Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Topoľčany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Okres Topoľčany

V okrese Topoľčany sa nachádza 208 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Obec Počet pamiatok
Ardanovce 1
Belince 0
Biskupová 0
Blesovce 0
Bojná 4
Čeľadince 0
Čermany 0
Dvorany nad Nitrou 0
Hajná Nová Ves 3
Horné Chlebany 3
Horné Obdokovce 6
Horné Štitáre 0
Hrušovany 1
Chrabrany 0
Jacovce 4
Kamanová 2
Koniarovce 2
Kovarce 2
Krnča 1
Krtovce 0
Krušovce 13
Kuzmice 1
Lipovník 0
Ludanice 4
Lužany 0
Malé Ripňany 0
Nemčice 0
Nemečky 0
Nitrianska Blatnica 10
Nitrianska Streda 9
Norovce 1
Oponice 17
Orešany 1
Podhradie 24
Prašice 6
Práznovce 1
Preseľany 0
Radošina 8
Rajčany 0
Solčany 7
Solčianky 0
Súlovce 0
Svrbice 0
Šalgovce 1
Tesáre 2
Topoľčany 79
Tovarníky 6
Tvrdomestice 0
Urmince 1
Velušovce 0
Veľké Dvorany 1
Veľké Ripňany 0
Vozokany 0
Závada 2