Zoznam minerálov E

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ea
Eakerit Eakerite Ca2SnAl2Si6O18(OH)2·2H2O VIII/G.02-10 Monoklinická sústava
Earlandit Earlandite Ca3(C6H5O7)·4H2O IX/A.02-30 Monoklinická sústava
Earlshannonit Earlshannonite (Mn,Fe2+)Fe3+2(PO4)2(OH)2·4H2O VII/D.08-30 Monoklinická sústava
Eastonit Eastonite KMg2Al[Al2Si2O10](OH)2 VIII/H.11-150 Monoklinická sústava
Ec
Ecandrewsit Ecandrewsite (Zn,Fe2+,Mn2+)TiO3 IV/C.05-40 Trigonálna sústava
Eckermanit Eckermanite NaNa2(Mg4Al)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-70 Monoklinická sústava
Eclarit Eclarite Pb9(Cu,Fe)Bi12S28 II/E.33-30 Rombická sústava
Ed
Edenharterit Edenharterite TlPbAs3S6 II/E.13-42 Rombická sústava
Edenit Edenite NaCa2Mg5Si7AlO22(OH)2 VIII/F.10-90 Monoklinická sústava
Edgarbaileyit Edgarbaileyite Hg+6Si2O7 VIII/C.06-20 Monoklinická sústava
Edgarit Edgarite FeNb3S6 II/D.07-20 Hexagonálna sústava
Edingtonit Edingtonite BaAl2Si3O10·4H2O VIII/J.22-40 Rombická sústava
Edoylerit Edoylerite Hg3(CrO4)S2 VI/F.02-05 Monoklinická sústava
Ef
Efezit Ephesite NaLiAl2(Al2Si2)O10(OH)2 VIII/H.11-130 Monoklinická sústava
Effenbergit Effenbergite BaCuSi4O10 VIII/H.02-30 Tetragonálna sústava
Eg
Eggletonit Eggletonite Na2Mn8[Si11AlO29](OH)7·11H2O VIII/H.17-70 Monoklinická sústava
Egirín Aegirine NaFeSi2O6 VIII/F.01-140 Monoklinická sústava
Eglestonit Eglestonite Hg6Cl3O(OH) III/D.06-40 Kubická sústava
Eh
Ehrleit Ehrleite Ca2ZnBe(PO4)2(HPO4)·4H2O VII/C.03-20 Triklinická sústava
Ei
Eifelit Eifelite KNa3Mg4Si12O30 VIII/E.22-30 Hexagonálna sústava
Eitelit Eitelite Na2Mg(CO3)2 V/B.05-10 Trigonálna sústava
Ek
Ekanit Ekanite ThCa2Si8O20 VIII/E.10-10 Tetragonálna sústava
Ekatit Ekatite (Fe3+,Fe2+,Zn)12(OH)6[AsO3]6[AsO3,HSiO4]2 IV/J.04-50 Hexagonálna sústava
Ekdemit Ecdemite Pb6As3+2O7Cl4 III/D.11-110 Tetragonálna sústava
El
Elbait Elbaite Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4 VIII/E.19-10 Trigonálna sústava
Ellenbergerit Ellenbergerite Mg6TiAl6Si8O28(OH)10 VIII/B.30-10 Hexagonálna sústava
Ellisit Ellisite Tl3AsS3 II/E.12-40 Trigonálna sústava
Elpasolit Elpasolite K2NaAlF6 III/B.03-40 Kubická sústava
Elpidit Elpidite Na2ZrSi6O15·3H2O VIII/F.23-10 Rombická sústava
Elsmoreit Elsmoreite WO3·0,5H2O IV/X.00-00 Kubická sústava
Elyit Elyite Pb4Cu(SO4)O2(OH)4·H2O VI/B.10-40 Monoklinická sústava
Em
Embreyit Embreyite Pb5(CrO4)2(PO4)2·H2O VI/F.04-10 Monoklinická sústava
Emeleusit Emeleusite Na4Li2Fe3+2Si12O30 VIII/E.22-100 Rombická sústava
Emilit Emilite Cu10,7Pb10,7Bi21,3S48 II/E.30-25 Rombická sústava
Emmonsit Emmonsite Fe3+2Te4+3O9·2H2O IV/K.09-30 Triklinická sústava
Emplektit Emplectite CuBiS2 II/E.04-20 Rombická sústava
Empressit Empressite AgTe II/B.05-90 Rombická sústava
En
Enargit Enargite Cu3AsS4 II/C.14-10 Rombická sústava
Englishit Englishite K3Na2Ca10Al15(PO4)21(OH)7·26H2O VII/D.25-40 Rombická sústava
Enigmatit Aenigmatite Na2Fe2+5TiSi6O20 VIII/F.14-20 Triklinická sústava
Enstatit Enstatite Mg2Si2O6 VIII/F.02-10 Rombická sústava
Eo
Eosforit Eosphorite MnAl(PO4)(OH)2·H2O VII/D.14-20 Monoklinická sústava
Ep
Epididymit Epididymite NaBeSi3O7(OH) VIII/G.04-20 Rombická sústava
Epidot Epidote Ca2(Fe3+,Al)3(SiO4)3(OH) VIII/C.23-20 Monoklinická sústava
Epistilbit Epistilbite CaAl2Si6O16·5H2O VIII/J.23-70 Triklinická sústava
Epistolit Epistolite Na4Nb2Ti(Si2O7)2O2(OH)2·4H2O VIII/C.14-50 Triklinická sústava
Epsomit Epsomite MgSO4·7H2O VI/C.07-10 Rombická sústava
Er
Ercitit Ercitite Na(Mn3+,Fe3+)(PO4)(OH)·2H2O VII/D.11-135 Monoklinická sústava
Erdit Erdite NaFeS2·2H2O II/F.09-10 Monoklinická sústava
Ericssonit Ericssonite BaMn2+2Fe3+O[Si2O7](OH) VIII/C.13-50 Monoklinická sústava
Erikait Ericaite (Fe2+,Mg,Mn)3B7O13Cl V/L.04-20 Rombická sústava
Eriochalcit Eriochalcite CuCl2·2H2O III/A.12-20 Rombická sústava
Erionit-Ca Erionite-Ca (Ca,K2,Na2)2[Al4Si14O36]·15H2O VIII/J.26-94 Hexagonálna sústava
Erionit-K Erionite-K (K2,Ca,Na2)2[Al4Si14O36]·15H2O VIII/J.26-92 Hexagonálna sústava
Erionit-Na Erionite-Na (Na2,K2,Ca)2[Al4Si14O36]·15H2O VIII/J.26-90 Hexagonálna sústava
Erlianit Erlianite (Fe2+,Mg)4(Fe3+,V3+)2[Si6O15](O,OH)8 VIII/H.16-10 Rombická sústava
Erlichmanit Erlichmanite OsS2 II/D.17-110 Kubická sústava
Ernienickelit Ernienickelite NiMn4+3O7·3H2O IV/F.11-15 Trigonálna sústava
Erniggliit Erniggiliite Tl2SnAs2S6 II/E.12-45 Trigonálna sústava
Ernstit Ernstite (Mn2+1-xFe3+x)Al(PO4)(OH)2-xOx VII/D.14-30 Monoklinická sústava
Ertixiit Ertixiite Na2Si4O9 VIII/D.12-10 Kubická sústava
Erugit Aerugite (□,Ni)9(AsO4)2(AsO6) VII/B.09-10 Trigonálna sústava
Erytrit Erythrite Co3(AsO4)2·8H2O VII/B.09-10 Monoklinická sústava
Erytrosiderit Erytrhrosiderite K2Fe3+Cl5·H2O III/C.07-30 Rombická sústava
Es
Eschynit-(Ce) Aeschynite-(Ce) (Ce,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 IV/D.21-20 Rombická sústava
Eschynit-(Nd) Aeschynite-(Nd) (Nd,Ce)(Ti,Nb)2(O,OH)6 IV/D.21-30 Rombická sústava
Eschynit-(Y) Aeschynite-(Y) (Y,Ca,Fe)(Ti,Nb)2(O,OH)6 IV/D.21-10 Rombická sústava
Eskebornit Eskebornite CuFeSe2 II/C.03-20 Tetragonálna sústava
Eskimoit Eskimoite Ag7Pb10Bi15S36 II/E.31-50 Monoklinická sústava
Eskolait Eskolaite Cr2O3 IV/C.04-30 Trigonálna sústava
Esperanzait Esperanzaite NaCa2Al2(AsO4)2F4(OH)·2H2O VII/D.25-38 Monoklinická sústava
Esperit Esperite PbCa3Zn4(SiO4)4 VIII/A.03-20 Monoklinická sústava
Esseneit Esseneite CaFeAlSiO6 VIII/F.01-110 Monoklinická sústava
Et
Ettringit Ettringite Ca6Al2(SO4)3(OH)12·26H2O VI/D.13-10 Hexagonálna sústava
Eu
Eudialyt Eudialyte Na4(Ca,Ce)2(Fe2+,Mn,Y)ZrSi8O22(OH,Cl)2 VIII/E.23-10 Trigonálna sústava
Eudidymit Eudidymite NaBeSi3O7(OH) VIII/G.04-10 Monoklinická sústava
Eugenit Eugenite Ag9Hg2 I/A.02-28 Kubická sústava
Eugsterit Eugsterite Na4Ca(SO4)3·2H2O VI/C.21-30 Monoklinická sústava
Euchlorín Euchlorine KNaCu3(SO4)3O VI/B.06-10 Monoklinická sústava
Euchroit Euchroite Cu2(AsO4)(OH)·3H2O VII/D.07-30 Rombická sústava
Eukairit Eucairite CuAgSe II/B.06-40 Rombická sústava
Euklas Euclase BeAlSiO4(OH) VIII/B.01-10 Monoklinická sústava
Eukryptit Eucryptite LiAlSiO4 VIII/A.01-30 Trigonálna sústava
Eulytit Eulytite Bi4(SiO4)3 VIII/A.12-10 Kubická sústava
Euxenit-(Y) Euxenite-(Y) (Y,Ca,Ce)(Nb,Ta,Ti)2O6 IV/D.19-40 Rombická sústava
Ev
Evansit Evansite Al3(PO4)(OH)6·6H2O VII/D.23-30 Amorfný
Eveit Eveite Mn2(AsO4)(OH) VII/B.06-40 Rombická sústava
Evenkit Evenkite C24H50 IX/B.01-10 Monoklinická sústava
Eveslogit Eveslogite (Ca,K,Na,Sr,Ba)48[(Ti,Nb,Fe,Mn)12(OH)12Si48O144](F,OH,Cl)14 VIII/FX.00-00 Monoklinická sústava
Ew
Ewaldit Ewaldite (Ba,Sr)(Ca,Na,Y,Ce)(CO3)2 V/D.04-05 Hexagonálna sústava
Ey
Eylettersit Eylettersite (Th,Pb)1-xAl3(PO4,SiO4)2(OH)6 VII/B.36-100 Trigonálna sústava
Eyselit Eyselite Fe3+Ge4+3O7(OH) IV/F.17-50 Rombická sústava
Ez
Ezcuriit Ezcuriite Na4B10O17·7H2O V/J.05-20 Triklinická sústava
Eztlit Eztlite Pb2Fe3+6(Te4+O3)3(Te6+O6)(OH)10·8H2O IV/K.19-30 Monoklinická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]