Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Adamovské Kochanovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Adamovské Kochanovce v okrese Trenčín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara pamätná
č. 209
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-1170/1 Unifikovaný názov PO: fara pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Roy Vladimír;evanjelická fara,stará ev.fara

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
č. 209
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-1170/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Roy Vladimír;1885-1936,básnik,kňaz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 224
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-12163/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: evanjelický kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 270
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-11920/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Petra a Pavla - farský kostol sv.Petra a Pavla

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pilier s podstavcom Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1173/1 Unifikovaný názov PO: pilier s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Socha Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1173/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária s dieťaťom;Madona

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaštieľ Malé Bierovce 122
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-1172/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Domov sociálnych služieb

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-1172/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1172/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka,márnica,altánok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Skleník Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1172/4 Unifikovaný názov PO: skleník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skleník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Poloha
309-1172/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stavba hosp.,kancelárie,ubyt.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pivnica Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1172/6 Unifikovaný názov PO: pivnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pivnica

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Bašta Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1172/7 Unifikovaný názov PO: bašta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: V bašta,rotunda,altánok

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránou Malé Bierovce
KÚ: Adamovské Kochanovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1172/8 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr s bránou

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.