Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Motešice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Motešice v okrese Trenčín.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kostol
č. 26
KÚ: Dolné Motešice

Poloha
309-1259/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Narodenia P.M.;kostol Narodenia Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný s bránou
č. 26
KÚ: Dolné Motešice

Poloha
309-1259/2 Unifikovaný názov PO: múr ohradný s bránou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: múr s bránou a schodiskom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
č. 26
KÚ: Dolné Motešice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1259/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
č. 26
KÚ: Dolné Motešice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1259/4 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: náhrobník v ohradnom múre

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka 27
KÚ: Dolné Motešice

Poloha
309-1260/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Jána Nepomuckého

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník
KÚ: Dolné Motešice

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
309-1260/2 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Machnáčska ul. 88
KÚ: Horné Motešice

Poloha
309-1258/1 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Podstavec Nahrať súbor Podstavec Machnáčska ul. 0
KÚ: Horné Motešice

Poloha
309-1262/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: podstavec súsošia sv.Trojice

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Horné Motešice

Poloha
309-1262/2 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pilier súsošia sv.Trojice

Súsošie Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Horné Motešice

Poloha
309-1262/3 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: trojičný stĺp,súsošie sv.Trojice

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty