Chlorid kremičitý

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Chlorid kremičitý
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec SiCl4
Synonymá Tetrachlórsilán
Vzhľad bezfarebná dymiaca kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 169,9 u
Molárna hmotnosť 169,89 g/mol
Teplota topenia −68,74 °C
Teplota varu 57,65 °C
Kritický bod 232,8 °C, 3 750 kPa, 0,584 g/cm³
Hustota 1,470 7 g/cm³
1,483 g/cm³ (20 °C)
0,007 g/cm³ (plyn)
Rozpustnosť vo vode:
rozkladá sa
v polárnych rozpúšťadlách:
étery
reaguje s alkoholmi
v nepolárnych rozpúšťadlách:
chlórované uhľovodíky
aromatické uhľovodíky
Termochemické vlastnosti
Entropia topenia 45,4 J/g
Entropia varu 168,5 J/g
Štandardná zlučovacia entalpia −640,3 kJ/mol (kvapalina)
−609,6 kJ/mol (plyn)
Štandardná entropia 239 J K−1 mol−1 (kvapalina)
331 J K−1 mol−1 (plyn)
Štandardná Gibbsová energia −572,9 kJ/mol (kvapalina)
−570,1 kJ/mol (plyn)
Merná tepelná kapacita 0,855 J K−1 g−1 (kvapalina)
0,532 J K−1 g−1 (plyn)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka07 - dráždivá látka
Vety H H315, H319, H335
Vety EUH EUH014
Vety P P261, P305+351+338
Európska klasifikácia látok
Hrozby
Žieravina Dráždivá látka
Žieravina
(C)
Dráždivá
látka
(Xi)
Vety R R14, R36/37/38
Vety S S2, S7/8, S26
NFPA 704
0
3
2
W
Ďalšie informácie
Číslo CAS 10026-04-7
Číslo UN 1818
EINECS číslo 233-054-0
Číslo RTECS VW0525000
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Chlorid kremičitý SiCl4 je jedným z halogenidov kremíka. Je to bezfarebná prchavá kvapalina.

Príprava[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid kremičitý sa pripravuje chlórovaním niektorých zlúčenín kremíka, ako je napríklad ferosilícium, karbid kremíka alebo zmes oxidu kremičitého a uhlíka:

SiC + 4 HCl → SiCl4 + CH4

Ferosilícium sa používa najčastejšie.[1]

Reakcia[upraviť | upraviť zdroj]

Hydrolýza a podobné reakcie[upraviť | upraviť zdroj]

Rovnako ako ostatné chloridy kremíka aj chlorid kremičitý reaguje s vodou:

SiCl4 + 2 H2O → 4 HCl + SiO2

S metanolom a etanolom reaguje za vzniku tetrametyl a tetraetylortokremičitanu: SiCl4 + 4 ROH → Si(OR)4 + 4 HCl

Reakcia s ostatnými nukleofilmi[upraviť | upraviť zdroj]

Chlorid kremičitý vytvára rad organokremičitých zlúčenín reakciami s Grignardovými činidlami [2] a organolítnymi zlúčeninami:

4 RLi + SiCl4 → R4Si + 4 LiCl

Redukciou hydridu vzniká silán.

Použitie[upraviť | upraviť zdroj]

Veľmi čistý chlorid kremičitý sa používa na výrobu fotovoltaických článkov.

Podobné zlúčeniny[upraviť | upraviť zdroj]

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. Walter Simmler: "Silicon Compounds, Inorganic" in Ullmann 's Encyclopedia of Industrial Chemistry, 2000, Wiley-VCH, Weinheim. DOI:10.1002/14356007.a24_001
  2. Norman Neil Greenwood, Alan Earnshaw, Chemistry of the Elements, 2nd ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, UK, 1997. ISBN 0-7506-3365-4

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • VOHLÍDAL, Jiří; ŠTULÍK, Karel; JULÁK, Alois. Chemické a analytické tabuľky. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 80-7169-855-5.

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Chlorid křemičitý na českej Wikipédii.