Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Želmanovce

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Želmanovce v okrese Svidník.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 24
KÚ: Želmanovce

Poloha
712-266/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kaštieľ rodiny Bano

Park Nahrať súbor Park
KÚ: Želmanovce

Poloha
712-266/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom služobníctva Nahrať súbor Dom služobníctva
č. 23
KÚ: Želmanovce

Poloha
712-266/3 Unifikovaný názov PO: dom služobníctva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň,valky; byt správcu panstva

Stavba hospodárska Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 23
KÚ: Želmanovce

Poloha
712-266/4 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenná

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.