Cambridge English Language Assessment

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Cambridge English Language Assessment patrí pod Cambridgeskú univerzitu a už viac než 100 rokov ponúka testy a skúšky z anglického jazyka.

Prvá cambridgeská skúška z anglického jazyka, certifikát CPE (Certificate of Proficiency in English), bola uvedená v roku 1913. Trvala 12 hodín a zúčastnili sa jej len traja uchádzači, no ani jeden z nich však nebol úspešný. Cambridge v súčasnosti ponúka vyše 20 skúšok pre študentov a učiteľov, ktorých sa každoročne zúčastňuje viac než 4 milióny ľudí. Skúšky Cambridge English Language Assessment sú zosúladené s úrovňami podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR), na tvorbe ktorého má tiež svoj podiel.

Akademické a odborné skúšky z anglického jazyka[upraviť | upraviť zdroj]

Skúšky Úroveň SERR
Cambridge English: First (FCE) B1-C1
Cambridge English: Advanced (CAE) B2-C2
Cambridge English: Proficiency (CPE) C1-C2
IELTS (Medzinárodný testovací systém anglického jazyka) A1-C2

Certifikáty Cambridge English: First (FCE), Cambridge English: Advanced (CAE), Cambridge English: Proficiency (CPE) a IELTS sú bežne využívané ako doklad o znalosti anglického jazyka pre akademické študijné, migračné, odborné registračné a zamestnanecké účely.

 • Cambridge English: First (FCE) znamená vyššiu strednú kvalifikáciu. Študenti certifikát využívajú pre štúdium v anglickom jazyku a prácu v anglicky hovoriacom obchodnom prostredí.
 • Cambridge English: Advanced (CAE) je certifikát vyššej kvalifikačnej úrovne, ktorý študenti využívajú pre vysokoškolské štúdium 1. a 2. stupňa a pre prácu na odbornej alebo manažérskej úrovni v medzinárodnom obchode. Certifikát Cambridge English: Advanced (CAE) je doklad o tom, že jeho držiteľ ovláda anglický jazyk na takej úrovni, aby dokázal absolvovať akýkoľvek vysokoškolský kurz 1. stupňa, bol schopný zúčastňovať sa akademických cvičení a seminárov, viesť komplexný výskum a efektívne komunikovať na manažérskej úrovni v medzinárodnom obchodnom prostredí.
 • Cambridge English: Proficiency (CPE) je certifikát najvyššej kvalifikačnej úrovne a doklad o výnimočnej znalosti anglického jazyka a schopnosti používať ho takmer na úrovni rodného jazyka v širokom spektre situácií. Študenti sú na základe tohto certifikátu schopní absolvovať postgraduálne štúdium na vysokej škole, viesť výskumné projekty a akademické semináre na vysokej úrovni a efektívne komunikovať na vyššej manažérskej a riadiacej úrovni v medzinárodnom obchode.
 • IELTS (Medzinárodný testovací systém anglického jazyka) sú svetovo najobľúbenejšie testy z anglického jazyka pre účely vyššieho vzdelania a všeobecné migračné účely. Akceptuje ho viac než 8000 inštitúcií, zamestnávateľov a vládnych orgánov na celom svete vrátane tisícok univerzít a vysokých škôl v USA, kde ho používajú ako štandardnú vstupnú požiadavku.
  • Modul IELTS Academic je určený pre študentov, ktorí chcú študovať na vysokej škole vrátane postgraduálneho štúdia a pre odborné registračné účely.
  • Modul IELTS General Training je určený pre študijné účely na nižšej úrovni a pre migračné účely do anglicky hovoriacich štátov (Austrália, Kanada, Nový Zéland a Veľká Británia).

Obchodná angličtina[upraviť | upraviť zdroj]

Skúšky Úroveň SERR
Cambridge English: Business Preliminary (BEC Preliminary) B1
Cambridge English: Business Vantage (BEC Vantage) B2
Cambridge English: Business Higher (BEC Higher) C1
Cambridge English: Financial (ICFE) B2-C1
Cambridge English: Legal (ILEC) B2-C1
BULATS A1-C2

Cambridgeské skúšky z obchodnej angličtiny (BEC), finančnej angličtiny (ICFE), právnickej angličtiny (ILEC) a BULATS sú testy vedené v obchodnom kontexte, ktoré hodnotia používanie anglického jazyka v praktických, každodenných situáciách. Cambridge ponúka aj skúšky pre lekársky a zdravotnícky sektor, napr. skúšku z pracovnej angličtiny Occupational English Test.

Cambridge English: Business Certificates[upraviť | upraviť zdroj]

Cambridge English: Business Certificates (BEC) sú skúšky určené pre profesionálov, ktorí chcú pracovať v medzinárodnom obchodnom prostredí. Na prvej úrovni (Cambridge English: Business Preliminary) sú študenti schopní porozumieť rutinnej korešpondencii, robiť si poznámky, sledovať základné prezentácie a radiť klientom v jednoduchších záležitostiach. Na druhej úrovni (Cambridge English: Business Vantage) sú schopní porozumieť celkovému významu správ, písať nerutinnú korešpondenciu a argumentovať. Na tretej úrovni (Cambridge English: Business Higher) sú schopní zaoberať sa nepredvídateľnými otázkami, argumentovať v obchodných prípadoch a písať obchodné správy.

Skúšky ponúkajú hĺbkové hodnotenie na troch rôznych úrovniach podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR), čo je všeobecne uznávaná norma pre znalosť anglického jazyka:

 • Preliminary – CEFR B1 (body podľa IELTS 4.0-5.0)
 • Vantage – CEFR B2 (body podľa IELTS 5.5-6.5)
 • Higher – CEFR C1 (body podľa IELTS 7.0-8.0)

Certifikát z týchto skúšok umožňuje:

pracovať v zahraničí,
pracovať pre medzinárodné organizácie vo svojom domovskom štáte,
študovať predmety súvisiace s podnikaním, ktoré sú vyučované v anglickom jazyku,
je dokladom schopnosti s istotou používať anglický jazyk v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Cambridge English: Financial[upraviť | upraviť zdroj]

Cambridge English: Financial (ICFE) je skúška pre profesionálov v oblasti finančníctva, ktorí pracujú v medzinárodnom obchodnom prostredí. Témy môžu byť nasledovné: bankovníctvo, korupcia, finančné správy, akvizície a fúzie, finančná stratégia spoločnosti, vymáhanie pohľadávok a úverová politika, poistenie, správa a riadenie spoločnosti, rozpočtové postupy, etika a profesionalita, náklady a manažérske účtovníctvo, životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj, audit, investičné bankovníctvo, forenzné účtovníctvo, účtovnícke softvérové balíky, aktíva a ocenenie spoločnosti, hodnotenia a analýza rizík.

Cambridge English: Legal[upraviť | upraviť zdroj]

Bližšie informácie v hlavnom článku: International Legal English Certificate

Cambridge English: Legal (ILEC) je produktom spolupráce s TransLegal Group a držiteľ tohto certifikátu ním môže zamestnávateľovi alebo klientovi doložiť, že ovláda anglický jazyk na úrovni práce v právnom prostredí. Pre skúšku sú typické nasledovné témy: firemné právo, obchodné združenia, zmluvy, predaj tovaru, nehnuteľnosti, dlžník - veriteľ, duševné vlastníctvo, zamestnanie, konkurencia, životné prostredie, prevoditeľné cenné papiere, zabezpečené transakcie, aspekty medzinárodného práva.

BULATS[upraviť | upraviť zdroj]

BULATS (Testovacia služba z obchodnej angličtiny) je služba hodnotenia jazykových zručností pre spoločnosti a produkt spolupráce Cambridge English Language Assessment s Alliance Française, Goetheho inštitútom a Univerzitou v Salamanca. BULATS hodnotí jazykové zručnosti v angličtine, francúzštine, nemčine a španielčine na pracovisku. Služba BULATS Benchmarking pomáha organizáciám nastaviť vhodnú úroveň jazykových zručností pre jednotlivé pracovné pozície, zatiaľ čo prípravné kurzy BULATS pomáhajú študentom pri štúdiu a príprave na testy. Testy BULATS hodnotia všetky štyri zručnosti (čítanie, písanie, hovorenie a počúvanie) v obchodnom kontexte a ich výsledky sú vyhodnotené podľa úrovní SERR.