Bojovník bahenný

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bojovník bahenný
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Calidris pugnax
Linnaeus, 1758
Synonymá
pobrežník bojovný,
Philomachus pugnax

Mapa rozšírenia bojovníka bahenného
     Hniezdiaci
     Celoročný výskyt
     Zimujúci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Bojovník bahenný alebo pobrežník bojovný (Calidris pugnax alebo Philomachus pugnax) je druh vtáka z čeľade slukovité (Scolopacidae). Zaraďuje sa buď do rodu pobrežník (Calidris) alebo do samostatného rodu bojovník (Philomachus)[2]. Obýva palearktídu.[3] Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov bojovník bahenný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je klesajúci, stavy v Európe poklesli za obdobie troch generácií (15.9 rokov) o 25%. V Ázii nie je zaznamenané znižovanie stavov. Počty zimujúcich v Afrike stúpajú. [1]

Rod bojovník[upraviť | upraviť zdroj]

Rod bojovník (Philomachus) - ak sa vôbec uznáva jeho platnosť - v zásade zahŕňa len druh bojovník bahenný, ale podľa jednej štúdie z roku 2004 by sa doňho dali zaradiť aj druhy brehárik ploskozobý (Calidris falcinellus) a pobrežník ostrochvostý (Calidris acuminata). [4][2]

Opis[upraviť | upraviť zdroj]

Dĺžka je 20-32 cm. Hmotnosť 100 - 175 g. V lete hniezdi v jamkách v severnej Euroázii (sladkovodné mokrade a vlhké lúky), v zime žije v Afrike a častiach juhozápadnej Ázie (bahnité biotopy). Samec je v zime veľmi nenápadne sfarbený (sivo-biely), v lete je naopak pestrofarebný, pričom každý samec má jedinečnú kombináciu operenia. [5]

Výskyt a stav na Slovensku[upraviť | upraviť zdroj]

Bojovník bahenný cez celé Slovensko migruje, bol zistený v 24,50 % mapovacích kvadrátoch, najmä však cez Východoslovenskú nížinu. Ekosozologický status v roku 1995 Im - nezaradený migrant, resp. nehniezdič. V rokoch 1998[3],2001[6] a 2014[7][8][9] žiadny. Európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status.[3]

Ochrana[upraviť | upraviť zdroj]

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 920 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[10]

Bojovník bahenný je druh európskeho významu.[10]

Druh je zaradený do Bonnského dohovoru (Príloha II) [11] a smernici o vtákoch (Príloha I, II).

Galéria[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

 1. a b IUCN Red list 2020.1. Prístup 16. júna 2020.
 2. a b KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-12-12]. Dostupné online.
 3. a b c DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autor druhu Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Bojovník bahenný/Pobrežník bojovný, s. 279 - 281.
 4. A supertree approach to shorebird phylogeny. BMC Evolutionary Biology, 2004, s. 28. DOI10.1186/1471-2148-4-28. PMID 15329156. Supplementary Material[nefunkčný odkaz]
 5. Vták: Unikátna obrazová encyklopédia. Bratislava : Ikar, 2008. ISBN 978-80-551-1754-6. S. 230
 6. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 7. Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 8. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 9. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 10. a b Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-06-16]. Dostupné online.
 11. Dohovor o ochrane sťahovavých druhov voľne žijúcich živočíchov (Bonnský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1995-03-01, [cit. 2020-02-20]. Dostupné online.

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]