Zoznam kultúrnych pamiatok v Giraltovciach

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Giraltovce v okrese Svidník.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Giraltovce

Poloha
712-1279/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Giraltovce

Poloha
712-1280/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v I.sv.v.; Lev,boje r.1916

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mohylník
KÚ: Giraltovce

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1817/0 Unifikovaný názov PO: mohylník

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ 17
KÚ: Giraltovce

Poloha
712-178/0 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Cintorín židovský Nahrať súbor Cintorín židovský Tehelná ul. 0
KÚ: Giraltovce

Poloha
712-11322/0 Unifikovaný názov PO: cintorín židovský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: cca 120 náhrobníkov

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
Gnome-globe.svg Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (OOjs UI icon download-progressive.svgKML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty