Preskočiť na obsah

Babinský potok (prítok Hnilca)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Babinský potok
potok
Štát Slovensko Slovensko
Kraj Košický kraj
Okres Spišská Nová Ves
Obec Hnilec
Prameň Volovské vrchy
 - poloha Babiná, Medvedie
 - výška 1 029 m
 - súradnice 48°49′16″S 20°28′08″V / 48,8211°S 20,4688°V / 48.8211; 20.4688
Ústie Hnilec
 - poloha Hnilec
 - výška 639 m
 - súradnice 48°49′32″S 20°30′10″V / 48,8256°S 20,5029°V / 48.8256; 20.5029
Dĺžka 2,4 km
Rád toku VI.
Číslo hydronyma 4-32-02-2464
Poloha ústia
Poloha ústia
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Babinský potok[1] je potok vo Volovských vrchoch.[2] Je pravostranným prítokom Hnilca, ktorý je ďalej prítokom Hornádu a je vodným tokom VI. rádu. Má dĺžku 2,4 km.[3]

Pramení v lokalite Medvedie v nadmorskej výške 1 029 m n. m., juhovýchodne od vrchu Babiná (1 278 m n. m.). Preteká v lesnom extraviláne v západnej časti územia obce Hnilec, v okrese Spišská Nová Ves v Košickom kraji.

Od prameňa tečie severovýchodným smerom cez lesný extravilán, podteká spevnenú lesnú cestu a neskôr priberá ľavostranný bezmenný prítok. Vyteká z lesného extravilánu a pokračuje poľnohospodárskou krajinou. Priberá ďalší ľavostranný bezmenný prítok a pokračuje intravilánom obce Hnilec, kde podteká železničnú trať Červená Skala – Margecany a následne ústi do Hnilca.[4][5][6] Pramení, preteká a ústi na území obce Hnilec v priestore geomorfologického celku Volovské vrchy a podcelku Knola.[7][8]

Pôvod názvu

[upraviť | upraviť zdroj]

Názov vodného toku Babinský potok (prítok Hnilca) má pôvod v názve vrchu Babiná s 1 278 m n. m.[9]. Motivácia pomenovania vrchu Babiná je spojená s vlastnosťami podobnými babe, starými, zanedbanými alebo počarovanými[10]. Z toponyma Babiná bolo po rozšírení o formant -ský, a po kombinácii so všeobecným podstatným menom potok s významom menší prirodzený vodný tok utvorené dvojčlenné hydronymum atributívneho typu (dvojčlenný determinatívny názov so zhodou) zložené z prídavného mena a z podstatného mena Babinský potok ako súčasť veľmi početnej skupiny názvov v slovenskej toponymii, najmä hydronymii[11]. Hydronymum Babinský potok bolo štandardizované v roku 2007[12]. V dnešnej slovenskej hydronymii hydronymum Babinský potok nie je jedinečným názvom (október 2023).

Referencie

[upraviť | upraviť zdroj]
 1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-10-14]. Dostupné online.
 2. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-10-18]. Dostupné online.
 3. Goótšová; Chomová; Krško. Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta, 2014. 549 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0785-3. S. 61.
 4. Priebeh vodného toku Babinský potok (prítok Hnilca) v Základnej báze údajov geografického informačného systému ZB GIS. Dostupné on-line na [1] [cit. 2023-10-14].
 5. Geografické názvoslovie Základnej mapy ČSSR 1:50 000 z územia Slovenskej socialistickej republiky, 1. Názvy nesídelných geografických objektov, Východoslovenský kraj. Slovenský úrad geodézie a kartografie, č. P-378/1975 z 19.11.1975, Kartografické informácie 8. 153 s. S. 7. Bratislava 1976. 79-002-76 (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 6. Geografické názvy okresu Spišská Nová Ves A28. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSFR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-387/1993 z 23.9.1992. Bratislava 1992. 97 s. S. 26, 40, 73. ISBN 80-85672-00-6.
 7. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-09-06]. Dostupné online.
 8. Názvy vrchov a dolín Slovenskej socialistickej republiky A6. Geografické názvoslovné zoznamy OSN ČSSR. Bratislava: Slovenský úrad geodézie a kartografie, P-250/1986 z 5.8.1986. 211 s. S. 7, 29,149. 079-902-87 NVA (identifikačný kód tlačoviny z obdobia pred ISBN).
 9. Andrea Goótšová; Alexandra Chomová; Jaromír Krško. Hydronymia slovenskej časti povodia Hornádu. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela Filozofická fakulta, 2014. 549 s. (Hydronymia Slovaciae.) ISBN 978-80-557-0785-3. S. 61.
 10. Rudolf Krajčovič: Z lexiky stredovekej slovenčiny s výkladmi názvov obcí a miest (1). In: Kultúra slova, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Jazykový odbor Matice slovenskej, Bratislava, 2007, ročník 41, č. 1, ISSN 0023-5202. S. 24-25. Dostupné online [2] [cit. 2023-10-12.]
 11. Milan Majtán. Z lexiky slovenskej toponymie. 1. vyd. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1996. 191 s. ISBN 80-224-0480-2. S. 25, 26, 140, 142.
 12. Rozhodnutie Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. P-2144/2007 zo dňa 30.3.2007 o štandardizácii 566 názvov nesídelných geografických objektov - vodných tokov a vodných plôch. Príloha č. 1. Spravodajca ÚGKK SR, 2007, ročník 39, čiastka 2, s. 40 - 50. Dostupné online [3] Archivované 2021-11-19 na Wayback Machine [cit. 2023-10-15]