Zoznam kultúrnych pamiatok v Trenčíne

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Trenčín v okrese Trenčín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín vojnový Cintorínska ul.
KÚ: Kubrá

Poloha
309-12185/1 Unifikovaný názov PO: cintorín vojnový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojnový cintorín 1.sv.vojny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stĺp
KÚ: Kubrá

Poloha
309-1242/1 Unifikovaný názov PO: stĺp

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stĺp pod sochou sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha
KÚ: Kubrá

Poloha
309-1242/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Opatová

Poloha
309-2422/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.-25+8;pom.s reliéfmi vojaka a Krista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 484
KÚ: Opatová

Poloha
309-1292/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Stanislava

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný
č. 484
KÚ: Opatová

Poloha
309-1292/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 512
KÚ: Opatová

Poloha
309-1304/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Imricha;Pútnický kostol

Konvent ruina Nahrať súbor Konvent ruina
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/1 Unifikovaný názov PO: konvent ruina

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina;jezuitský konvent

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Svorada+Benedikta;3 kaplnky nad sebou

Jaskyňa s portálom Nahrať súbor Jaskyňa s portálom
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/3 Unifikovaný názov PO: jaskyňa s portálom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pustovnícka;jaskyňa sv.Benedikta

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/4 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: severovýchodný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/5 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: juhozápadná

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta západná
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/6 Unifikovaný názov PO: bašta západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina;nárožná bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Nádvorie s oltárom
č. 520
KÚ: Opatová

Poloha
309-1305/7 Unifikovaný názov PO: nádvorie s oltárom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Orechové

Poloha
309-2445/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.+II.sv.v.-12+6

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Orechovská ul. 1
KÚ: Orechové

Poloha
309-1387/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol Biskupická ul. 59
KÚ: Trenčianske Biskupice

Poloha
309-10662/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Kozmu a Damiána

Pomník s bustou Nahrať súbor Pomník s bustou
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1343/0 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Rizner Ľudovít Vladimír;1849-1913,bibliograf

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1348/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Sídlisko
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1382/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané

Veža obytná
Nahrať súbor
Veža obytná
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Veža Matúšova,donjon

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/3 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Veža bránová i.
Nahrať súbor
Veža bránová i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/4 Unifikovaný názov PO: veža bránová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Veža hradná ii.
Nahrať súbor
Veža hradná ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/5 Unifikovaný názov PO: veža hradná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Chodba arkádová
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/6 Unifikovaný názov PO: chodba arkádová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dvojúrovňová arkádová chodba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kaplnka hradná i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná kaplnka

Palác hradný i.
Nahrať súbor
Palác hradný i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/8 Unifikovaný názov PO: palác hradný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Palác hradný ii.
Nahrať súbor
Palác hradný ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/9 Unifikovaný názov PO: palác hradný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/10 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horné nádvorie

Rotunda
Nahrať súbor
Rotunda
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/11 Unifikovaný názov PO: rotunda

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorapsidová rotunda

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr parkanový i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/12 Unifikovaný názov PO: múr parkanový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: malý parkan,JV parkanový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/13 Unifikovaný názov PO: múr parkanový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV parkanový múr

Brána opevnenia i.
Nahrať súbor
Brána opevnenia i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/14 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.brána v Z parkanovom múre

Rampa prístupová
Nahrať súbor
Rampa prístupová
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/15 Unifikovaný názov PO: rampa prístupová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupová rampa

Palác hradný iii.
Nahrať súbor
Palác hradný iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/16 Unifikovaný názov PO: palác hradný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zápoľských palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/17 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba hospodárska ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/18 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospodárska stavba,vykopávky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba profánna i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/19 Unifikovaný názov PO: stavba profánna i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: profánna stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/20 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vstupné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Cisterna
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/21 Unifikovaný názov PO: cisterna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cisterna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/22 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr hradbový iv.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/23 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z hradbový múr+malá bašta

Veža bránová ii.
Nahrať súbor
Veža bránová ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/24 Unifikovaný názov PO: veža bránová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Veterná veža,3.brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/25 Unifikovaný názov PO: predbránie i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: horné predbránie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta delová i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/26 Unifikovaný názov PO: bašta delová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: veľká delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža delová i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/27 Unifikovaný názov PO: veža delová i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jeremiášova veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/28 Unifikovaný názov PO: múr parkanový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: južný parkanový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/29 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový iv.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/30 Unifikovaný názov PO: múr parkanový iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z parkanový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový v.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/31 Unifikovaný názov PO: múr parkanový v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV parkanový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr priekopový i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/32 Unifikovaný názov PO: múr priekopový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: eskarpa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/33 Unifikovaný názov PO: priekopa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vnútorná priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Schodisko
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/34 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodisko

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vi.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/35 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredný hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/36 Unifikovaný názov PO: priekopa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vonkajšia priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Kazematy
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/37 Unifikovaný názov PO: kazematy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obranná stavba

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr priekopový ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/38 Unifikovaný názov PO: múr priekopový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kontraeskarpa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Most hradný
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/39 Unifikovaný názov PO: most hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradný most

Veža delová ii.
Nahrať súbor
Veža delová ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/40 Unifikovaný názov PO: veža delová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mlynská veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Glacis
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/41 Unifikovaný názov PO: glacis

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predsun.priekop.val,hviezdica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový vii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/42 Unifikovaný názov PO: múr hradbový vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SZ hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový viii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/43 Unifikovaný názov PO: múr hradbový viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SV hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ix.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/44 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV hradbový múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový x.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/45 Unifikovaný názov PO: múr hradbový x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Z hradbový múr

Veža bránová iii.
Nahrať súbor
Veža bránová iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/46 Unifikovaný názov PO: veža bránová iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr spojovací
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/47 Unifikovaný názov PO: múr spojovací

Bližšie určenie; zaužívaný názov: koridor,spojovací múr

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/48 Unifikovaný názov PO: predbránie ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dolné predbrá.+bašty+opevnenie

Brána opevnenia ii.
Nahrať súbor
Brána opevnenia ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/49 Unifikovaný názov PO: brána opevnenia ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.brána

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba obytná ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/50 Unifikovaný názov PO: stavba obytná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dom kapitána,byt správcu,skleník

Bašta delová ii.
Nahrať súbor
Bašta delová ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/51 Unifikovaný názov PO: bašta delová ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: delová bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Mlyn i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/52 Unifikovaný názov PO: mlyn i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mlyn,sušiareň prachu

Kaplnka hradná ii.
Nahrať súbor
Kaplnka hradná ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/53 Unifikovaný názov PO: kaplnka hradná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradná kaplnka

Stavba hospodárska iii.
Nahrať súbor
Stavba hospodárska iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/54 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hospod.stavba-Ilešházyovská

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavba profánna ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/55 Unifikovaný názov PO: stavba profánna ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sobášna sieň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Veža obytná ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/56 Unifikovaný názov PO: veža obytná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: obytná veža II.

Veža hradná
Nahrať súbor
Veža hradná
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/57 Unifikovaný názov PO: veža hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľovská veža,hladomorňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový vi.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/58 Unifikovaný názov PO: múr parkanový vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: JV parkan.múr,panenské hrdlo

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Batéria
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/59 Unifikovaný názov PO: batéria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., kavalier,batériová bašta

Bašta delová iii.
Nahrať súbor
Bašta delová iii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/60 Unifikovaný názov PO: bašta delová iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., delová bašta

Veža strážna i.
Nahrať súbor
Veža strážna i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/61 Unifikovaný názov PO: veža strážna i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., strážna veža

Kasáreň i.
Nahrať súbor
Kasáreň i.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/62 Unifikovaný názov PO: kasáreň i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., kasárne

Veža strážna ii.
Nahrať súbor
Veža strážna ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/63 Unifikovaný názov PO: veža strážna ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., Hodinová veža,Matúšova veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iv.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/64 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., dolné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Mlyn ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/65 Unifikovaný názov PO: mlyn ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., mlyn na mletie pušného prachu

Studňa hradná
Nahrať súbor
Studňa hradná
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/66 Unifikovaný názov PO: studňa hradná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., hradná studňa

Kasáreň ii.
Nahrať súbor
Kasáreň ii.
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/67 Unifikovaný názov PO: kasáreň ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., kasáreň,pracháreň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádrž vodná
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/68 Unifikovaný názov PO: nádrž vodná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., vodná nádrž

Nápis pamätný
Nahrať súbor
Nápis pamätný
č. 81
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1345/69 Unifikovaný názov PO: nápis pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II., rímsky nápis

Reliéf pamätný
Nahrať súbor
Reliéf pamätný
č. 81
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1345/70 Unifikovaný názov PO: reliéf pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: reliéf Jana Jiskru

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova výpravná
č. 446
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-10449/0 Unifikovaný názov PO: budova výpravná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: železničná;Bývalá železničná stanica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol 1.mája ul. 0
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10448/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nepoškvr.počatia P.M.;kostol Notre Dame

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Gymnázium 1.mája ul. 2
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-11867/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbové,solitér - gymnázium Ľudovíta Štúra

Kostol Nahrať súbor Kostol Braneckého J. ul. 0
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1379/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka pohrebná Cintorínska ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12182/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka pohrebná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojnový cintorín 1.sv.vojny, Srbská kaplnka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín vojnový Cintorínska ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12182/1 Unifikovaný názov PO: cintorín vojnový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojnový cintorín 1.sv.vojny

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Farská ul.
KÚ: Trenčín

Poloha
309-12082/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv.Jána Nepom.

Socha Nahrať súbor Socha Farská ul.
KÚ: Trenčín

Poloha
309-12082/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Braneckého J. ul. 4
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11841/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér - býv.kláštor,stred.zdrav.škola

Schodisko Nahrať súbor Schodisko Farská ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1375/3 Unifikovaný názov PO: schodisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kryté

Tabuľa pamätná s bustou Nahrať súbor Tabuľa pamätná s bustou Farská ul. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2449/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Brančík Karol Jozef;1842-1915,múzejník,lekár

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Farská ul. 3
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1373/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Farská ul. 6
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1374/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Farská ul. 10
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10440/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Farská ul. 12
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10441/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný;r.k.fara

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Hasičská ul. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11811/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,nárožný - nájomný dom pre štát.úradníkov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Opevnenie-fragment Jaselská ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-11606/0 Unifikovaný názov PO: opevnenie-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murivo základové,skúmané;vonkajšia línia hradieb

Kostol Nahrať súbor Kostol Matúšova ul. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1375/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.

Karner Nahrať súbor Karner Matúšova ul. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1375/2 Unifikovaný názov PO: karner

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Michala

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Matúšova ul. 1
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1375/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fara Nahrať súbor Fara Matúšova ul. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1375/5 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Opevnenie kostola Nahrať súbor Opevnenie kostola Matúšova ul.
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1375/6 Unifikovaný názov PO: opevnenie kostola

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Matúšova ul. 14
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2465/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Katov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový Matúšova ul. 20
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10438/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,solitér;nájomný mestský dom

Veža bránová Nahrať súbor Veža bránová Mierové nám. 0
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1348/1 Unifikovaný názov PO: veža bránová

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Dolná brána,Mestská veža

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12184/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: meštiansky dom

Súsošie na stĺpe Nahrať súbor Súsošie na stĺpe Mierové nám.
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1381/0 Unifikovaný názov PO: súsošie na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica;Morový stĺp

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 1
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1349/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Mierové nám. 1
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1349/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kníhtlačiareň;1637-1664,1.kníhtlačiareň

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 3
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1350/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Mierové nám. 4
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11346/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Slovenská sporiteľňa

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 5
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1351/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 6
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10439/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Kláštor piaristov Nahrať súbor Kláštor piaristov Mierové nám. 7
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1377/1 Unifikovaný názov PO: kláštor piaristov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;piaristický

Kostol Nahrať súbor Kostol Mierové nám. 7
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1377/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského;piaristický

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 8
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1352/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 10
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1353/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 12
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1354/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 13
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1355/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 14
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1356/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 16
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1357/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Hostinec "U orla"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 16
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1357/2 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 17
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1358/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Mierové nám. 19
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2451/1 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Fatima,obchodný dom,kino

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Mierové nám. 19
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2451/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Clementis V.;1902-1952,politik

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 20
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1359/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 22
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1360/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;Sídlo Trenčianskej župy

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 24
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1361/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sieňový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 25
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1362/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 26
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1363/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 27
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1364/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 28
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1365/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 30
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1366/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový;pekáreň Messerschmidt

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 31
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1367/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 32
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1368/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Mierové nám. 33
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2452/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Holoubek Jozef;1892-1967,maliar

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 34
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1369/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 36
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1370/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový,radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Mierové nám. 40
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1371/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom župný Nahrať súbor Dom župný Mierové nám. 46
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1372/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola základná Na Dolinách ul. 27
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/1 Unifikovaný názov PO: škola základná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 9-ročná základ.škola Zlatovce

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Telocvičňa s bazénom Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/2 Unifikovaný názov PO: telocvičňa s bazénom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: škol.telocvičňa,plavecký bazén

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom kultúrny Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/3 Unifikovaný názov PO: dom kultúrny

Bližšie určenie; zaužívaný názov: viacúčelová spoločenská sála

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/4 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: správny objekt,záujmové krúžky

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Jedáleň Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/5 Unifikovaný názov PO: jedáleň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: školská jedáleň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Garáže Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/6 Unifikovaný názov PO: garáže

Bližšie určenie; zaužívaný názov: garáže

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/7 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kotolňa,trafostanica,dielne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Terasa Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/8 Unifikovaný názov PO: terasa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vyvýšená terasa s amfiteátrom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/9 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha vegetamorfného tvaru

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stredisko zdravotné Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/10 Unifikovaný názov PO: stredisko zdravotné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: poliklinika,uby.pre plnoletých

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola materská i. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/11 Unifikovaný názov PO: škola materská i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka I.,pavilón A,obyt.jednot

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola materská ii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/12 Unifikovaný názov PO: škola materská ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka II.,pavilón B,obyt.jedno

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola materská iii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/13 Unifikovaný názov PO: škola materská iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka III.,pavilón C,obyt.jedn

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola materská iv. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/14 Unifikovaný názov PO: škola materská iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka IV.,pavilón D-E,obyt.jed

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný i. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/15 Unifikovaný názov PO: dom rodinný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka V.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný ii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/16 Unifikovaný názov PO: dom rodinný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka VI.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný iii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/17 Unifikovaný názov PO: dom rodinný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka VII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný iv. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/18 Unifikovaný názov PO: dom rodinný iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka VIII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný v. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/19 Unifikovaný názov PO: dom rodinný v.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka IX.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný vi. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/20 Unifikovaný názov PO: dom rodinný vi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka X.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný vii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/21 Unifikovaný názov PO: dom rodinný vii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XI.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný viii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/22 Unifikovaný názov PO: dom rodinný viii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný ix. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/23 Unifikovaný názov PO: dom rodinný ix.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XIII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný x. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/24 Unifikovaný názov PO: dom rodinný x.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XIV.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xi. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/25 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XV.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/26 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XVI.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xiii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/27 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xiii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XVII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xiv. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/28 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xiv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XVIII.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xv. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/29 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XIX.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom rodinný xvi. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/30 Unifikovaný názov PO: dom rodinný xvi.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: bunka XX.,obytná jednotka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Klubovňa i. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/31 Unifikovaný názov PO: klubovňa i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: spoločenská sála

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Klubovňa ii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/32 Unifikovaný názov PO: klubovňa ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Celestinka,centrum pre deti

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Klubovňa iii. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/33 Unifikovaný názov PO: klubovňa iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: posilňovňa,voľnočasové aktiv.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Klubovňa iv. Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/34 Unifikovaný názov PO: klubovňa iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: objekt pre návštevy,archív

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vrátnica Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/35 Unifikovaný názov PO: vrátnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: info.stredisko,prečerp.stanica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Na Dolinách ul.
KÚ: Hanzlíková

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12087/36 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava areálu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 11
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11810/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 15
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-11814/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Palác mestský Nahrať súbor Palác mestský Palackého ul. 27
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10442/0 Unifikovaný názov PO: palác mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Galéria Bazovského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Palackého ul. 29
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-11829/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,radový - meštiansky dom

Dom rodinný Nahrať súbor Dom rodinný Palackého ul. 35
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10443/0 Unifikovaný názov PO: dom rodinný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Petrovičov dom

Dom bytový Nahrať súbor Dom bytový Palackého ul. 37
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10444/0 Unifikovaný názov PO: dom bytový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,nárožný;nájomný dom palác.typu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom spolkový pamätný Pribinova ul. 3
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11629/1 Unifikovaný názov PO: dom spolkový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;kino Hviezda,kultúrne stredisk

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná Pribinova ul. 3
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-11629/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pádivý Karol;1908-1965,skladateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Zvonica s kaplnkou Pri parku ul.
KÚ: Záblatie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12141/1 Unifikovaný názov PO: zvonica s kaplnkou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zvonica s kaplnkou Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola Rázusa M. ul. 1
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11369/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;Obchodná akadémia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky Sládkovičova ul. 8
KÚ: Trenčín

Poloha
309-11827/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: priechodový,nárožný - dom na barbakane Dolnej brány

Hotel Nahrať súbor Hotel SNP nám. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2214/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Hotel Tatra

Lit.: KARLÍKOVÁ, Jana: Hotel Tatra v Trenčíne. In: Pamiatky a múzeá, roč. 43., 1994, č. 5 - 6, s. 46 - 50.
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrobka Soblahovská ul. 0
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1344/0 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Brančík Karol Jozef;1842-1915,múzejník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Soblahovská ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-2448/0 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bazovský Miloš Alexander;1899-1968,výtvarník

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka Sv.Anny nám. 2
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10447/0 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súd Sv.Anny nám. 3
KÚ: Trenčín

Poloha
309-2357/0 Unifikovaný názov PO: súd

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Krajský súd

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník Štefánikova ul. 0
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1334/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: popravení I.sv.v.-44;príslušníci 71.pešieho pluku

Škola židovská Nahrať súbor Škola židovská Štúrovo nám. 8
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10445/0 Unifikovaný názov PO: škola židovská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová;Židovská škola

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Štúrovo nám. 18
KÚ: Trenčín

Poloha
309-10446/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;nájomný dom

Synagóga
Nahrať súbor
Synagóga Štúrovo nám.
KÚ: Trenčín

Poloha
309-1380/0 Unifikovaný názov PO: synagóga

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neologická

Miesto pamätné s pomníkom Nahrať súbor Miesto pamätné s pomníkom Údolie hrdinov 0
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1338/1 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: umučení antifašisti-69;miesto popravy 69 antifašistov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hroby s pomníkom Údolie hrdinov 0
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1338/2 Unifikovaný názov PO: hroby s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: popravení antifašisti-69;3 pásy hrobov s pomníkom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol zaniknutý Vajanského ul.
KÚ: Trenčín

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-10964/0 Unifikovaný názov PO: kostol zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový
č. 16
KÚ: Záblatie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1386/0 Unifikovaný názov PO: dom ľudový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný

NKP zrušená
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ
č. 39-40
KÚ: Záblatie

Poloha
309-1385/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Serényiovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Záblatie

Poloha
309-1385/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria 812
KÚ: Zlatovce

Poloha
309-1395/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Podstavec Záblatská ul.
KÚ: Záblatie

Poloha
309-12275/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec sochy sv.Vendelína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Záblatská ul.
KÚ: Záblatie

Poloha
309-12275/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: socha sv.Vendelína

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty