Šablóna:Infobox Chemický prvok

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Info icon.png

Táto šablóna používa niektoré veľmi zložité funkcie. Prosím, nepokúšajte sa upravovať šablónu, pokiaľ si nie ste úplne istý, že rozumiete tomuto skriptovaciemu jazyku a len ak ste pripravený opraviť chyby v prípade neočakávaného výsledku. Akékoľvek experimenty by ste si mali vyskúšať na pieskovisku.


Túto dokumentáciu [upraviť] [história] [obnoviť]
Dokumentácia Dokumentácia

Použitie

Infobox sa používa v článkoch o chemických prvkoch. Ak chcete šablónu použiť, prosím, skopírujte si a vyplňte nasledujúci čistý vzor. Nekopírujte do článku zdrojový kód šablóny. Jednotlivé údaje možno vynechať, ak je to potrebné, prípadne ak chýbajú relevantné dáta.

Čistý vzor infoboxu:

{{Infobox Chemický prvok
| Farba infoboxu              = 
| Protónové číslo             = 
| Prvok vľavo               = 
| Prvok vpravo               = 
| Prvok hore                = 
| Prvok dole                = 
| Vzhľad                  = 
| Obrázok                 = 
| Emisné spektrá              = 
| Absorpčné spektrá            = 
| Séria                  = 
| Skupina                 = 
| Perióda                 = 
| Blok                   = 
| Atómová hmotnosť             = 
| Atómový polomer             = 
| Atómový polomer vypočítaný        = 
| Kovalentný polomer            = 
| Kovový polomer              = 
| Van der Waalsov polomer         = 
| Iónový polomer              = 
| Iónový polomer pre ión          = 
| Elektronegativita            = 
| Ionizačná energia1            = 
| Ionizačná energia2            = 
| Ionizačná energia3            = 
| Ionizačná energia4            = 
| Oxidačné čísla              = 
| Štandardný elektródový potenciál     = 
| Štandardný elektródový potenciál rovnica = 
| Poznámka                 = 
| Skupenstvo                = 
| Hustota                 = 
| Hustota kvapaliny            = 
| Teplota topenia             = 
| Teplota varu               = 
| Teplota sublimácie            = 
| Kritický bod teplota           = 
| Kritický bod tlak            = 
| Trojný bod teplota            = 
| Trojný bod tlak             = 
| Skupenské teplo topenia         = 
| Skupenské teplo varu           = 
| Tepelná kapacita             = 
| Tlak pary 1               = 
| Tlak pary 10               = 
| Tlak pary 100              = 
| Tlak pary 1000              = 
| Tlak pary 10000             = 
| Tlak pary 100000             = 
| Kryštálová sústava            = 
| Magnetizmus               = 
| Elektrický odpor             = 
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti       = 
| Tepelná rozťažnosť            = 
| Rýchlosť zvuku              = 
| Youngov modul              = 
| Pružnosť v šmyku             = 
| Objemová pružnosť            = 
| Poissonova konštanta           = 
| Mohsova stupnica tvrdosti        = 
| Brinellova tvrdosť            = 
| CAS                   = 
| Voľné pole 1 popiska           = 
| Voľné pole 1               = 
| Voľné pole 2 popiska           = 
| Voľné pole 2               = 
| Voľné pole 3 popiska           = 
| Voľné pole 3               = 
| Voľné pole 4 popiska           = 
| Voľné pole 4               = 
| Voľné pole 5 popiska           = 
| Voľné pole 5               = 
| Legovacia báza              = 
| Materiálová tvrdosť           = 
| Pevnosť                 = 
| Medza elasticity             = 
| Tepelná roztažnosť legúra        = 
| Zoškrtenie                = 
| Prierazuvzdornosť            = 
| Elasticita                = 
| Žiarupevnosť               = 
| Ochladzovanie              = 
| Karbidácia                = 
| Oteruvzdornosť              = 
| Kujnosť                 = 
| Obrábatelnosť              = 
| Nitridácia                = 
| Hrdzuvzdornosť              = 
| Hysterézia                = 
| Permeabilita               = 
| Koercivita                = 
| Remanencia                = 
| Výkonová strata             = 
| Dodatky                 = 
| Izotopy                 = 
| Izotopy poznámka             = 
| Commons                 = 
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 
| Protónové číslo             = 
| Percentuálne zastúpenie         = 
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 
| Protónové číslo             = 
| Percentuálne zastúpenie         = 
| Polčas rozpadu              = 
| Polčas rozpadu jednotka         = 
| Rozpadový rad              = 
| Energia rozpadu             = 
| Produkt rozpadu nukleónové číslo     = 
| Produkt rozpadu protónové číslo     = 
}}

Popis jednotlivých parametrov

 • Farba infoboxu - farby, ktorou budú zvýraznené jednotlivé sekcie infoboxu (povinný parameter - v skutočnosti sa nepíše priamo farba, ale jedna z možných hodnôt: alkalický kov, kov alkalických zemín, kov, polokov, nekov, halogén, vzácny plyn, prechodný prvok) (povinný parameter)
 • Protónové číslo - protónové/atómové číslo prvku (povinný parameter, závisia od neho viaceré položky ako značka prvku, názov, elektrónová konfigurácia)
 • Prvok vľavo - protónové číslo prvku stojaceho naľavo v PSP (nepovinný parameter)
 • Prvok vpravo - protónové číslo prvku stojaceho napravo v PSP (nepovinný parameter)
 • Prvok hore - protónové číslo prvku stojaceho v PSP nad (nepovinný parameter)
 • Prvok dole - protónové číslo prvku stojaceho vPSP pod (nepovinný parameter)
 • Vzhľad - vzhľad prvku (nepovinný parameter, môže sa prípadne použiť aj ako popis obrázka, nakoľko je umiestnený hneď nad ním)
 • Obrázok - obrázok prvku (nepovinný parameter)
 • Emisné spektrá - obrázok emisných spektier prvku (nepovinný parameter)
 • Absorpčné spektrá - obrázok absorpčných spektier prvku (nepovinný parameter)
 • Séria - séria v PSP (nepovinný parameter)
 • Skupina - skupina PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty 1 až 18)
 • Perióda - perióda PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty 1 až 7)
 • Blok - blok PSP (nepovinný parameter, vkladajú sa hodnoty s, p, d, f)
 • Atómová hmotnosť - atómová hmotnosť prvku v g.mol−1 (povinný parameter)
 • Atómový polomer - atómový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Atómový polomer vypočítaný - vypočítaný atómový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Kovalentný polomer - kovalentný polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Kovový polomer - kovový polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Van der Waalsov polomer - van der Waalsov polomer prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Iónový polomer - iónový polomer (najbežnejšieho iónu) prvku v pm (nepovinný parameter)
 • Iónový polomer pre ión - ku ktorému katiónu/aniónu sa vzťahuje iónový polomer (nepovinný parameter)
 • Elektronegativita - Paulingova elektronegativita (nepovinný parameter)
 • Ionizačná energia1Ionizačná energia4 - ionizačné energie prvku v Kj.mol−1 (nepovinné parametre)
 • Oxidačné čísla - oxidačné čísla prvku - boldom zvýrazniť časté, uvádzať rímskymi číslami, nie arabskými (nepovinný parameter)
 • Štandardný elektródový potenciál - štandardný elektródový potenciál vo V (nepovinný parameter)
 • Štandardný elektródový potenciál rovnica - príslušná redox. rovnica katión/kov pre daný štandardný elektródový potenciál (nepovinný parameter)
 • Poznámka - poznámka k fyz. vlastnostiam (nepovinný parameter - môže byť napr. uvedené pre akú modifikáciu sú platné)
 • Skupenstvo - skupenstvo prvku (nepovinný parameter)
 • Hustota - hustota prvku v kg.dm−3 (nepovinný parameter)
 • Hustota kvapaliny - hustota kvapaliny pri teplote topenia v kg.dm−3 (nepovinný parameter)
 • Teplota topenia - teplota topenia v K (nepovinný parameter)
 • Teplota varu - teplota varu v K (nepovinný parameter)
 • Teplota sublimácie - teplota sublimácie v K (nepovinný parameter)
 • Kritický bod teplota - teplota kritického bodu v K (nepovinný parameter)
 • Kritický bod tlak - tlak kritického bodu v MPa (nepovinný parameter)
 • Trojný bod teplota - teplota trojného bodu v K (nepovinný parameter)
 • Trojný bod tlak - tlak trojného bodu v KPa (nepovinný parameter)
 • Skupenské teplo topenia - skupenské teplo topenia v kJ.mol−1 (nepovinný parameter)
 • Skupenské teplo varu - skupenské teplo varu v kJ.mol−1 (nepovinný parameter)
 • Tepelná kapacita - merná tepelná kapacita v J.mol−1.K−1 (nepovinný parameter)
 • Tlak pary 1Tlak pary 100000 - tlak pary pri 1 až 100 000 Pa (nepovinný parameter)
 • Kryštálová sústava - kryštálová sústava (nepovinný parameter)
 • Magnetizmus - magnetické vlastnosti (nepovinný parameter)
 • Elektrický odpor - elektrický odpor v nΩ·m (nepovinný parameter)
 • Súčiniteľ tepelnej vodivosti - tepelná vodivosť v W·m−1·K−1 (nepovinný parameter)
 • Tepelná rozťažnosť - tepelná rozťažnosť v µm·m−1·K−1 (nepovinný parameter)
 • Rýchlosť zvuku - rýchlosť zvuku v m·s−1 (nepovinný parameter)
 • Youngov modul - youngov modul v GPa (nepovinný parameter)
 • Pružnosť v šmyku - pružnosť v šmyku/ťahu v GPa (nepovinný parameter)
 • Objemová pružnosť - objemová pružnosť v GPa (nepovinný parameter)
 • Poissonova konštanta - Poissonova konštanta (nepovinný parameter)
 • Mohsova stupnica tvrdosti - tvrdosť podľa Mohsa (nepovinný parameter)
 • Brinellova tvrdosť - tvrdosť podľa Brinella v MPa (nepovinný parameter)
 • CAS - registračné číslo CAS (nepovinný parameter)
 • Voľné pole 1 až 5 - voľne definovateľný parameter (nepovinný)
 • Voľné pole 1 až 5 popiska - popiska k voľne definovanému parametru (nepovinný)
 • Legovacia báza - ku ktorému materiálu sa vzťahujú nižšie uvedené legovacie vlastnosti (povinný parameter)
 • Materiálová tvrdosť - zlepšenie/zhoršenie materiálovej tvrdosti (nepovinný parameter)
 • Pevnosť - zlepšenie/zhoršenie materiálovej pevnosti (nepovinný parameter)
 • Medza elasticity - zlepšenie/zhoršenie medze elasticity (nepovinný parameter)
 • Tepelná roztažnosť legúra - zlepšenie/zhoršenie tepelnej rozťažnosti (nepovinný parameter)
 • Zoškrtenie - zlepšenie/zhoršenie zoškrtenia (nepovinný parameter)
 • Prierazuvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie prierazuvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Elasticita - zlepšenie/zhoršenie elasticity (nepovinný parameter)
 • Žiarupevnosť - zlepšenie/zhoršenie žiarupevnosti (nepovinný parameter)
 • Ochladzovanie - zlepšenie/zhoršenie ochladzovania (nepovinný parameter)
 • Karbidácia - zlepšenie/zhoršenie karbidizácie (nepovinný parameter)
 • Oteruvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie oteruvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Kujnosť - zlepšenie/zhoršenie kujnosti (nepovinný parameter)
 • Obrábatelnosť - zlepšenie/zhoršenie obrábateľnosti (nepovinný parameter)
 • Nitridácia - zlepšenie/zhoršenie nitridácie (nepovinný parameter)
 • Hrdzuvzdornosť - zlepšenie/zhoršenie hrdzuvzdornosti (nepovinný parameter)
 • Hysterézia - zlepšenie/zhoršenie hysterézie (nepovinný parameter)
 • Permeabilita - zlepšenie/zhoršenie permeability (nepovinný parameter)
 • Koercivita - zlepšenie/zhoršenie koercivity (nepovinný parameter)
 • Remanencia - zlepšenie/zhoršenie remanencie (nepovinný parameter)
 • Výkonová strata - zlepšenie/zhoršenie výkonovej straty (nepovinný parameter)
 • Dodatky - dodatky k legúre (nepovinný parameter)
 • Izotopy - Zoznam izotopov (nepovinný parameter). Izotopy sa vkladajú ako podšablóny ({{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop}}, a {{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop}}) s nasledovnými parametrami (taktiež je dobré každú vloženú šablónu izotopu odenterovať):
  • Nukleónové číslo - počet nukleónov (nepovinný parameter)
  • Protónové číslo - počet protónov (nepovinný parameter)
  • Percentuálne zastúpenie - percentuálne zastúpenie izotopu (nepovinný parameter)
  • Polčas rozpadu - polčas rozpadu (nepovinný parameter)
  • Polčas rozpadu jednotka - časová jednotka polčasu rozpadu (nepovinný parameter)
  • Rozpadový rad - rozpadový rad (nepovinný parameter)
  • Energia rozpadu - energia rozpadu (nepovinný parameter)
  • Produkt rozpadu nukleónové číslo - nukleónové číslo koncového člena rozpadu (nepovinný parameter)
  • Produkt rozpadu protónové číslo - protónové číslo koncového člena rozpadu (nepovinný parameter)
 • Izotopy poznámka - Poznámka k zoznamu izotopov (nepovinný parameter)
 • Commons - link na commons (nepovinný parameter)

Príklady použitia

Príklad použitia infoboxu pre článok cín:

Cín
50 indium ← cín → antimón
Ge

Sn

Pb
Sn
Vzhľad
striebrolesklý kov
cín
Všeobecné
Názov (lat.), značka, protónové číslo cín (stannum), Sn, 50
Umiestnenie v PSP 14. skupina5. periódablok p
Séria kovy
Atómové vlastnosti
Atómová hmotnosť 118,710 g·mol−1
Elektrónová konfigurácia [Kr] 4d10 5s2 5d2
Atómový polomer 145 pm (vyp.: 145 pm)
Kovalentný polomer 141 pm
Kovový polomer 162 pm
Van der Waalsov pol. 217 pm
Iónový polomer
pre: Sn4+
93 pm
Chemické vlastnosti
Elektronegativita 1,96 (podľa Paulinga)
Ionizačná energia(e) 1: 708,6 kJ.mol−1
2: 1 411,8 kJ.mol−1
3: 2 943,0 kJ.mol−1
Oxidačné číslo(a) -IV, II, IV
Št. potenciál
(Sn2+/Sn)
-0,136 V
Fyzikálne vlastnosti (za norm. podmienok)
Skupenstvo tuhé
Hustota 7,265 kg·dm−3
Hustota kvapaliny
(pri 505,08 K)
6,99 kg·dm−3
Teplota topenia 505,08 K (231,93 °C)
Teplota varu 2 875 K (2 601,85 °C)
Sk. teplo topenia 296,1 kJ·mol−1
Sk. teplo varu 7,03 kJ·mol−1
Tepelná kapacita 27,112 J·mol−1·K−1
Tlak pary
p(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pri T(K) 1 497 1 657 1 855 2 107 2 438 2 893
Iné
Kryštálová sústava tetragonálna (biely cín), kubická (šedý cín)
Magnetizmus paramegnetický (biely cín), diamagnetický (šedý cín)
Elektrický odpor 115 nΩ·m
Tep. vodivosť 66,8 W·m−1·K−1
Tep. rožťažnosť 22,0 µm·m−1·K−1
Rýchl. zvuku 2 730 m·s−1
Youngov modul 50 GPa
Pružnosť v šmyku 18 GPa
Objemová pružnosť 58 GPa
Poissonovo č. 0,36
Tvrdosť (Mohs) 1,5
Tvrdosť (Brinell) 51 MPa
Reg. číslo CAS 7440-31-5
Izotop(y) (vybrané)
Izotop Výskyt t1/2 Rr Er (MeV) Pr
112Sn 0,97 % stabilný s 62 neutrónmi
114Sn 0,65 % stabilný s 64 neutrónmi
115Sn 0,34 % stabilný s 65 neutrónmi
116Sn 14,54 % stabilný s 66 neutrónmi
117Sn 7,68 % stabilný s 67 neutrónmi
118Sn 24,23 % stabilný s 68 neutrónmi
119Sn 8,59 % stabilný s 69 neutrónmi
120Sn 32,59 % stabilný s 70 neutrónmi
122Sn 4,63 % stabilný s 72 neutrónmi
124Sn 5,79 % stabilný s 74 neutrónmi
Radioactive.svg 126Sn synt. ~1x105 r. ß- 0,380 125Sb
Commons-logo.svg
 Commons ponúka multimediálny obsah na tému cín.
{{Infobox Chemický prvok
| Farba infoboxu              = kov
| Protónové číslo             = 50
| Prvok vľavo               = 49
| Prvok vpravo               = 51
| Prvok hore                = 32
| Prvok dole                = 82
| Vzhľad                  = striebrolesklý kov
| Obrázok                 = Tin-2.jpg
| Emisné spektrá              = 
| Absorpčné spektrá            = 
| Séria                  = [[kov]]y
| Skupina                 = 14
| Perióda                 = 5
| Blok                   = p
| Atómová hmotnosť             = 118.710
| Atómový polomer             = 145
| Atómový polomer vypočítaný        = 145
| Kovalentný polomer            = 141
| Kovový polomer              = 162
| Van der Waalsov polomer         = 217
| Iónový polomer              = 93
| Iónový polomer pre ión          = Sn<sup>4+</sup>
| Elektronegativita            = 1.96
| Ionizačná energia1            = 708.6
| Ionizačná energia2            = 1411.8
| Ionizačná energia3            = 2943.0
| Ionizačná energia4            = 
| Oxidačné čísla              = -IV, II, '''IV'''
| Štandardný elektródový potenciál     = -0.136
| Štandardný elektródový potenciál rovnica = Sn<sup>2+</sup>/Sn
| Poznámka                 = 
| Skupenstvo                = [[Pevná látka|tuhé]]
| Hustota                 = 7.265
| Hustota kvapaliny            = 6.99
| Teplota topenia             = 505.08
| Teplota varu               = 2875
| Teplota sublimácie            = 
| Kritický bod teplota           = 
| Kritický bod tlak            = 
| Trojný bod teplota            = 
| Trojný bod tlak             = 
| Skupenské teplo topenia         = 296.1
| Skupenské teplo varu           = 7.03
| Tepelná kapacita             = 27.112
| Tlak pary 1               = 1497
| Tlak pary 10               = 1657
| Tlak pary 100              = 1855
| Tlak pary 1000              = 2107
| Tlak pary 10000             = 2438
| Tlak pary 100000             = 2893
| Kryštálová sústava            = [[Tetragonálna sústava|tetragonálna]] (biely cín), [[Kubická sústava|kubická]] (šedý cín)
| Magnetizmus               = paramegnetický (biely cín), diamagnetický (šedý cín)
| Elektrický odpor             = 115
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti       = 66.8
| Tepelná rozťažnosť            = 22.0
| Rýchlosť zvuku              = 2730
| Youngov modul              = 50
| Pružnosť v šmyku             = 18
| Objemová pružnosť            = 58
| Poissonova konštanta           = 0.36
| Mohsova stupnica tvrdosti        = 1.5
| Brinellova tvrdosť            = 51
| CAS                   = 7440-31-5
| Izotopy                 = {{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 112
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.97
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 114
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.65
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 115
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 0.34
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 116
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 14.54
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 117
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 7.68
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 118
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 24.23
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 119
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 8.59
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 120
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 32.59
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 122
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 4.63
}}
{{Infobox Chemický prvok/stabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 124
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 5.79
}}
{{Infobox Chemický prvok/nestabilný izotop
| Nukleónové číslo             = 126
| Protónové číslo             = 50
| Percentuálne zastúpenie         = 
| Polčas rozpadu              = ~1x10<sup>5</sup>
| Polčas rozpadu jednotka         = r.
| Rozpadový rad              = [[Beta rozpad|ß<sup>-</sup>]]
| Energia rozpadu             = 0.380
| Produkt rozpadu nukleónové číslo     = 125
| Produkt rozpadu protónové číslo     = 51
}}
| Izotopy poznámka             = 
| Commons                 = Category:Tin
}}

Pozri ajAk máte otázku k tejto šablóne, alebo potrebujete jej rozšírenie a neviete ho správne naformátovať, pýtajte sa v diskusii k šablóne. Pokiaľ je potrebné šablónu urgentne opraviť, obráťte sa na technickú podporu. Na testovanie šablóny môžete vytvoriť testy šablóny.