Zoznam kultúrnych pamiatok vo Svidníku

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Svidník v okrese Svidník.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/1 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí vojaci sov.armády; Pomník Svidník

Plastika
Nahrať súbor
Plastika
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/2 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.vojak; Pamätník sov.arm.

Stena s tabuľami
Nahrať súbor
Stena s tabuľami
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/3 Unifikovaný názov PO: stena s tabuľami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sov.armáda

Terasa horná
Nahrať súbor
Terasa horná
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/4 Unifikovaný názov PO: terasa horná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v., sov.voj.

Plastika i.
Nahrať súbor
Plastika i.
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/5 Unifikovaný názov PO: plastika i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ľavá, sov.voj.

Plastika ii.
Nahrať súbor
Plastika ii.
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/6 Unifikovaný názov PO: plastika ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pravá, sov.voj.

Terasa dolná
Nahrať súbor
Terasa dolná
KÚ: Svidník

Poloha
712-1283/7 Unifikovaný názov PO: terasa dolná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: II.sv.v., sov.voj.

Komunikácia
Nahrať súbor
Komunikácia
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1283/8 Unifikovaný názov PO: komunikácia

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupová, sov.voj.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1868/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané; Hradisko

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 112
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1288/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kutuzov M.I.; 1745-1813,vojvodca

Budova administratívna
Nahrať súbor
Budova administratívna Centrálna ul.
KÚ: Svidník

Poloha
712-4087/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Duchnovičova ul. 192
KÚ: Svidník

Poloha
712-248/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Paraskevy

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Tabuľa pamätná i. Duchnovičova ul. 192
KÚ: Svidník

Poloha
712-248/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pavlovič A.I.; 1819-1900,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná ii. Duchnovičova ul. 192
KÚ: Svidník

Poloha
712-248/3 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Polivka I.A.; 1866-1930,pedagóg,národo.

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Duklianska ul. 28
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-10399/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník Nahrať súbor Pomník Duklianska ul. 354
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1867/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Pavlovič A.I.; 1819-1900,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín vojnový Nejedlého V. ul.
KÚ: Svidník

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-12229/1 Unifikovaný názov PO: cintorín vojnový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojnový cintorín 1.sv.vojny

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Partizánska ul. 0
KÚ: Svidník

Poloha
712-2344/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Galéria D.Millyho

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Záhradná ul. 0
KÚ: Svidník

Poloha
712-249/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.Narodenia P.M.

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty