Šablóna:Infobox Chemický prvok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o chemických prvkoch. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Jednotlivé údaje možno vynechať, ak je to potrebné, prípadne ak chýbajú relevantné dáta.

Čistý vzor infoboxu:

{{Infobox Chemický prvok
| Farba infoboxu              = 
| Protónové číslo             = 
| Prvok vľavo               = 
| Prvok vpravo               = 
| Prvok hore                = 
| Prvok dole                = 
| Vzhľad                  = 
| Obrázok                 = 
| Emisné spektrá              = 
| Absorpčné spektrá            = 
| Séria                  = 
| Skupina                 = 
| Perióda                 = 
| Blok                   = 
| Atómová hmotnosť             = 
| Atómový polomer             = 
| Atómový polomer vypočítaný        = 
| Kovalentný polomer            = 
| Kovový polomer              = 
| Van der Waalsov polomer         = 
| Iónový polomer              = 
| Iónový polomer pre ión          = 
| Elektronegativita            = 
| Ionizačná energia1            = 
| Ionizačná energia2            = 
| Ionizačná energia3            = 
| Ionizačná energia4            = 
| Oxidačné čísla              = 
| Štandardný elektródový potenciál     = 
| Štandardný elektródový potenciál rovnica = 
| Poznámka                 = 
| Skupenstvo                = 
| Hustota                 = 
| Hustota kvapaliny            = 
| Teplota topenia             = 
| Teplota varu               = 
| Teplota sublimácie            = 
| Kritický bod teplota           = 
| Kritický bod tlak            = 
| Trojný bod teplota            = 
| Trojný bod tlak             = 
| Skupenské teplo topenia         = 
| Skupenské teplo varu           = 
| Tepelná kapacita             = 
| Tlak pary 1               = 
| Tlak pary 10               = 
| Tlak pary 100              = 
| Tlak pary 1000              = 
| Tlak pary 10000             = 
| Tlak pary 100000             = 
| Kryštálová sústava            = 
| Magnetizmus               = 
| Elektrický odpor             = 
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti       = 
| Tepelná rozťažnosť            = 
| Rýchlosť zvuku              = 
| Youngov modul              = 
| Pružnosť v šmyku             = 
| Objemová pružnosť            = 
| Poissonova konštanta           = 
| Mohsova stupnica tvrdosti        = 
| Brinellova tvrdosť            = 
| CAS                   = 
| Voľné pole 1 popiska           = 
| Voľné pole 1               = 
| Voľné pole 2 popiska           = 
| Voľné pole 2               = 
| Voľné pole 3 popiska           = 
| Voľné pole 3               = 
| Voľné pole 4 popiska           = 
| Voľné pole 4               = 
| Voľné pole 5 popiska           = 
| Voľné pole 5               = 
| Legovacia báza              = 
| Materiálová tvrdosť           = 
| Pevnosť                 = 
| Medza elasticity             = 
| Tepelná roztažnosť legúra        = 
| Zoškrtenie                = 
| Prierazuvzdornosť            = 
| Elasticita                = 
| Žiarupevnosť               = 
| Ochladzovanie              = 
| Karbidácia                = 
| Oteruvzdornosť              = 
| Kujnosť                 = 
| Obrábatelnosť              = 
| Nitridácia                = 
| Hrdzuvzdornosť              = 
| Hysterézia                = 
| Permeabilita               = 
| Koercivita                = 
| Remanencia                = 
| Výkonová strata             = 
| Dodatky                 = 
| Izotopy                 = 
| Izotopy poznámka             = 
| Commons                 = 
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 
| Protónové číslo             = 
| Percentuálne zastúpenie         = 
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 
| Protónové číslo             = 
| Percentuálne zastúpenie         = 
| Polčas rozpadu              = 
| Polčas rozpadu jednotka         = 
| Rozpadový rad              = 
| Energia rozpadu             = 
| Produkt rozpadu nukleónové číslo     = 
| Produkt rozpadu protónové číslo     = 
}}

Popis jednotlivých parametrov

 • Farba infoboxu - farby, ktorou budú zvýraznené jednotlivé sekcie infoboxu (povinný parameter - v skutočnosti sa nepíše priamo farba, ale jedna z možných hodnôt: alkalický kov, kov alkalických zemín, kov, polokov, nekov, halogén, vzácny plyn, prechodný prvok) (povinný parameter)
 • Protónové číslo - protónové/atómové číslo prvku (povinný parameter, závisia od neho viaceré položky ako značka prvku, názov, elektrónová konfigurácia)
 • Prvok vľavo - protónové číslo prvku stojaceho naľavo v PSP (nepovinný parameter)
 • Prvok vpravo - protónové číslo prvku stojaceho napravo v PSP (nepovinný parameter)
 • Prvok hore - protónové číslo prvku stojaceho v PSP nad (nepovinný parameter)
 • Prvok dole - protónové číslo prvku stojaceho vPSP pod (nepovinný parameter)
 • Vzhľad - vzhľad prvku (nepovinný parameter, môže sa prípadne použiť aj ako popis obrázka, nakoľko je umiestnený hneď nad ním)
 • Obrázok - obrázok prvku (nepovinný parameter)
 • Emisné spektrá - obrázok emisných spektier prvku (nepovinný parameter)
 • Absorpčné spektrá - obrázok absorpčných spektier prvku (nepovinný parameter)
 • Séria - séria v PSP (nepovinný parameter)
 • Skupina - skupina PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty 1 až 18)
 • Perióda - perióda PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty 1 až 7)
 • Blok - blok PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty s, p, d, f)
 • Atómová hmotnosť - atómová hmotnosť prvku v g.mol−1 (povinný parameter)
 • Atómový polomer - atómový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Atómový polomer vypočítaný - vypočítaný atómový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Kovalentný polomer - kovalentný polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Kovový polomer - kovový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Van der Waalsov polomer - van der Waalsov polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Iónový polomer - iónový polomer (najbežnejšieho iónu) prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Iónový polomer pre ión - ku ktorému katiónu/aniónu sa vzťahuje iónový polomer (nepovinný parameter)
 • Elektronegativita - Paulingova elektronegativita (nepovinný parameter)
 • Ionizačná energia1Ionizačná energia4 - ionizačné energie prvku v Kj.mol−1 (nepovinné parametre)
 • Oxidačné čísla - oxidačné čísla prvku - boldom zvýrazniť časté, uvádzať rímskymi číslami, nie arabskými (nepovinný parameter)
 • Štandardný elektródový potenciál - štandardný elektródový potenciál vo V (nepovinný parameter)
 • Štandardný elektródový potenciál rovnica - príslušná redox. rovnica katión/kov pre daný štandardný elektródový potenciál (nepovinný parameter)
 • Poznámka - poznámka k fyz. vlastnostiam (nepovinný parameter - môže byť napr. uvedené pre akú modifikáciu sú platné)
 • Skupenstvo - skupenstvo prvku (nepovinný parameter)
 • Hustota - hustota prvku v kg.dm−3 (nepovinný parameter)
 • Hustota kvapaliny - hustota kvapaliny pri teplote topenia v kg.dm−3 (nepovinný parameter)
 • Teplota topenia - teplota topenia v K (nepovinný parameter)
 • Teplota varu - teplota varu v K (nepovinný parameter)
 • Teplota sublimácie - teplota sublimácie v K (nepovinný parameter)
 • Kritický bod teplota - teplota kritického bodu v K (nepovinný parameter)
 • Kritický bod tlak - tlak kritického bodu v MPa (nepovinný parameter)
 • Trojný bod teplota - teplota trojného bodu v K (nepovinný parameter)
 • Trojný bod tlak - tlak trojného bodu v KPa (nepovinný parameter)
 • Skupenské teplo topenia - skupenské teplo topenia v kJ.mol−1 (nepovinný parameter)
 • Skupenské teplo varu - skupenské teplo varu v kJ.mol−1 (nepovinný parameter)
 • Tepelná kapacita - merná tepelná kapacita v J.mol−1.K−1 (nepovinný parameter)
 • Tlak pary 1Tlak pary 100000 - tlak pary pri 1 až 100 000 Pa (nepovinný parameter)
 • Kryštálová sústava - kryštálová sústava (nepovinný parameter)
 • Magnetizmus - magnetické vlastnosti (nepovinný parameter)
 • Elektrický odpor - elektrický odpor v nΩ·m (nepovinný parameter)
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti - tepelná vodivosť v W·m−1·K−1 (nepovinný parameter)
 • Tepelná rozťažnosť - tepelná rozťažnosť v µm·m−1·K−1 (nepovinný parameter)
 • Rýchlosť zvuku - rýchlosť zvuku v m·s−1 (nepovinný parameter)
 • Youngov modul - youngov modul v GPa (nepovinný parameter)
 • Pružnosť v šmyku - pružnosť v šmyku/ťahu v GPa (nepovinný parameter)
 • Objemová pružnosť - objemová pružnosť v GPa (nepovinný parameter)
 • Poissonova konštanta - Poissonova konštanta (nepovinný parameter)
 • Mohsova stupnica tvrdosti - tvrdosť podľa Mohsa (nepovinný parameter)
 • Brinellova tvrdosť - tvrdosť podľa Brinella v MPa (nepovinný parameter)
 • CAS - registračné číslo CAS (nepovinný parameter)
 • Voľné pole 1 až 5 - voľne definovateľný parameter (nepovinný)
 • Voľné pole 1 až 5 popiska - popiska k voľne definovanému parametru (nepovinný)
 • Legovacia báza - ku ktorému materiálu sa vzťahujú nižšie uvedené legovacie vlastnosti (povinný parameter)
 • Materiálová tvrdosť - zlepšenie/zhoršenie materiálovej tvrdosti (nepovinný parameter)
 • Pevnosť - zlepšenie/zhoršenie materiálovej pevnosti (nepovinný parameter)
 • Medza elasticity - zlepšenie/zhoršenie medze elasticity (nepovinný parameter)
 • Tepelná roztažnosť legúra - zlepšenie/zhoršenie tepelnej rozťažnosti (nepovinný parameter)
 • Zoškrtenie - zlepšenie/zhoršenie zoškrtenia (nepovinný parameter)
 • Prierazuvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie prierazuvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Elasticita - zlepšenie/zhoršenie elasticity (nepovinný parameter)
 • Žiarupevnosť - zlepšenie/zhoršenie žiarupevnosti (nepovinný parameter)
 • Ochladzovanie - zlepšenie/zhoršenie ochladzovania (nepovinný parameter)
 • Karbidácia - zlepšenie/zhoršenie karbidizácie (nepovinný parameter)
 • Oteruvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie oteruvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Kujnosť - zlepšenie/zhoršenie kujnosti (nepovinný parameter)
 • Obrábatelnosť - zlepšenie/zhoršenie obrábateľnosti (nepovinný parameter)
 • Nitridácia - zlepšenie/zhoršenie nitridácie (nepovinný parameter)
 • Hrdzuvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie hrdzuvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Hysterézia - zlepšenie/zhoršenie hysterézie (nepovinný parameter)
 • Permeabilita - zlepšenie/zhoršenie permeability (nepovinný parameter)
 • Koercivita - zlepšenie/zhoršenie koercivity (nepovinný parameter)
 • Remanencia - zlepšenie/zhoršenie remanencie (nepovinný parameter)
 • Výkonová strata - zlepšenie/zhoršenie výkonovej straty (nepovinný parameter)
 • Dodatky - dodatky k legúre (nepovinný parameter)
 • Izotopy - Zoznam izotopov (nepovinný parameter). Izotopy sa vkladajú ako podšablóny ({{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop}}, a {{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop}}) s nasledovnými parametrami (taktiež je dobré každú vloženú šablónu izotopu odenterovať):
  • Nukleónové číslo - počet nukleónov (nepovinný parameter)
  • Protónové číslo - počet protónov (nepovinný parameter)
  • Percentuálne zastúpenie - percentuálne zastúpenie izotopu (nepovinný parameter)
  • Polčas rozpadu - polčas rozpadu (nepovinný parameter)
  • Polčas rozpadu jednotka - časová jednotka polčasu rozpadu (nepovinný parameter)
  • Rozpadový rad - rozpadový rad (nepovinný parameter)
  • Energia rozpadu - energia rozpadu (nepovinný parameter)
  • Produkt rozpadu nukleónové číslo - nukleónové číslo koncového člena rozpadu (nepovinný parameter)
  • Produkt rozpadu protónové číslo - protónové číslo koncového člena rozpadu (nepovinný parameter)
 • Izotopy poznámka - Poznámka k zoznamu izotopov (nepovinný parameter)
 • Commons - link na commons (nepovinný parameter)

Príklady použitia

Príklad použitia infoboxu pre článok cín:

Cín
(stannum)
indium ← cín → antimón
Ge

Sn

Pb
50
Periodická tabuľka
5. perióda, 14. skupina, blok p
kovy
Vzhľad
striebrolesklý kov
cín
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 118,710 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d10 5s2 5p2
Atómový polomer 145 pm (vyp.: 145 pm)
Kovalentný polomer 141 pm
Kovový polomer 162 pm
Van der Waalsov pol. 217 pm
Iónový polomer
pre: Sn4+
93 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,96 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 708,6 kJ.mol−1
2: 1 411,8 kJ.mol−1
3: 2 943,0 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) -IV, II, IV
Št. potenciál
(Sn2+/Sn)
−0,136 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo tuhé
Hustota 7,265 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 505,08 K)
6,99 kg·dm−3
Teplota topenia 505,08 K (231,93 °C)
Teplota varu 2 875 K (2 601,85 °C)
Sk. teplo topenia 296,1 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 7,03 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,112 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 497 1 657 1 855 2 107 2 438 2 893
Iné
Kryštálová sústava tetragonálna (biely cín), kubická (šedý cín)
Magnetizmus paramegnetický (biely cín), diamagnetický (šedý cín)
Elektrický odpor 115 nΩ·m
Tep. vodivosť 66,8 W·m−1·K−1
Tep. rozťažnosť 22,0 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 730 m·s−1
Youngov modul 50 GPa
Pružnosť v šmyku 18 GPa
Objemová pružnosť 58 GPa
Poissonovo č. 0,36
Tvrdosť (Mohs) 1,5
Tvrdosť (Brinell) 51 MPa
Reg. číslo CAS 7440-31-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
112Sn 0,97 % stabilný s 62 neutrónmi
114Sn 0,65 % stabilný s 64 neutrónmi
115Sn 0,34 % stabilný s 65 neutrónmi
116Sn 14,54 % stabilný s 66 neutrónmi
117Sn 7,68 % stabilný s 67 neutrónmi
118Sn 24,23 % stabilný s 68 neutrónmi
119Sn 8,59 % stabilný s 69 neutrónmi
120Sn 32,59 % stabilný s 70 neutrónmi
122Sn 4,63 % stabilný s 72 neutrónmi
124Sn 5,79 % stabilný s 74 neutrónmi
 126Sn synt. ~1x105 r. ß- 0,380 125Sb
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému cín.
{{Infobox Chemický prvok
| Farba infoboxu              = kov
| Protónové číslo             = 50
| Prvok vľavo               = 49
| Prvok vpravo               = 51
| Prvok hore                = 32
| Prvok dole                = 82
| Vzhľad                  = striebrolesklý kov
| Obrázok                 = Tin-2.jpg
| Emisné spektrá              = 
| Absorpčné spektrá            = 
| Séria                  = [[kov]]y
| Skupina                 = 14
| Perióda                 = 5
| Blok                   = p
| Atómová hmotnosť             = 118.710
| Atómový polomer             = 145
| Atómový polomer vypočítaný        = 145
| Kovalentný polomer            = 141
| Kovový polomer              = 162
| Van der Waalsov polomer         = 217
| Iónový polomer              = 93
| Iónový polomer pre ión          = Sn<sup>4+</sup>
| Elektronegativita            = 1.96
| Ionizačná energia1            = 708.6
| Ionizačná energia2            = 1411.8
| Ionizačná energia3            = 2943.0
| Ionizačná energia4            = 
| Oxidačné čísla              = -IV, II, '''IV'''
| Štandardný elektródový potenciál     = -0.136
| Štandardný elektródový potenciál rovnica = Sn<sup>2+</sup>/Sn
| Poznámka                 = 
| Skupenstvo                = [[Pevná látka|tuhé]]
| Hustota                 = 7.265
| Hustota kvapaliny            = 6.99
| Teplota topenia             = 505.08
| Teplota varu               = 2875
| Teplota sublimácie            = 
| Kritický bod teplota           = 
| Kritický bod tlak            = 
| Trojný bod teplota            = 
| Trojný bod tlak             = 
| Skupenské teplo topenia         = 296.1
| Skupenské teplo varu           = 7.03
| Tepelná kapacita             = 27.112
| Tlak pary 1               = 1497
| Tlak pary 10               = 1657
| Tlak pary 100              = 1855
| Tlak pary 1000              = 2107
| Tlak pary 10000             = 2438
| Tlak pary 100000             = 2893
| Kryštálová sústava            = [[Tetragonálna sústava|tetragonálna]] (biely cín), [[Kubická sústava|kubická]] (šedý cín)
| Magnetizmus               = paramegnetický (biely cín), diamagnetický (šedý cín)
| Elektrický odpor             = 115
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti       = 66.8
| Tepelná rozťažnosť            = 22.0
| Rýchlosť zvuku              = 2730
| Youngov modul              = 50
| Pružnosť v šmyku             = 18
| Objemová pružnosť            = 58
| Poissonova konštanta           = 0.36
| Mohsova stupnica tvrdosti        = 1.5
| Brinellova tvrdosť            = 51
| CAS                   = 7440-31-5
| Izotopy                 = {{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 112
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.97
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 114
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.65
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 115
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.34
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 116
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 14.54
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 117
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 7.68
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 118
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 24.23
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 119
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 8.59
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 120
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 32.59
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 122
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 4.63
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 124
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 5.79
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 126
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 
| Polčas rozpadu              = ~1x10<sup>5</sup>
| Polčas rozpadu jednotka         = r.
| Rozpadový rad              = [[Beta rozpad|ß<sup>-</sup>]]
| Energia rozpadu             = 0.380
| Produkt rozpadu nukleónové číslo     = 125
| Produkt rozpadu protónové číslo     = 51
}}
| Izotopy poznámka             = 
| Commons                 = Category:Tin
}}

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.