Zoznam vlád Česko-Slovenska

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Prvá a druhá česko-slovenská republika (1918-1939)[upraviť | upraviť zdroj]

14. november 1918: Bola ustanovená prvá česko-slovenská vláda tzv. Všenárodní koalice so zastúpením štyroch českých strán a jedným ministerstvom bez portfeje pre katolícke strany: K. Kramář (Predseda vlády), A. Švehla (vnútro), E. Beneš (zahraničie), V. Klofáč (obrana), A. Rašín (financie), G. Habrman (školstvo), F. Soukup (spravodlivosť), A. Stránský (obchod), I. Zahradník (železnice), F. Staněk (verejné práce), K. Prášek (poľnohospodárstvo), L. Winter (sociálna starostlivosť), V. Šrobár (pre správu Slovenska a zdravotníctvo), J. Stříbrný (pošta), B. Vrbenský (výživa ľudu), M. R. Štefánik(vojenstvo), M. Hruban (bez portfeje).

8. júl 1919: Vymenovaná vláda ČSR tvorená koalíciou soc.demokratov, socialistov a agrárnikov v zložení: V. Tusar (predseda vlády), A. Švehla (vnútro), E. Beneš (zahraničie), V. Klofáč (obrana), C. Horáček (financie) od 9.10.1919 K. Sonntag, G. Habrman (školstvo), F. Veselý (spravodlivosť), F. Heidler (obchod), J.Stříbrný (železnice) od 17.9.1919 E. Franke, A. Hampl (verejné práce), K. Prášek (poľnohospodárstvo), L. Winter (sociálna starostlivosť), V. Šrobár (zdravotníctvo), F.Staněk (pošta), M. Hodža (zjednotenie zákonov a organizácia správy) od 6.12.1919; V. Šrobár (správa Slovenska), F. Houdek (výživa) od 30.3.1920 K. Sonntag

25. mája 1920: Vymenovaná vláda ČSR (červeno-zelená koalícia): V. Tusar (predseda vlády); A. Švehla (vnútro); E. Beneš (zahraničie); V. Tusar (obrana); K. Engliš (financie); G. Habrman (školstvo); A. Meissner (spravodlivosť); K. Sonntág (priemysel); K. Prášek (poľnohospodárstvo); J. Stříbrný (železnica); B. Vrbenský (verejné práce); L. Winter (sociálna starostlivosť); V. Šrobár (zdravotníctvo); F. Staněk (pošty); V. Šrobár (zjednotenie zákonov a organizácia správy); I. Dérer (pre správu Slovenska); V. Johanis (zásobovanie); R. Hotowetz (zahraničný obchod)

15. september 1920: V dôsledku krízy v sociálnej demokracii Tusarova vláda odstúpila. Bola vymenovaná nová vláda ČSR (úradnícka): J. Černý (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); O. Husák (obrana); K. Engliš (financie); J. Šusta (školstvo); A. Popelka (spravodlivosť); R. Hotowetz (priemysel); V. Brdlík (poľnohospodárstvo); V. Burger (železnica); F. od 21.9.1920 Kovařík (verejné práce); J. Gruber (sociálna starostlivosť); L. Procházka (zdravotníctvo); M. Fatka (pôšt); V. Fajnor (zjednotenie zákonov); M. Mičura (pre správu Slovenska); L. Průša (zásobovanie); R. Hotowetz (zahraničný obchod)

26. september 1921: Vymenovaná vláda ČSR: E. Beneš (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Udržal (obrana); A. Novák (financie); V. Šrobár (školstvo); J. Dolanský (spravodlivosť); L. Novák (priemysel); F. Staněk (poľnohospodárstvo); J. Šrámek (železnica); A. Tučný (verejné práce); G. Habrman (sociálna starostlivosť); B. Vrbenský (zdravotníctvo); A. Srba (pôšt); I. Dérer (zjednotenie zákonov); M. Mičura (pre správu Slovenska); A. Srba (zásobovanie); L. Novák (zahraničný obchod);

7. októbra 1922: Vymenovaná vláda ČSR tzv. celonárodnej koalície: A. Švehla (predseda vlády); J. Malypetr (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Udržal (obrana); A. Rašín (financie); R. Bechyně (školstvo); J. Dolanský (spravodlivosť); L. Novák (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); J. Stříbrný (železnica); A. Srba (verejné práce); G. Habrman (sociálna starostlivosť); J. Šrámek (zdravotníctvo); A. Tučný (pôšt); I. Markovič (zjednotenie zákonov); J. Kállay (pre správu Slovenska); E. Franke (zásobovanie);

9. december 1925: Vymenovaná vláda ČSR (tzv. celonárodnej koalície): A. Švehla (predseda vlády); F. Nosek (vnútro); E. Beneš (zahraničie); J. Stříbrný (obrana); K. Engliš (financie); O. Srdínko (školstvo); K. Viškovský (spravodlivosť); J. Dvořáček (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnica); R. Mlčoch (verejné práce); L. Winter (sociálna starostlivosť); A. Tučný (zdravotníctvo); J. Šrámek (pôšt); L. Winter (zjednotenie zákonov); J. Kállay (pre správu Slovenska); J. Dolanský (zásobovanie)

18. marec 1926: Vymenovaná vláda ČSR (úradnícka): J. Černý (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); g. Syrový (obrana); K. Engliš (financie); J. Krčmář (školstvo); J. Haussmann (spravodlivosť); F. Peroutka (priemysel); J. Slávik (poľnohospodárstvo); J. Říha (železnica); V. Roubík (verejné práce); J. Schieszl (sociálna starostlivosť); J. Schieszl (zdravotníctvo); M. Fatka (pôšt); J. Slávik (zjednotenie zákonov); J. Kállay (pre správu Slovenska); J. Haussmann (zásobovanie);

12. okróber 1926: Vymenovaná vláda ČSR tzv. panskej koalície: A. Švehla (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Udržal (obrana); K. Engliš (financie); M. Hodža (školstvo); R. Mayr-Harting (spravodlivosť); F. Peroutka (priemysel); O. Srdínko (poľnohospodárstvo); J. Najman V. (železnica); F. Spina (verejné práce); J. Šrámek (sociálna starostlivosť); J. Tiso (zdravotníctvo); F. Nosek (pôšt); M. Hodža (zjednotenie zákonov); J. Kállay (s plnou mocou pro slovensko); J. Černý (zásobovanie)

1. február 1929: Ministerský predseda A. Švehla odstúpil kvôli ťažkej chorobe, bola vymenovaná nová vláda tzv. občianskej koalície: F. Udržal (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Udržal (obrana); B. Vlasák (financie); M. Hodža (školstvo); R. Mayr-Harting (spravodlivosť); L. Novák (priemysel); O. Srdínko (poľnohospodárstvo); J. Najman V. (železnica); F. Spina (verejné práce); J. Šrámek (sociálna starostlivosť); J. Šrámek (zdravotníctvo); F. Nosek (pôšt); M. Gažík (zjednotenie zákonov); J. Černý (zásobovanie);

7. december 1929: Vymenovaná vláda ČSR (tzv. široká koalícia, s účasťou nemeckých ministrov) : F. Udržal (predseda vlády); J. Slávik (vnútro); E. Beneš (zahraničie); K. Viškovský (obrana); K. Engliš (financie); I. Dérer (školstvo); A. Meissner (spravodlivosť); J. Matoušek (priemysel); B. Bradáč (poľnohospodárstvo); R. Mlčoch (železnica); J. Dostálek (verejné práce); L. Czech (sociálna starostlivosť); F. Spina (zdravotníctvo); J. Šrámek (zjednotenie zákonov); R. Bechyně (zásobovanie)

29. septembra 1932: Bola vymenovaná vláda tzv. širokej koalície: J. Malypetr (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); B. Bradáč (obrana); K. Trapl (financie); I. Dérer (školstvo); A. Meissner (spravodlivosť); J. Matoušek (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnice); J. Dostálek (verejné práce); L. Czech (sociálna starostlivosť); F. Spina (zdravotníctvo); E. Franke (pôšt); J. Šrámek (zjednotenie zákonov); J. Malypetr (zásobovanie)

14. februára 1934: Bola vymenovaná nová vláda ČSR: J. Malypetr (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); B. Bradáč (obrana); K. Trapl (financie); J. Krčmář (školstvo); I. Dérer (spravodlivosť); J. Dostálek (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnice); L. Czech (verejné práce); A. Meissner (sociálna starostlivosť); F. Spina (zdravotníctvo); E. Franke (pôšt); J. Šrámek (zjednotenie zákonov);

4. júna 1935: Bola vymenovaná vláda ČSR tzv. širokej koalície: J. Malypetr (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Machník (obrana); K. Trapl (financie); J. Krčmář (školstvo); I. Dérer (spravodlivosť); J. Najman V. (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnice); J. Dostálek (verejné práce); J. Nečas (sociálna starostlivosť); L. Czech (zdravotníctvo); E. Franke (pôšt); J. Šrámek (zjednotenie zákonov); F. Spina (bez portfeja);

5. novembra 1935: Bola vymenovaná vláda ČSR: M. Hodža (predseda vlády); J. Černý (vnútro); E. Beneš (zahraničie); F. Machník (obrana); K. Trapl (financie); J. Krčmář (školstvo); I. Dérer (spravodlivosť); J. Najman V. (priemysel); M. Hodža (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnice); J. Dostálek (verejné práce); J. Nečas (sociálna starostlivosť); L. Czech (zdravotníctvo); E. Franke (pôšt); J. Šrámek (zjednotenie zákonov); F. Spina (bez portfeja);

21. júla 1937: Bola vymenovaná nová vláda ČSR (tzv. širokej koalície): M. Hodža (predseda vlády); J. Černý (vnútro); K. Krofta (zahraničie); F. Machník (obrana); E. Franke (financie); E. Franke (školstvo); I. Dérer (spravodlivosť); J. Najman V. (priemysel); J. Zadina (poľnohospodárstvo); R. Bechyně (železnice); J. Dostálek (verejné práce); A. Tučný (pôšt); J. Nečas (sociálna starostlivosť); L. Czech (zdravotníctvo); J. Šrámek (zjednotenie zákonov); H. Vavrečka (propagandy); F. Spina (bez portfeja);

22. septembra 1938:Bola vymenovaná úradnícka vládu na čele s gen. J. Syrovým v zložení: gen. J. Syrový (predseda vlády); J. Černý (vnútro); K. Krofta (zahraničie); gen. J. Syrový (obrana); J. Kalfus (financie); E. Šubert (školstvo); V. Fajnor (spravodlivosť); J. Janáček (priemysel); E. Reich (poľnohospodárstvo); J. Kamenický (železnice); F. Nosál (verejné práce); K. Dunovský (pôšt); B. Horák (sociálna starostlivosť); S. Mentl (zdravotníctvo); J. Fritz (zjednotenie zákonov); H. Vavrečka (bez portfeja); P. Zenkl (bez portfeja). 24. septembra prezident E. Beneš vymenoval za ministrov Slovákov I. Karvaša (Hodžova agrárna strana) a M. Černáka (HSĽS).

4. októbra 1938: Vymenovaná vláda ČSR (úradnícka), v kresle ministra zahraničia K. Kroftu nahradil F. Chvalkovský: J. Syrový (predseda vlády); J. Černý (vnútro); F. Chvalkovský (zahraničie); J. Syrový (obrana); J. Kalfus (financie); S. Bukovský (školstvo); V. Fajnor (spravodlivosť); I. Karvaš (priemysel); L. Feierabend (poľnohospodárstvo); V. Kajdoš (železnice); K. Husárek (verejné práce); V. Kajdoš (pôšt); P. Zenkl (sociálna starostlivosť); P. Zenkl (zdravotníctvo); V. Fajnor (zjednotenie zákonov); H. Vavrečka (bez portfeja).

1. decembra 1938: Bola vymenovaná vláda ČSR: R. Beran (predseda vlády); O. Fischer (vnútro); F. Chvalkovský (zahraničie); J. Syrový (obrana); J. Kalfus (financie); J. Kapras (školstvo); J. Krejčí (spravodlivosť); V. Šádek (priemysel); L. Feierabend (poľnohospodárstvo); A. Eliáš (dopravy); D. Čipera (verejné práce); V. Klumpar (sociální a zdravotní správy); K. Sidor (bez portfeja, podpredseda vlády).

Slovenská krajina[upraviť | upraviť zdroj]

6. októbra/7. októbra 1938: Bola vymenovaná vláda Slovenskej krajiny (prvá autonómna vláda): J. Tiso (vnútro); M. Černák (školstvo); F. Ďurčanský (spravodlivosť); J. Lichner (ministr dopravy); P. Teplanský (financie).

1. decembra 1938: Bola vymenovaná aj autonómna vláda Slovenskej Krajiny: J. Tiso (vnútro); M. Černák (školstvo); F. Ďurčanský (železnice); P. Teplanský (financie); M. Vančo (spravodlivosť).

20. januára 1939: Prezident republiky E. Hácha na návrh Slovenského autonómneho snemu vymenoval 3. vládu Slovenskej krajiny: J. Tiso (vnútro); F. Ďurčanský (verejné práce); M. Pružinský (priemysel); J. Sivák (školstvo); P. Teplanský (financie); M. Vančo (spravodlivosť). 4 ministri zo šiestich boli členmi HSĽS.

9. marca 1939: Bola vymenovananá 4. vláda Slovenskej krajiny: Jozef Sivák (predseda vlády a všetky rezorty okrem financií); Pavol Teplanský (financie)

11. marca 1939: Prezident republiky E. Hácha vymenoval novú slovenskú autonómnu vládu na čele s umiernenejším K. Sidorom, dovtedajším podpredsedom pražskej vlády, veliteľom Hlinkovej gardy. Členovia vlády boli: K. Sidor (predseda vlády); G. Fritz (spravodlivosť); A. Hrnčár (financie); J. Sivák (školstvo); M. Sokol (vnútro); J. Stano (verejné práce); P. Zaťko (priemysel).

Karpatská Ukrajina[upraviť | upraviť zdroj]

11. októbra 1938: Bola vymenová 1. autonómna vláda Karpatskej Ukrajiny: A. Bródy (školstvo); E. Bačinský (vnútro); Š. Fencik (hospodárstvo); I. Pjesčak (spravodlivosť); J. Révay (doprava); A. Vološin (sociálna starostlivosť).

26. októbra 1938: bola vymenovaná 2. autonómna vláda Karpatskej Ukrajiny: A. Vološin (financie); E. Bačinský (vnútro); I. Pješčak (spravodlivosť); J. Révay (verejné práce); Š. Fencik (hospodárstvo)

1. decembra 1938: bola vymenovaná autonómna vláda Karpatskej Ukrajiny: A. Vološin (školstvo); Š. Kločurak (priemysel); gen. L. Prchala (vnútro); J. Révay (minister bez potfeja).

Poznámka: Tu asi chýbajú ďalšie vlády Karpatskej Ukrajiny

1940 - 1945[upraviť | upraviť zdroj]

1945 - 1992[upraviť | upraviť zdroj]