Preskočiť na obsah

Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podhradie (okres Topoľčany)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Podhradie v okrese Topoľčany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník
KÚ: Podhradie

Poloha
406-233/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP;Politzer E.,Garach F.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-235/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-2042/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí partizáni;

Veža obytná
Nahrať súbor
Veža obytná
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;Hrad Topoľčany,donjon

Múr hradbový i.
Nahrať súbor
Múr hradbový i.
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;hradby hradného jadra

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Palác hradný
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/3 Unifikovaný názov PO: palác hradný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;goticko-renesančný palác

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné i.
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/4 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;horné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr parkanový
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/5 Unifikovaný názov PO: múr parkanový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;parkán s múrom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta delová západná
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/6 Unifikovaný názov PO: bašta delová západná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Most hradný-fragment
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/7 Unifikovaný názov PO: most hradný-fragment

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;fragment piliera mostu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Priekopa
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/8 Unifikovaný názov PO: priekopa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: hradné jadro;okružná priekopa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový ii.
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/9 Unifikovaný názov PO: múr hradbový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;hradby 1.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Predbránie východné
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/10 Unifikovaný názov PO: predbránie východné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Bašta delová južná
Nahrať súbor
Bašta delová južná
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/11 Unifikovaný názov PO: bašta delová južná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;štvorboká bašta

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Stavby hospodárske
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/12 Unifikovaný názov PO: stavby hospodárske

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Predbránie západné
Nahrať súbor
Predbránie západné
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/13 Unifikovaný názov PO: predbránie západné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Bastión západný
Nahrať súbor
Bastión západný
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/14 Unifikovaný názov PO: bastión západný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bastión východný
č. 222
KÚ: Podhradie

Poloha
406-234/15 Unifikovaný názov PO: bastión východný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné ii.
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/16 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie I.;stredné nádvorie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Múr hradbový iii.
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/17 Unifikovaný názov PO: múr hradbový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;hradby 2.predhradia

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta severná
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/18 Unifikovaný názov PO: bašta severná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;otvorená severná baštička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta južná
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/19 Unifikovaný názov PO: bašta južná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;otvorená južná baštička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Bašta juhozápadná
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/20 Unifikovaný názov PO: bašta juhozápadná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;otvorená juhozápadná baštička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.

Nahrať súbor
Nádvorie hradné iii.
č. 222
KÚ: Podhradie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
406-234/21 Unifikovaný názov PO: nádvorie hradné iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: predhradie II.;dolné nádvorie,refúgium

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    • Ďalšie obrázky na Wikimedia Commons – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    • nahrať vlastný súbor – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
 Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing (KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty