Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skalka nad Váhom

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Skalka nad Váhom v okrese Trenčín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko výšinné
KÚ: Skalka nad Váhom

Poloha
309-11998/1 Unifikovaný názov PO: hradisko výšinné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne - hradisko Chochel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol zaniknutý
KÚ: Skalka nad Váhom

Poloha
309-11998/2 Unifikovaný názov PO: kostol zaniknutý

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zaniknutý kostol hradiska

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Skalka nad Váhom

Poloha
309-11998/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín hradiska

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol 39
KÚ: Skala

Poloha
309-12164/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol sv.Imricha Uhorského

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Skala

Poloha
309-12164/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ohradný múr farského kostola sv.Imricha

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Skala

Poloha
309-12164/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko kryté
KÚ: Skala

Poloha
309-12164/4 Unifikovaný názov PO: schodisko kryté

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kryté schodisko

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.