Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Solčany

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Solčany v okrese Topoľčany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaštieľ Nahrať súbor Kaštieľ
č. 1
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,chodbový;Odeschalchiovský kaštieľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom služobníctva
č. 2
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/2 Unifikovaný názov PO: dom služobníctva

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Firštov dom,Hájnikov dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múr ohradný
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/3 Unifikovaný názov PO: múr ohradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaný;ozdobná ohrada

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/4 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Zámocký park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Stavba hospodárska
č. 938
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/5 Unifikovaný názov PO: stavba hospodárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kočiareň
č. 939
KÚ: Solčany

Poloha
406-2351/6 Unifikovaný názov PO: kočiareň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;

Kostol
Nahrať súbor
Kostol
č. 793
KÚ: Solčany

Poloha
406-248/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Všetkých svätých;farský kostol

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty