Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vyšný Komárnik

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Vyšný Komárnik v okrese Svidník.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Múzeum
Nahrať súbor
Múzeum
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/1 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vojenské prírodné; Pamatník a cintorín

Pamätník
Nahrať súbor
Pamätník
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/2 Unifikovaný názov PO: pamätník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.armádny zbor; Dukelský pamätník

Predpolie
Nahrať súbor
Predpolie
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/3 Unifikovaný názov PO: predpolie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nástupný priestor

Cintorín vojenský
Nahrať súbor
Cintorín vojenský
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/4 Unifikovaný názov PO: cintorín vojenský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.armádny zbor; Cintorín čsl.arm.zboru

Aleja
Nahrať súbor
Aleja
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/5 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.armádny zbor; Alej hrdinov

Míľnik
Nahrať súbor
Míľnik
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-1277/6 Unifikovaný názov PO: míľnik

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.prieskumná hliadka

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Vyšný Komárnik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1277/7 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí čsl.ženisti; Pomník ženistov

Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Vyšný Komárnik

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
712-1277/8 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Sázavský V.gen.; Pomník gen.Sázavs.

Kostol drevený
Nahrať súbor
Kostol drevený
č. 43
KÚ: Vyšný Komárnik

Poloha
712-2345/0 Unifikovaný názov PO: kostol drevený

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Kozmu a Damiána

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty