Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Radošina

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Radošina v okrese Topoľčany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Sídlisko jaskynné
Nahrať súbor
Sídlisko jaskynné
KÚ: Radošina

Poloha
406-239/0 Unifikovaný názov PO: sídlisko jaskynné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prezentované;Jaskyňa Čertova pec

Kostol Nahrať súbor Kostol
č. 389
KÚ: Radošina

Poloha
406-240/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Trojice;farský kostol

Kaplnka Nahrať súbor Kaplnka
KÚ: Radošina

Poloha
406-240/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Ružencovej;kaplnka P.M.Ružencovej

Stĺp s podstavcom Nahrať súbor Stĺp s podstavcom
KÚ: Radošina

Poloha
406-242/1 Unifikovaný názov PO: stĺp s podstavcom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;

Súsošie Nahrať súbor Súsošie
KÚ: Radošina

Poloha
406-242/2 Unifikovaný názov PO: súsošie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Trojica;súsošie sv.Trojice

Pilier Nahrať súbor Pilier
KÚ: Radošina

Poloha
406-243/1 Unifikovaný názov PO: pilier

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenný;

Socha Nahrať súbor Socha
KÚ: Radošina

Poloha
406-243/2 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Ján Nepomucký;socha sv.Jána Nepomuckého

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Piešťanská ul. 18
KÚ: Radošina

Poloha
406-238/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Biskupský kaštieľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty