Dychový orchester mladých mesta Košice

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Jump to navigation Jump to search

Dychový orchester mladých mesta Košice je orchester, ktorý vznikol v roku 1970. Patrí pod Základnú umeleckú školu na Bernolákovej ulici č. 26 v Košiciach. Počas svojej činnosti získal najvyššie ocenenia na celoslovenských súťažiach a festivaloch.

Dychový orchester mladých sa zúčastnil aj na mnohých medzinárodných festivaloch v rámci Európy. S orchestrom spolupracovali na domácich i zahraničných vystúpeniach FS Jahodná, mažoretkové skupiny Melody, Twingy, Princess a Ragtime. Dychový orchester mladých je niekoľkonásobným víťazom celonárodných kôl súťaží, vysoké ocenenia a 1. miesto s pochvalou poroty "cum laude" si priniesol napríklad aj z Európskeho festivalu v belgickom Neerpelte a nemeckom Hohenstein – Ernstthal. Zúčastnil sa tiež 11. a 12. festivalu národov v Hamburgu a na Balatone. Úspešne koncertoval na zájazdoch v Bulharsku, Nemecku, Rusku, Poľsku, Maďarsku, Česku, Rakúsku, Dánsku, Litve. V roku 1991 Slovenský hudobný fond v Bratislave udelil orchestru "Cenu Karola Pádivého". Túto cenu orchester obdržal za vynikajúce výsledky a reprezentáciu dychovej hudby doma i v zahraničí.

Umeleckým vedúcim a dirigentom od založenia orchestra do roku 2007 bol Jiří Novotný. V súčasnosti orchester vedie Peter Schürger. Štatutárkou a organizačnou vedúcou je Anna Hrehová. Dychovému orchestru mladých mesta Košice pri 35. výročí v roku 2005 generálny riaditeľ Národného osvetového centra udelil Medailu D. G. Licharda, orchester dostal i Cenu Košického samosprávneho kraja, Cenu primátora mesta Košice a je vyznamenaný Plaketou za zásluhy o rozvoj mesta Košice.