Admitancia

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Elektromagnetizmus
Elektrina · Magnetizmus
Elektrostatika
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrické pole
Gaussov zákon
Elektrický potenciál
Magnetostatika
Ampérov zákon
Magnetické pole
Magnetický moment
Elektrodynamika
Elektrický prúd
Lorentzova sila
Elektromotorické napätie
Elektromagnetická indukcia
Faradayov zákon elmag. indukcie
Lenzov zákon
Posuvný prúd
Maxwellove rovnice
Elektromagnetické pole
Elektromagnetické žiarenie
Elektrický obvod
Elektrická vodivosť
Elektrický odpor
Elektrická kapacita
Elektrická indukčnosť
Elektrická impedancia
Elektrická rezonancia

Admitancia je v elektrotechnike prevrátená hodnota impedancie. Vyjadruje zdanlivú elektrickú vodivosť elektrotechnických súčiastok a fázový posun napätia voči prúdu pri prechode harmonického striedavého prúdu danej frekvencie.

Značka:

Základná jednotka: Siemens, skratka S [1]

Ďalšie jednotky: rovnaké ako pre vodivosť

Výpočet: , kde Z je impedancia súčiastok

Ďalšie významy[upraviť | upraviť zdroj]

Všeobecne vyjadruje prenosovú vlastnosť; napríklad v mechanických systémoch je to miera úmernosti medzi vynaloženou silou a reakciou systému. Iný význam je admitancia medzi gravitačným poľom a topografiou v gravimetrii. Z pozorovanej admitancie v geofyzike a planetológii je možné usudzovať vnútornú stavbu planetárnej kôry alebo štruktúry plášťa.

Výpočet: , kde C reprezentuje gravitačný potenciál, t topografiu a l meradlo signálu.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Admitancia. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 55.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]