Zoznam minerálov CH

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Cha
Chabazit-Ca Chabazite-Ca (Ca0,5,Na,K)4[Al4Si8O24]·12H2O VIII/J.26-30 Trigonálna sústava
Chabazit-K Chabazite-K (K2,Ca,Na2,Mg)[Al2Si4O12]·6H2O VIII/J.26-25 Trigonálna sústava
Chabazit-Na Chabazite-Na (Na2,K2,Ca,Mg)[Al2Si4O12]·6H2O VIII/J.26-20 Trigonálna sústava
Chabazit-Sr Chabazite-Sr (Sr,Ca,K2,Na2)[Al2Si4O12]·6H2O VIII/J.26-35 Trigonálna sústava
Chabournéit Chabourneite (Tl,Pb)21(Sb,As)91S147 II/E.14-50 Triklinická sústava
Chadwickit Chadwickite (UO2)HAsO3 IV/J.05-10 Tetragonálna sústava
Chaidamuit Chaidamuite (Zn,Fe)Fe(SO4)2(OH)·4H2O VI/D.10-110 Triklinická sústava
Chajdarkanit Khaidarkanite Na0,34Cu4Al3(OH)14F3·2H2O III/D.03-50 Monoklinická sústava
Chalkantit Chalcanthite CuSO4·5H2O VI/C.04-40 Triklinická sústava
Chalkoalumit Chalcoalumite CuAl4(SO4)(OH)12·3H2O VI/D.08-50 Monoklinická sústava
Chalkofanit Chalcophanite (Zn,Fe2+,Mn2+)Mn4+3O7·3H2O IV/F.11-20 Trigonálna sústava
Chalkofylit Chalcophyllite Cu18Al2(AsO4)3(SO4)3(OH)27·33H2O VII/D.20-50 Trigonálna sústava
Chalkokyanit Chalcocyanite CuSO4 VI/A.01-10 Rombická sústava
Chalkomenit Chalcomenite CuSeO3·2H2O IV/K.06-10 Rombická sústava
Chalkonatronit Chalconatronite Na2Cu(CO3)2·3H2O V/D.02-70 Monoklinická sústava
Chalkopyrit Chalcopyrite CuFeS2 II/C.03-10 Tetragonálna sústava
Chalkosiderit Chalcosiderite CuFe6(PO4)4(OH)8·4H2O VII/D.15-60 Triklinická sústava
Chalkostibit Chalcostibite CuSbS2 II/E.04-10 Rombická sústava
Chalkotalit Chalcothallite (Cu,Fe)6Tl2SbS4 II/F.04-07 Rombická sústava
Chalkozín Chalcocite Cu2S II/B.01-10 Monoklinická sústava
Challacolloit Challacolloite KPb2Cl5 III/X.00-00 Monoklinická sústava
Chambersit Chambersite Mn3B7O13Cl V/L.04-30 Rombická sústava
Chaméanit Chameanite (Cu,Fe)4As(Se,S)4 II/C.11-80 Kubická sústava
Chamosit Chamosite (Fe2+,Mg,Fe3+)5Al(Si3Al)O10(OH,O)8 VIII/H.23-30 Triklinická sústava
Chamrabajevit Khamrabaevite (Ti,V,Fe)C I/A.09-20 Kubická sústava
Changbaiit Changbaiite PbNb2O6 IV/D.30-10 Kubická sústava
Changchengit Changchengite IrBiS II/D.17-153 Kubická sústava
Changoit Changoite Na2Zn(SO4)2·4H2O VI/C.18-25 Monoklinická sústava
Chantalit Chantalite CaAl2SiO4(OH)4 VIII/B.23-20 Tetragonálna sústava
Chaoit Chaoite C I/B.02-20 Hexagonálna sústava
Chapmanit Chapmanite Sb3+Fe3+2(SiO4)2(OH) VIII/B.06-10 Monoklinická sústava
Charaelachit Kharaelakhite (Pt,Cu,Pb,Fe,Ni)9S8 II/B.17-30 Rombická sústava
Charlesit Charlesite Ca6(Al,Si)2(SO4)2B(OH)4(OH,O)12·26H2O VI/D.13-40 Hexagonálna sústava
Charmarit-2H Charmarite-2H Mn4Al2(CO3)(OH)12·3H2O V/E.02-08 Hexagonálna sústava
Charmarit-3T Charmarite-3T Mn4Al2(CO3)(OH)12·3H2O V/E.02-08 Trigonálna sústava
Chatkalit Chatkalite Cu6FeSn2S8 II/C.08-10 Tetragonálna sústava
Chatyrkit Khatyrkite (Cu,Zn)Al2 I/A.03-20 Tetragonálna sústava
Chayesit Chayesite K(Mg,Fe2+)4Fe3+(Si12O30) VIII/E.22-50 Hexagonálna sústava
Che
Chelkarit Chelkarite CaMgB2O4Cl2·7H2O V/J.02-20 Rombická sústava
Chenevixit Chenevixite Cu2Fe2(AsO4)2(OH)4·H2O VII/D.16-20 Monoklinická sústava
Chengdeit Chengdeite Ir3Fe I/A.15-05 Kubická sústava
Chenit Chenite Pb4Cu(SO4)2(OH)6 VI/B.10-30 Triklinická sústava
Cheralit-(Ce) Cheralite-(Ce) (Ce,Ca,Th)(P,Si)O4 VII/A.15-40 Monoklinická sústava
Chervetit Chervetite Pb2V2O7 VII/A.20-30 Monoklinická sústava
Chessexit Chessexite (K,Na)4Ca2Mg3Al8(SiO4)2(SO4)10(OH)10·40H2O VIII/B.26-10 Rombická sústava
Chesterit Chesterite (Mg,Fe2+)17Si20O54(OH)6 VIII/F.13-10 Rombická sústava
Chestermanit Chestermanite Mg2(Fe3+,Mg,Al,Sb5+)BO3O2 V/G.04-40 Rombická sústava
Chi
Chiavennit Chiavennite CaMnBe2Si5O13(OH)2·2H2O VIII/G.07-20 Rombická sústava
Chibinskit Khibinskite K2ZrSi2O7 VIII/C.04-30 Monoklinická sústava
Childrenit Childrenite FeAl(PO4)(OH)2·H2O VII/D.14-10 Monoklinická sústava
Chiluit Chiluite Bi6Te2Mo2O21 IV/D.25-70 Hexagonálna sústava
Chiolit Chiolite Na5Al3F14 III/C.03-20 Tetragonálna sústava
Chl
Chladniit Chladniite Na2Ca(Mg,Fe)7(PO4)6 VII/A.08-05 Trigonálna sústava
Chloritoid Chloritoid (Fe2+,Mg,Mn)2Al4Si2O10(OH)4 VIII/B.24-20 sústava
Chlorokalcit Chlorocalcite KCaCl3 III/A.09-20 Rombická sústava
Chlorofenicit Chlorophoenicite (Mn,Mg)3Zn2(AsO4)(OH,O)6 VII/B.17-20 Monoklinická sústava
Chloromenit Chloromenite Cu9O2(SeO3)4Cl6 IV/J.05-55 Monoklinická sústava
Chlorotionit Chlorothionite K2Cu(SO4)Cl2 VI/B.05-20 Rombická sústava
Chloroxifit Chloroxiphite Pb3CuCl2(OH)2O2 III/D.12-60 Monoklinická sústava
Chlóraluminit Chloraluminite AlCl3·6H2O III/A.13-20 Trigonálna sústava
Chlórapatit Chlorapatite Ca5(PO4)3Cl VII/B.39-20 Hexagonálna sústava
Chlórargyrit Chlorargyrite AgCl III/A.02-50 Kubická sústava
Chlórartinit Chlorartinite Mg2(CO3)Cl(OH)·3H2O V/A.01-35 Trigonálna sústava
Chlórbartonit Chlorbartonite K6Fe24S26(Cl,S) II/F.07-30 Tetragonálna sústava
Chlórellestadit Chlorellestadite Ca5(SiO4,PO4,SO4)3(Cl,OH,F) VIII/B.27-20 Hexagonálna sústava
Chlórmagaluminit Chlormagaluminite (Mg,Fe)4Al2(OH)12(Cl2,CO3)·2H2O V/E.02-20 Hexagonálna sústava
Chlórmanganokalit Chlormanganokalite K4MnCl6 III/C.06-20 Trigonálna sústava
Chm
Chmaralit Khmaralite (Mg,Al,Fe)16(Al,Si,Be)12O40 VIII/F.15-15 Monoklinická sústava
Cho
Choloalit Choloalite CuPb(TeO3)2 IV/K.05-30 Kubická sústava
Chomjakovit Khomyakovite Na12Sr3Ca6Fe3Zr3W(Si25O73)(O,OH,H2O)3(OH,Cl)2 VIII/E.25-60 Trigonálna sústava
Chondrodit Chondrodite (Mg,Fe)5(SiO4)2(F,OH)2 VIII/B.04-20 Monoklinická sústava
Chr
Chrisstanleyit Chrisstanleyite Ag2Pd3Se4 II/A.06-30 Monoklinická sústava
Christelit Christelite Zn3Cu2(SO4)2(OH)6·4H2O VI/D.03-65 Triklinická sústava
Christit Christite TlHgAsS3 II/E.12-30 Monoklinická sústava
Christovit-(Ce) Khristovite-(Ce) (Ca,REE)(Ce,REE)(Mg,Fe,Cr,Ti,V,Al)Mn2+Al(SiO4)(Si2O7)(OH)(F,O) VIII/C.23-85 Monoklinická sústava
Chromatit Chromatite CaCrO4 VI/F.01-20 Tetragonálna sústava
Chromit Chromite FeCr2O4 IV/B.03-20 Kubická sústava
Chróm Chromium Cr I/A.06-10 Kubická sústava
Chrómbizmit Chrombismite Bi16CrO27 IV/C.02-50 Tetragonálna sústava
Chrómdravit Chromdravite NaMg3(Cr,Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)4 VIII/E.19-30 Trigonálna sústava
Chrómferid Chromferide Fe3Cr1-x, kde x=0,6 I/A.06-30 Kubická sústava
Chrómfylit Chromphyllite (K,Ba)(Cr,Al)2[AlSi3O10](OH,F)2 VIII/H.10-80 Monoklinická sústava
Chrómseladonit Chromceladonite KCrMg(Si4O10)(OH)2 VIII/H.10-35 Monoklinická sústava
Chryzoberyl Chrysoberyl BeAl2O4 IV/B.07-10 Rombická sústava
Chryzokol Chrysocolla (Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4·nH2O VIII/E.21-20 Monoklinická sústava
Chu
Chudobait Chudobaite (Mg,Zn)5(HAsO4)2(AsO4)2·10H2O VII/C.06-40 Triklinická sústava
Churchit-(Nd) Churchite-(Nd) NdPO4·2H2O VII/C.25-40 Monoklinická sústava
Churchit-(Y) Churchite-(Y) YPO4·2H2O VII/C.25-30 Monoklinická sústava
Chv
Chvaleticeit Chvaleticeite (Mn,Mg)SO4·6H2O VI/C.05-30 Monoklinická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]