Zoznam minerálov G

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ga
Gabrielsonit Gabrielsonite PbFe2+(AsO4)(OH) VII/B.26-70 Rombická sústava
Gadolinit-(Ce) Gadolinite-(Ce) (Ce,La,Nd,Y)2Fe2+Be2Si2O10 VIII/B.29-60 Monoklinická sústava
Gadolinit-(Y) Gadolinite-(Y) Y2Fe2+Be2Si2O10 VIII/B.29-50 Monoklinická sústava
Gagarinit-(Y) Gagarinite-(Y) NaCaY(F,Cl)6 III/A.08-40 Hexagonálna sústava
Gageit Gageite (Mn,Mg,Zn)42Si16O54(OH)40 VIII/F.24-20 Triklinická sústava
Gageit-2M Gageite-2M (Mn,Mg,Zn)42Si16O54(OH)40 VIII/F.24-20 Monoklinická sústava
Gahnit Gahnite ZnAl2O4 IV/B.01-40 Kubická sústava
Gaidonnayit Gaidonnayite Na2ZrSi3O9·2H2O VIII/E.04-30 Rombická sústava
Gainesit Gainesite Na2Zr2Be(PO4)4·1-2H2O VII/C.02-35 Tetragonálna sústava
Gaitit Gaitite Ca2Zn(AsO4)2·2H2O VII/C.17-60 Triklinická sústava
Galaxit Galaxite (Mn,Mg)(Al,Fe3+)2O4 IV/B.01-30 Kubická sústava
Galeit Galeite Na15(SO4)5F4Cl VI/B.12-20 Trigonálna sústava
Galenit Galena PbS II/C.15-40 Kubická sústava
Galenobizmutit Galenobismutite PbBi2S4 II/E.34-110 Rombická sústava
Galgenbergit-(Ce) Galgenbergite-(Ce) Ca(REE)2(CO3)4·H2O V/D.03-55 Triklinická sústava
Galchait Galkhaite (Cs,Tl)(Hg,Cu,Zn)6(As,Sb)4S12 II/E.11-10 sústava
Galileiit Galileiite NaFe4(PO4)3 VII/A.08-03 Trigonálna sústava
Gallit Gallite CuGaS2 II/C.03-30 Tetragonálna sústava
Gallobeudanit Gallobeudantite PbGa3(AsO4,SO4)2(OH)6 VII/B.35-75 Trigonálna sústava
Gamagarit Gamagarite Ba2(Fe3+,Mn3+)(VO4)2(OH) VII/B.24-20 Monoklinická sústava
Gananit Gananite BiF3 III/A.11-10 Kubická sústava
Ganofylit Ganophyllite (K,Na)2(Mn,Al,Mg)8(Si,Al)12O29(OH)7·8-9H2O VIII/H.17-60 Monoklinická sústava
Ganomanit Ganomalite Pb9Ca5Mn2+Si9O33 VIII/C.27-10 Hexagonálna sústava
Ganterit Ganterite [Ba0,5(Na,K)0,5]Al2(Si2,5Al1,5O10)(OH)2 VIII/H.10-95 Monoklinická sústava
Gaotait Gaotaiite Ir3Te8 II/D.29-40 Kubická sústava
Garavellit Garavellite FeSbBiS4 II/E.01-20 Rombická sústava
Garrelsit Garrelsite Ba3NaSi2B7O16(OH)4 VIII/B.32-10 Monoklinická sústava
Garronit Garronite Na2Ca5Al12Si20O64·27H2O VIII/J.25-40 Tetragonálna sústava
Gartrellit Gartrellite Pb(Cu,Fe2+)2(AsO4,SO4)2(CO3,H2O)0,7 VII/C.31-40 Triklinická sústava
Garyansellit Garyansellite (Mg,Fe3+)3(PO4)2(OH,O)·1,5H2O VII/C.08-30 Rombická sústava
Gasparit-(Ce) Gasparite-(Ce) CeAsO4 VII/A.18-10 Monoklinická sústava
Gaspéit Gaspeite (Ni,Mg,Fe2+)CO3 V/B.02-80 Trigonálna sústava
Gatehouseit Gatehouseite Mn2+5(PO4)2(OH)4 VII/B.11-65 Rombická sústava
Gatelit-(Ce) Gatelite-(Ce) (Ca,Ce,La,Nd)4(Al,Mg,Fe)4[Si2O7][SiO4]3(O,F,OH)3 VIII/C.23-87 Monoklinická sústava
Gatumbait Gatumbaite CaAl2(PO4)2(OH)2·H2O VII/D.36-40 Monoklinická sústava
Gaudefroyit Gaudefroyite Ca4Mn3+3-x(BO3)3(CO3)(O,OH)3 V/G.04-100 Hexagonálna sústava
Gaulit Gaultite Na4Zn2Si7O18·5H2O VIII/J.17-20 Rombická sústava
Gaylussit Gaylussite Na2Ca(CO3)2·5H2O V/D.02-60 Monoklinická sústava
Ge
Gearksutit Gearksutite CaAl(OH,F)5·H2O III/C.01-10 Monoklinická sústava
Gebhardit Gebhardite Pb8(As3+2O5)2OCl6 IV/J.11-20 Monoklinická sústava
Gedrit Gedrite □Mg5Al2Si6Al2O22(OH)2 VIII/F.12-100 Rombická sústava
Geerit Geerite Cu8S5 II/B.01-60 Trigonálna sústava
Geffroyit Geffroyite (Ag,Cu,Fe)9(Se,S)8 II/B.16-40 Kubická sústava
Gehlenit Gehlenite Ca2Al(AlSi)O7 VIII/C.02-15 Tetragonálna sústava
Geigerit Geigerite Mn5(HAsO4)2(AsO4)2·10H2O VII/C.06-60 Triklinická sústava
Geikielit Geikielite MgTiO3 IV/C.05-10 Trigonálna sústava
Geminit Geminite Cu2+2As2O7·3H2O VII/C.06-30 Triklinická sústava
Genkinit Genkinite (Pt,Pd)4Sb3 II/A.05-120 Tetragonálna sústava
Genthelvit Genthelvite Zn4Be3(SiO4)3S VIII/J.12-30 Kubická sústava
Geokronit Geocronite Pb14(Sb,As)6S23 II/E.15-20 Monoklinická sústava
Georgbarsanovit Georgbarsanovite Na12(Mn,Sr,REE)3Ca6Fe2+3Zr3NbSi25O76Cl2·H2O VIII/EX.00-00 Trigonálna sústava
Georgbokijit Georgbokiite Cu5O2(SeO3)2Cl2 IV/J.05-50 Monoklinická sústava
Georgeericksenit Georgeericksenite Na6CaMg(IO3)6(CrO4)2·12H2O VI/D.16-70 Monoklinická sústava
Georgechaoit Georgechaoite KNaZrSi3O9·2H2O VIII/E.04-40 Rombická sústava
Georgeit Georgeite Cu5(CO3)3(OH)4·6H2O V/C.01-25 Amorfný
Georgiadesit Georgiadesite Pb4(AsO3)Cl4(OH) VII/B.40-20 Monoklinická sústava
Gerasimovskit Gerasimovskite (Mn,Ca)(Nb,Ti)5O12·9H2O IV/D.06-30 Amorfný
Gerdtremmelit Gerdtremmelite ZnAl2(AsO4)(OH)5 VII/B.16-10 Triklinická sústava
Gerenit-(Y) Gerenite-(Y) (Ca,Na)2(Y,REE)3Si6O18·2H2O VIII/E.13-20 Triklinická sústava
Gerhardtit Gerhardtite Cu2(NO3)(OH)3 V/A.03-10 Rombická sústava
Germanit Germanite Cu26Fe4Ge4S32 II/C.10-20 Kubická sústava
Germanocolusit Germanocolusite Cu13V(Ge,As)3S16 II/C.10-47 Kubická sústava
Gersdorffit Gersdorffite NiAsS II/D.18-20 Kubická sústava
Gerstleyit Gerstleyite Na2(Sb,As)8S13·2H2O II/F.10-10 Monoklinická sústava
Gerstmannit Gerstmannite (Mg,Mn)2ZnSiO4(OH)2 VIII/B.03-20 Rombická sústava
Getchellit Getchellite AsSbS3 II/F.03-10 Monoklinická sústava
Geversit Geversite Pt(Sb,Bi)2 II/D.17-140 Kubická sústava
Gi
Gianellait Gianellaite Hg4(SO4)N2 III/D.06-60 Kubická sústava
Gibbsit Gibbsite Al(OH)3 IV/F.02-10 Monoklinická sústava
Giessenit Giessenite Pb13(Cu,Ag)(Bi,Sb)9S28 II/E.33-10 Monoklinická sústava
Gilalit Gilalite Cu5Si6O17·7H2O VIII/D.06-10 Monoklinická sústava
Gillespit Gilespite BaFe2+Si4O10 VIII/H.02-40 Tetragonálna sústava
Gillulyit Gillyulyite Tl2(As,Sb)8S13 II/E.14-25 Monoklinická sústava
Gilmarit Gilmerite Cu3(AsO4)(OH)3 VII/B.13-30 Triklinická sústava
Giniit Giniite Ca2B14O23·8H2O VII/D.03-10 Monoklinická sústava
Ginorit Ginorite Ca2B14O23·8H2O V/K.07-10 Monoklinická sústava
Giorgiosit Giorgiosite Mg5(CO3)4(OH)2·5H2O V/E.01-30 Monoklinická sústava
Giraudit Giraudite (Cu,Zn,Ag)12(As,Sb)4(Se,S)13 II/C.11-30 Kubická sústava
Girdit Girdite Pb3H2(Te4+O3)(Te6+O6) IV/K.19-10 Monoklinická sústava
Girvasit Girvasite NaCa2Mg3(PO4)2(H2PO4)(CO3)(OH)2·4H2O VII/D.32-10 Monoklinická sústava
Gismondín Gismondine Ca2Al4Si4O16·9H2O VIII/J.25-20 Monoklinická sústava
Gittinsit Gittinsite CaZrSi2O7 VIII/C.01-15 Monoklinická sústava
Giuseppettit Giuseppettite [Na42K16Ca6]S64Si48Al48O192(SO4)10Cl2·5H2O VIII/J.09-40 Hexagonálna sústava
Gj
Gjergindenit-Fe Gjerdingenite-Fe K2[(H2O)2(Fe,Mn)][(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4]·4H2O VIII/E.07-70 Monoklinická sústava
Gjergindenit-Mn Gjerdingenite-Mn (K,Na)2((Mn,Fe)(Nb,Ti)4(Si4O12)2(O,OH)4]·6H2O VIII/E.07-80 Monoklinická sústava
Gl
Gladit Gladite PbCuBi5S9 II/E.30-60 Rombická sústava
Gladiusit Gladiusite Fe3+2(Fe2+,Mg)4(PO4)(OH)13·H2O VII/D.03-05 Monoklinická sústava
Glagolevit Glagolevite NaMg6[Si3AlO10](OH,O)8·H2O VIII/H.15-20 Triklinická sústava
Glauberit Glauberite Na2Ca(SO4)2 VI/A.08-40 Monoklinická sústava
Glaukodot Glaucodot (Co,Fe)AsS II/D.22-20 Rombická sústava
Glaukofán Glaucophane □Na2(Mg3Al2)Si8O22(OH)2 VIII/F.08-10 Monoklinická sústava
Glaukochroit Glaucochroite CaMnSiO4 VIII/A.05-30 Rombická sústava
Glaukokerinit Glaucocerinite (Zn,Cu)5Al3(SO4)1,5(OH)16·9H2O VI/D.08-110 Hexagonálna sústava
Glaukonit Glauconite (K,Na)(Fe3+,Al,Mg)2(Si,Al)4O10(OH)2 VIII/H.13-00 Monoklinická sústava
Glaukosférit Glaukosphaerite (Cu,Ni)2(CO3)(OH)2 V/C.01-60 Monoklinická sústava
Glucín Glucine CaBe4(PO4)2(OH)4·0,5H2O VII/D.01-30 Monoklinická sústava
Glušinskit Glushinskite MgC2O4·2H2O IX/A.01-40 Monoklinická sústava
Gm
Gmelinit-Ca Gmelinite-Ca (Ca,Na2)Al2Si4O12·6H2O VIII/J.26-54 Hexagonálna sústava
Gmelinit-K Gmelinite-K (K,Na,Ca)6(Al7Si17O48)·22H2O VIII/J.26-52 Hexagonálna sústava
Gmelinit-Na Gmelinite-Na (Na2,Ca)Al2Si4O12·6H2O VIII/J.26-50 Hexagonálna sústava
Go
Gobbinsit Gobbinsite (Na2,Ca)2K2Al6Si10O32·12H2O VIII/J.25-30 Rombická sústava
Godlevskit Godlevskite (Ni,Fe)9S8 II/B.17-20 Rombická sústava
Godovikovit Godovikovite (NH4)(Al,Fe)(SO4)2 VI/A.05-10 Hexagonálna sústava
Goedkenit Goedkenite (Sr,Ca)2Al(PO4)2(OH) VII/B.24-10 Monoklinická sústava
Goethit Goethite FeOOH IV/F.06-30 Rombická sústava
Goldfieldit Goldfieldite Cu12(Te,Sb,As)4S13 II/C.11-60 Kubická sústava
Goldichit Goldichite KFe(SO4)2·4H2O VI/C.16-30 Monoklinická sústava
Goldmanit Goldmanite Ca3(V,Al,Fe3+)2(SiO4)3 VIII/A.08-140 Kubická sústava
Goldquarryit Goldquarryite (Cu,□)(Cd,Ca)2Al3(PO4)4F2(H2O)10(H2O,F)2 VII/D.25-33 Triklinická sústava
Gonnardit Gonnardite Na2CaAl4Si6O20·7H2O VIII/J.21-40 Tetragonálna sústava
Gonyerit Gonyerite Mn2+3[Mn2+3Fe3+][(Si,Fe3+)4O10](OH,O)8 VIII/H.23-80 Rombická sústava
Goosecreekit Goosecreekite CaAl2Si6O16·5H2O VIII/J.23-60 Monoklinická sústava
Gorceixit Gorceixite BaAl3(PO4)(HPO4)(OH)6 VII/B.36-50 Monoklinická sústava
Gordait Gordait NaZn(SO4)(OH)6Cl·6H2O III/D.03-25 Trigonálna sústava
Gordonit Gordonite MgAl2(PO4)2(OH)2·8H2O VII/D.10-10 Triklinická sústava
Gormanit Gormanite Fe2+3Al4(PO4)4(OH)6·2H2O VII/D.11-100 Triklinická sústava
Gortdrumit Gortdrumite (Cu,Fe)6Hg2S5 II/B.02-20 Rombická sústava
Goslarit Goslarite ZnSO4·7H2O VI/C.07-30 Rombická sústava
Gottardiit Gottardiite Na3Mg3Ca5Al19Si117O272·93H2O VIII/J.22-08 Rombická sústava
Gottlobit Gottlobite CaMg(VO4,AsO4)(OH) VII/B.26-15 Rombická sústava
Goudeyit Goudeyite (Al,Y)Cu;;;6(AsO4)3(OH)6·3H2O VII/D.53-20 Hexagonálna sústava
Gowerit Gowerite CaB6O10·5H2O V/K.05-20 Monoklinická sústava
Goyazit Goyazite SrAl3(PO4)2(OH)5·H2O VII/B.36-30 Trigonálna sústava
Görgeyit Gorgeyite K2Ca5(SO4)6·H2O VI/C.20-30 Monoklinická sústava
Götzenit Gotzenite (Ca,Na)3(Ti,Al)Si2O7(F,OH)2 VIII/C.12-10 Triklinická sústava
Gr
Graemit Graemite CuTeO3·H2O IV/K.05-20 Rombická sústava
Graeserit Graeserite (Fe3+,Ti)4Ti3AsO13(OH) IV/C.23-15 Monoklinická sústava
Grafit Graphite C I/B.02-10 Hexagonálna sústava
Graftonit Graftonite (Fe2+,Mn,Ca)3(PO4)2 VII/A.04-20 Monoklinická sústava
Gramacciolit-(Y) Gramaccioliite-(Y) (Pb,Sr)(Y,Mn)Fe2(Ti,Fe)18O38 IV/C.09-62 Trigonálna sústava
Granáty (skupina) Garnet Group X3Z2(SiO4)3 8/A.08 Kubická sústava
Grandidierit Grandidierite (Mg,Fe2+)Al3(BO4)(SiO4)O VIII/B.31-40 Rombická sústava
Grandreefit Grandreefite Pb2SO4F2 VI/B.13-30 Monoklinická sústava
Grantsit Grantsite Na4CaxV4+2xV5+12-2xO32·8H2O IV/G.12-20 Monoklinická sústava
Gratonit Gratonite Pb9As4S15 II/E.15-30 Trigonálna sústava
Grattlorait Grattarolaite Fe3+3O3(PO4) VII/B.09-15 Trigonálna sústava
Graulichit-(Ce) Graulichite-(Ce) CeFe3+3(AsO4)2(OH)6 VII/B.36-152 Trigonálna sústava
Gravegliait Gravegliaite MnSO3·3H2O IV/K.05-05 Rombická sústava
Grayit Grayite (Th,Pb,Ca)PO4·H2O VII/C.29-60 Hexagonálna sústava
Grečiščevit Grechishchevite Hg3S2(Br,Cl,I)2 II/F.14-20 Tetragonálna sústava
Greenalit Greenalite (Fe2+,Fe3+)2-3Si2O5(OH)4 VIII/H.27-60 Monoklinická sústava
Greenockit Greenockite CdS II/C.13-30 Hexagonálna sústava
Gregoryit Gregoryite (Na2,K2,Ca)CO3 V/B.05-40 Hexagonálna sústava
Greifensteinit Greifensteinite Ca2Be4(Fe,Mn)5(PO4)6(OH)4·6H2O VII/D.01-55 Monoklinická sústava
Greigit Greigite Fe2+Fe3+2S4 II/D.01-10 Kubická sústava
Grenmarit Grenmarite (Zr,Mn)2(Zr,Ti)(Mn,Na)(Na,Ca)4(Si2O7)2(O,F)4 VIII/C.13-05 Monoklinická sústava
Griceit Griceite LiF III/A.02-05 Kubická sústava
Grifit Griphite Ca(Mn,Na,Li)6Fe2+Al2(PO4)6(F,OH)2 VII/B.02-10 Kubická sústava
Grimaldiit Grimaldiite CrOOH IV/F.07-70 Trigonálna sústava
Grimselit Grimselite K3Na(UO2)(CO3)3·H2O V/F.02-10 Hexagonálna sústava
Grischunit Grischunite NaCa2Mn2+5Fe3+(AsO4)6·2H2O VII/C.18-20 Rombická sústava
Grossit Grossite CaAl4O7 IV/B.09-10 Monoklinická sústava
Grosulár Grossular Ca3Al2(SiO4)3 VIII/A.08-70 Kubická sústava
Groutit Groutite MnOOH IV/F.06-80 Rombická sústava
Grumantit Grumantite NaHSi2O5·H2O VIII/F.36-02 Rombická sústava
Grumiplucit Grumiplucite HgBi2S4 II/E.13-20 Monoklinická sústava
Grunerit Grunerite □Fe2+7Si8O22(OH)2 VIII/F.07-30 Monoklinická sústava
Gruzdevit Gruzdevite Cu6Hg3Sb4S12 II/C.12-40 Trigonálna sústava
Gu
Guanacoit Guanacoite Cu2Mg2(Mg,Cu)(OH)4(H2O)4(AsO4)2 VII/X.00-00 Monoklinická sústava
Guanajuatit Guanajuatite Bi2Se3 II/D.08-50 Rombická sústava
Guanín Guanine C5H3(NH2)N4O IX/D.01-50 Monoklinická sústava
Guarinoit Guarinoite (Zn,Co,Ni)6(SO4)(OH,Cl)10·5H2O VI/D.03-50 Hexagonálna sústava
Gudmundit Gudmundite FeSbS II/D.22-30 Monoklinická sústava
Guettardit Guettardite Pb(Sb,As)2S4 II/E.25-40 Monoklinická sústava
Guérinit Guerinite Ca5(HAsO4)2(AsO4)2·9H2O VII/C.24-60 Monoklinická sústava
Gugiait Gugiaite Ca2BeSi2O7 VIII/C.02-30 Tetragonálna sústava
Guildit Guildite CuFe(SO4)2(OH)·4H2O VI/D.10-100 Monoklinická sústava
Guilleminit Guilleminite Ba(UO2)3(SeO3)2O2·3H2O IV/K.11-30 Rombická sústava
Gunningit Gunningite (Zn,Mn)SO4·H2O VI/C.01-60 Monoklinická sústava
Gupeiit Gupeiite Fe3Si I/A.12-30 Kubická sústava
Gustavit Gustavite PbAgBi3S6 II/E.31-90 Monoklinická sústava
Gutkovait-Mn Gutkovaite-Mn CaK2Mn(Ti,Nb)4(Si4O12)2(O,OH)4·5H2O VIII/E.07-200 Monoklinická sústava
Guyanait Guyanaite CrOOH IV/F.07-60 Rombická sústava
Gw
Gwihabait Gwihabaite (NH4,K)NO3 V/A.01-25 Rombická sústava
Gy
Gyrolit Gyrolite NaCa16Si23AlO60(OH)8·64H2O VIII/H.34-40 Triklinická sústava
Gysinit-(Nd) Gysinite-(Nd) Pb(Nd,La)(CO3)2(OH)·H2O V/E.08-40 Rombická sústava

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]