Bromid kremičitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Bromid kremičitý
Bromid kremičitý
Bromid kremičitý
Bromid kremičitý
Bromid kremičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SiBr4
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 343,7 u
Molárna hmotnosť 343,65 g/mol
Teplota topenia 5 °C, 278,2 K, 41 °F
Teplota varu 153 °C, 426,2 K, 307,4 °F
Hustota 2,79 g/cm³
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Spoľahlivé zdroje pre klasifikáciu látky
podľa kritérií GHS nie sú k dispozícii.
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Vety R R34
Vety S S26, S27, S28, S36/37/39
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 7789-66-4
Číslo UN 3264
EINECS číslo 232-182-4
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.
Guličkovo - tyčinkový model molekuly

Bromid kremičitý je chemická zlúčenina kremíka a brómu. Táto bezfarebná kvapalina má dusivý zápach z dôvodu tendencie hydrolyzovať za vzniku bromovodíka.[1]

Porovnanie s halogenidmi kremíka[upraviť | upraviť zdroj]

Základné vlastnosti halogenidov kremíka (všetky tvoria tetraedrické molekuly) sú nasledovné:

  SiF4 SiCl4 SiBr4 SiI4
teplota topenia (˚C)[2] -95,0 -68,8 5,0 155,0
teplota varu (˚C)[2] -90,3 56,8 155,0 290,0
dĺžka väzby Si-X (Å) 1,55 2,02 2,20 2,43
energia väzby Si-X (kJ/mol)[3] 582 391 310 234

Z tabuľky vyplýva, že s rastúcim protónovým číslom halogénu rastie teplota topenia, teplota varu a dĺžka väzby Si-X, naopak energia väzby sa znižuje.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Bromid kremičitý sa vyrába reakciou kremíka s bromovodíkom pri teplote 600 °C:[4]

Si + 4 HBr → SiBr4 + 2 H2.

Vedlejšie produkty obsahujú dibromsilan (SiH2Br2) a tribromsilan (SiHBr3):

Si + 2 HBr → SiH2Br2
Si + 3 HBr → SiHBr3 + H2

Reaktivita[upraviť | upraviť zdroj]

Ako ostatné halogenidy kremíka, môže byť aj bromid kremičitý prevedený na hydridy, amidy a mnoho ďalších organických zlúčenín, vznikajú produkty s nasledujúcimi funkčnými skupinami: Si-H, Si-OR, Si-NR2, Si-R a Si-X[1]

Môže byť redukovaný na hydridy alebo komplexné hydridy:[2]

4 R2AlH + SiBr4 → SiH4 + 4 R2AlBr

Reakciou s alkoholmi a amínmi vznikajú nasledujúce produkty:[2]

SiBr4 + 4 ROH → Si(OR)4 + 4 HBr
SiBr4 + 8 HNR2 → Si(NR2)4 + 4 HNR2HBr.

Niektoré Grignardove činidlá, konkrétne alkylhalogenidy kovov, sú dôležité, pretože vytvára organokremíkové zlúčeniny, ktoré môžu byť prevedené na silikóny

SiBr4 + n RMgX → RnSiBr4-n + n MgXBr.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Z dôvodu podobných vlastností, ako majú ostatné halogenidy kremíka, existuje len málo použití špecifických pre bromid kremičitý. Má výhodu oproti chloridu kremičitému, pretože jeho rozklad na kremík a halogén je rýchlejší, avšak chlorid kremičitý sa používa častejšie, pretože ho možno ľahšie získať vo vysokej čistote.[5]

Pyrolýza bromidu kremičitého s amoniakom vytvára nitrid kremičitý, tvrdú zlúčeninu používanú na výrobu keramiky, tmelov a mnohých rezacích nástrojov.[5]

Podobné látky[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Bromid křemičitý na českej Wikipédii.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. a b Encyclopedia of Inorganic Chemistry; King, BR; John Wiley & Sons Ltd.: New York, NY, 1994; Vol 7, pp 3779-3782.
  2. a b c d Silicon Compounds, Silicon Halides. Collins, W.: Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology; John Wiley & Sons, Inc, 2001.
  3. Ebsworth, EAV In Volatile Silicon Compounds; Taube, H.; Maddock, AG; Inorganic Chemistry; Pergamon Press Book: New York, NY, 1963; Vol 4
  4. Schumb, W. B. Silicobromoform" Inorganic Syntheses 1939, volume 1, pp 38-42.DOI:10.1002/9780470132326
  5. a b Silicon Compounds, Inorganic. Simmler W.; Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry; Wiley-VCH, 2002. DOI:10.1002/14356007.a24_001