Zoznam kultúrnych pamiatok v Poprade

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Poprad v okrese Poprad.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný
č. 4
KÚ: Kvetnica

Poloha
706-12007/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - nový hostinec,správa kúpeľov

Nemocnica Nahrať súbor Nemocnica
č. 414
KÚ: Poprad

Poloha
706-11996/1 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Ústav tuberku. a respir.chorôb

Park Nahrať súbor Park
č. 414
KÚ: Poprad

Poloha
706-11996/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park pri nemocnici

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stanica transformátorová
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-11996/3 Unifikovaný názov PO: stanica transformátorová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trafostanica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň i.
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-11996/4 Unifikovaný názov PO: vodáreň i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodárnička,studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vodáreň ii.
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-11996/5 Unifikovaný názov PO: vodáreň ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vodárnička,studňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Most
č. 0
KÚ: Matejovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4492/0 Unifikovaný názov PO: most

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný; kamenný most

Kaplnka pohrebná Nahrať súbor Kaplnka pohrebná
č. 0
KÚ: Matejovce

Poloha
706-11255/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rod.Alexyovej; Kaplnka rodiny Alexyovej

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 44
KÚ: Matejovce

Poloha
706-908/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana

Zvonica
Nahrať súbor
Zvonica
č. 1538
KÚ: Matejovce

Poloha
706-908/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný Matejovské nám.
KÚ: Matejovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-908/4 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný Matejovské nám.
KÚ: Matejovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-908/5 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý príkostolný cintorín

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Matejovské námestie 0
KÚ: Matejovce

Poloha
706-910/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Socha Nahrať súbor Socha Matejovské námestie 0
KÚ: Matejovce

Poloha
706-910/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Matejovské námestie 0
KÚ: Matejovce

Poloha
706-910/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,železo

Pomník Nahrať súbor Pomník
č. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-1390/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci sov.armády; pomník pri stanici

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila 21
KÚ: Poprad

Poloha
706-12033/1 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vila Ráth,vila Zámoček

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána 21
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-12033/2 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: portálová brána,vyrezávaná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom liečebný 425, JV okraj kúpeľov
KÚ: Poprad

Poloha
706-11917/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - vila Štúr, hotel Pod hradom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Brána Hviezdoslavova ul. 0
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4491/0 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupná; Brána býv.vagónky

Elektráreň Nahrať súbor Elektráreň Hviezdoslavova ul. 12
KÚ: Poprad

Poloha
706-11434/1 Unifikovaný názov PO: elektráreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: parná

Komín Nahrať súbor Komín Hviezdoslavova ul. 12
KÚ: Poprad

Poloha
706-11434/2 Unifikovaný názov PO: komín

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Egídia nám. 45
KÚ: Poprad

Poloha
706-832/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Sv.Egídia nám. 51
KÚ: Poprad

Poloha
706-841/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; evanjelický kostol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Egídia nám. 54
KÚ: Poprad

Poloha
706-835/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Egídia nám. 61
KÚ: Poprad

Poloha
706-834/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,priechodový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sv.Egídia nám. 62
KÚ: Poprad

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-837/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

NKP zrušená
Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Egídia (Poprad) Sv.Egídia nám. 74
KÚ: Poprad

Poloha
706-840/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Egídia

Zvonica Nahrať súbor Renesančná zvonica v Poprade Sv.Egídia nám. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-840/2 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Lit.: ČOVANOVÁ JANOŠÍKOVÁ, Zuzana: Zaniknutá výzdoba zvonice v Poprade.

In: Pamiatky a múzeá, roč. 63, 2014, č. 3, s. 49 - 53.

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Sv.Egídia nám. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-840/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie areálu

Cintorín príkostolný Nahrať súbor Cintorín príkostolný Sv.Egídia nám. 74
KÚ: Poprad

Poloha
706-840/4 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Úprava sadovnícka Nahrať súbor Úprava sadovnícka Sv.Egídia nám. 74
KÚ: Poprad

Poloha
706-840/5 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Sv.Egídia nám. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-843/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Socha Nahrať súbor Socha Sv.Egídia nám. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-843/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Sv.Egídia nám. 0
KÚ: Poprad

Poloha
706-843/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,železo

Múzeum
Nahrať súbor
Múzeum Vajanského ul. 4
KÚ: Poprad

Poloha
706-839/0 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Podtatranské múzeum

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Merica
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4535/0 Unifikovaný názov PO: merica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: na obilie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Cintorín-Sp.Sobota 0
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/3 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Szász Augustín Dr.; 1859-1947,lekár

Náhrobok s mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/4 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená; rod.Krkoska

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/5 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená; rodiny Knieszner a Kuthan

Náhrobok s mrežovou ohradou Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/6 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená; rodina Werner

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota 0
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/7 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň; rodina Hensch

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/8 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň; rod.Wallachy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/9 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla pálená; rod.Münnich a Demek

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/10 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň; Seifert Adolf

Náhrobok Nahrať súbor Náhrobok Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/11 Unifikovaný názov PO: náhrobok

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň; Kraetschmár Viktor

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s mrežovou ohradou Cintorín-Sp.Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/12 Unifikovaný názov PO: náhrobok s mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tehla,kameň; rod.Kern

Hrob s náhrobníkom a mrežovou ohradou Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom a mrežovou ohradou Cintorín-Spišská Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/1 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Majunke Gedeon; 1854-1921,architekt

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom a mrežovou ohradou Cintorín-Spišská Sobota
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4536/2 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom a mrežovou ohradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Reiner Johann Georg; 1800-1872,podnikateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dedina zaniknutá
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4539/1 Unifikovaný názov PO: dedina zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stojany

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Matejovská ul. 2
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3126/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Matejovská ul. 4
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3127/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Penzión Evka

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Matejovská ul. 6
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3128/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom remeselnícky Pod bránou ul. 4
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-3138/0 Unifikovaný názov PO: dom remeselnícky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový; Penz.Barborka,Garbiarsky dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Pod bránou ul. 6
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3121/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Pod bránou ul. 9
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3134/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Slavkovská ul. 2
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3130/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Sobotské nám.
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-1257/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; stĺp s podstavcom-originál

Socha Nahrať súbor Socha Sobotské nám.
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-1257/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata; socha Immaculaty-originál

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom-kópia Sobotské nám.
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-1257/3 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha-kópia Sobotské nám.
KÚ: Spišská Sobota

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-1257/4 Unifikovaný názov PO: socha-kópia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata

Pomník Nahrať súbor Pomník Sobotské nám. 0
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-1417/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí r.1848-49

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 1
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3065/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 2
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3132/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 3
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3066/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 4
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3120/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný; Podtatranské osvet.stredisko

Fara Nahrať súbor Fara Sobotské nám. 5
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3069/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.; fara

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 6
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3119/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Penzión,reštaurácia Sabato

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 7
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3067/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 9
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3068/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 10
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3118/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Kostol svätého juraja
Nahrať súbor
Kostol svätého juraja Sobotské nám. 11
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3062/0 Unifikovaný názov PO: kostol svätého juraja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Juraja; farský kostol sv.Juraja

Zvonica Nahrať súbor Zvonica Sobotské nám. 0
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3063/0 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná; zvonica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 12
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3131/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 14
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3117/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 15
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3070/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 16
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3116/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 17
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3071/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 18
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3115/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 19
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3072/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 20
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3114/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný; Okresný archív

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 21
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3073/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 22
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3112/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 23
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3074/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; penzión Atrium

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 24
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3111/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; knižnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 26-28
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3110/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Metodické centurm

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Sobotské nám. 26
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3110/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Brokoff Ján; 1652-1718,sochár,rezbár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 27
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3075/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 29
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3076/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; penzión,reštaurácia sv.Juraj

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 31
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3077/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 32
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3109/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 33
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3078/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Múzeum

Radnica Nahrať súbor Radnica Sobotské nám. 34
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3113/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Bývalý Mestský dom

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 35
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3079/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 36
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3106/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Obvod.MÚ Poprad,Pošta

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 36
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3107/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 37
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3080/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 38
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3108/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; penzión Apropo,kláštor

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 39
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3081/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 40
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3105/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 41
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3082/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 42
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3104/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 43
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3083/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Penzión Fortuna

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 44
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3103/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 45
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3084/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Pamätnik: Tíbor Szekely, 1912-88,spisovateľ,cestovateľ

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 46
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3102/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 47
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3085/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 48
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3101/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 49
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3086/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový; Červený kríž

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 50
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3100/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 51
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3087/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 52
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3099/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 53
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3088/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 54
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3098/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Škola Nahrať súbor Škola Sobotské nám. 55
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3089/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,nárožný; materská škola

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 56
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3097/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový

Kostol Nahrať súbor Kostol Sobotské nám. 57
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3061/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.; evanjelický ksotol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 58
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3096/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 60
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3095/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 62
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3094/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 64
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3093/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 66
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3092/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 68
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3091/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Sobotské nám. 70
KÚ: Spišská Sobota

Poloha
706-3090/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Kostol Nahrať súbor Kostol 7
KÚ: Stráže pod Tatrami

Poloha
706-844/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Krstiteľa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Strážské námestie
KÚ: Stráže pod Tatrami

Poloha
706-845/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Strážské námestie
KÚ: Stráže pod Tatrami

Poloha
706-845/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie Strážské námestie
KÚ: Stráže pod Tatrami

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-845/3 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,železo

zrušená NKP
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Veľká

Poloha
706-4496/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP; pomník na letisku

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Kollárova ul. 7
KÚ: Veľká

Poloha
706-850/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom Scherffelova ul.
KÚ: Veľká

Poloha
706-857/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; podstavec s oplotením

Socha Nahrať súbor Socha Scherffelova ul.
KÚ: Veľká

Poloha
706-857/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata; Immaculata

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Scherffelova ul. 8
KÚ: Veľká

Poloha
706-854/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Kostol Nahrať súbor Kostol Scherffelova ul. 1307
KÚ: Veľká

Poloha
706-856/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Evanjelistu; kostol sv.Jána Evanjelistu

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Teplická ul. 2
KÚ: Veľká

Poloha
706-848/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,prejazdový; stará piváreň

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Teplická ul. 7
KÚ: Veľká

Poloha
706-849/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Kostol Nahrať súbor Kostol Tranovského ul. 8
KÚ: Veľká

Poloha
706-855/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fara Nahrať súbor Fara Velické nám. 1
KÚ: Veľká

Poloha
706-853/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Velické nám. 11
KÚ: Veľká

Poloha
706-852/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Velické nám. 23
KÚ: Veľká

Poloha
706-851/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový,prejazdový

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty