Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ladomirová

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Ladomirová v okrese Svidník.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom ľudový pamätný 30
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-1882/1 Unifikovaný názov PO: dom ľudový pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nejedlý Vít

Tabuľa pamätná Nahrať súbor Tabuľa pamätná 30
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-1882/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Nejedlý Vít

Kostol drevený
Nahrať súbor
Kostol drevený
č. 195
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-213/1 Unifikovaný názov PO: kostol drevený

Bližšie určenie; zaužívaný názov: gr.k.sv.Michala; Drevený kostolík

Zvonica drevená
Nahrať súbor
Zvonica drevená
č. 195
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-213/2 Unifikovaný názov PO: zvonica drevená

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Brána
Nahrať súbor
Brána
č. 195
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-213/3 Unifikovaný názov PO: brána

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Oplotenie
Nahrať súbor
Oplotenie
č. 195
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-213/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: drevená

Kostol
Nahrať súbor
Kostol 196
KÚ: Ladomirová

Poloha
712-219/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prav.sv.Michala; Kláštorný kostol

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty