Zoznam kultúrnych pamiatok v Leopoldove

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Leopoldov v okrese Hlohovec.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Opevnenie bastiónové s bránami Nahrať súbor Opevnenie bastiónové s bránami
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-928/1 Unifikovaný názov PO: opevnenie bastiónové s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: šance-40,Z brána-32,V brána-4

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova veliteľská
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-928/2 Unifikovaný názov PO: budova veliteľská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;obj.č.10,škol.stredisko,riadit

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Špitál
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/3 Unifikovaný názov PO: špitál

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,solitér;obj.č.18,ubytovňa,nemocnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Väznica i.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/4 Unifikovaný názov PO: väznica i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;obj.č.20,Hrad,stará samoväzba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Väznica ii.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/5 Unifikovaný názov PO: väznica ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;objekt č.14,ubytovňa 5.oddiel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Práčovňa
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/6 Unifikovaný názov PO: práčovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;objekt č.16,dielne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Väznica iii.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/7 Unifikovaný názov PO: väznica iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pavlačová,solitér;objekt č.19,väzba,nové samotky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-928/8 Unifikovaný názov PO: opevnenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vonkajší pevnostný okruh

Most cestný Nahrať súbor Most cestný Gucmanova ul.
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-929/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehlový;most na Trulaskach

Budova výpravná i. Nahrať súbor Budova výpravná i. Nádražná ul.13
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-11394/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;Nová stanica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná ii. Nádražná ul.15
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-11394/2 Unifikovaný názov PO: budova výpravná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;Stará stanica

Pranier Nahrať súbor Pranier Nám.sv.Ignáca
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-930/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň;pilierový pranier

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-931/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: valcový;

Stĺp Nahrať súbor Stĺp Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-931/2 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mariánsky stĺp

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp-kópia Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-931/3 Unifikovaný názov PO: stĺp-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia hlavice stĺpa

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-931/4 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom;Madona

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-931/5 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia sochy Madony

Ohradenie Nahrať súbor Ohradenie Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Poloha
203-931/6 Unifikovaný názov PO: ohradenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: balustráda Mariánskeho stĺpu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Ohradenie-kópia Sv.Ignáca nám.
KÚ: Leopoldov

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
203-931/7 Unifikovaný názov PO: ohradenie-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kópia balustrády

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty