Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Štrba

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Štrba v okrese Poprad.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Dom liečebný i. Nahrať súbor Dom liečebný i. Kúpeľná ul. 6
KÚ: Štrba

Poloha
706-3842/1 Unifikovaný názov PO: dom liečebný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový; LD Hviezdoslav

Reštaurácia Nahrať súbor Reštaurácia Kúpeľná ul. 6
KÚ: Štrba

Poloha
706-3842/2 Unifikovaný názov PO: reštaurácia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová; spojovacia budova,Kriváň

Vila Nahrať súbor Vila Kúpeľná ul. 6
KÚ: Štrba

Poloha
706-3842/3 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Vila Jánošík,býv.Jozefova vila

Dom liečebný ii. Nahrať súbor Dom liečebný ii. Kúpeľná ul. 6
KÚ: Štrba

Poloha
706-3842/4 Unifikovaný názov PO: dom liečebný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový; LD Kriváň

Pomník Nahrať súbor Pomník Štrba 0
KÚ: Štrba

Poloha
706-4504/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v.; Smútiaca mať

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 0
KÚ: Štrba

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
706-4521/1 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tabuľa padlým

Dedina zaniknutá Nahrať súbor Dedina zaniknutá Štrba-Vlčia jama
KÚ: Štrba

Poloha
706-988/0 Unifikovaný názov PO: dedina zaniknutá

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané,prezentované; stredoveká dedina Šoldov

Ubytovňa Nahrať súbor Ubytovňa Štrbské Pleso st.č.41
KÚ: Štrba

Poloha
706-3841/1 Unifikovaný názov PO: ubytovňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zrubová; býv.Ubytovňa Gemer

Pomník Nahrať súbor Pomník Štrbské Pleso 0
KÚ: Štrba

Poloha
706-1428/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP; pomník SNP

Rozhľadňa Nahrať súbor Rozhľadňa Štrbské Pleso 0
KÚ: Štrba

Poloha
706-3848/1 Unifikovaný názov PO: rozhľadňa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Monte Mory

Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný Štrbské Pleso 49
KÚ: Štrba

Poloha
706-3845/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér; Liečebný dom Marína

Budova výpravná
Nahrať súbor
Budova výpravná Štrbské Pleso 4046
KÚ: Štrba

Poloha
706-3847/1 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná; Stará stanica elektric.dráhy

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty