodbami

Vodojem Nahrať súbor Vodojem Zámok 2269
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/8 Unifikovaný názov PO: vodojem

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; vodojem

Dom záhradníka
Nahrať súbor
Dom záhradníka Zámok 2268
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/9 Unifikovaný názov PO: dom záhradníka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: panský dom správcu skleníkov

Skleník Nahrať súbor Skleník Zámok 2268
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/10 Unifikovaný názov PO: skleník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3 skleníky

Grotta s reliéfom
Nahrať súbor
Grotta s reliéfom Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/11 Unifikovaný názov PO: grotta s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: grotta s reliéfom Neptúna

Menažéria Nahrať súbor Menažéria Zámok 282
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/12 Unifikovaný názov PO: menažéria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zverinec

Doska nápisová Nahrať súbor Doska nápisová Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/13 Unifikovaný názov PO: doska nápisová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nápisová doska

Nádrž vodná Nahrať súbor Nádrž vodná Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/14 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: jazierko

Brána Nahrať súbor Brána Zámok
KÚ: Hlohovec

Poloha
203-838/15 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolná brána

Hrob s pomníkom Nahrať súbor Hrob s pomníkom
KÚ: Šulekovo

Poloha
203-1036/0 Unifikovaný názov PO: hrob s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šulek Viliam, Holuby Karol; 1822 - 1849, 1826 - 1849 národovci

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty