Encyklika

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie

Encyklika (lat. encyclicus = okrúhly, cirkulujúci < gr. ἐγκύκλιος - enkyklios = okrúhly, cirkulujúci < gr. κύκλος - kyklos = kruh, koleso) je okružný list pápeža alebo patriarchu adresovaný pôvodne biskupom, dnes spravidla aj kňazom a veriacim na celom svete.

V Katolíckej cirkvi[upraviť | upraviť zdroj]

Encyklika obsahuje poučenie pápeža o cirkevných zásadách v závažných otázkach viery a mravov. Každá má danú určitú tému, pápež obvykle počas svojho pôsobenia vydá encyklík niekoľko.

Čiastočný zoznam encyklík[upraviť | upraviť zdroj]

Pápež Por. číslo Názov encykliky Podtitul Dátum vydania Externý odkaz
Eugen IV. 1. Sicut Dudum 13. januára 1435 po anglicky
Benedikt XIV. 1. Ubi Primum 3. decembra 1740 po anglicky
Benedikt XIV. 2. Pro Eximia Tua 30. júna 1741 po taliansky
Benedikt XIV. 3. Quamvis Paternae 26. augusta 1741 po taliansky
Benedikt XIV. 4. Satis Vobis Compertum 26. augusta 1741 po taliansky
Benedikt XIV. 5. Etsi Minime 7. februára 1742 po taliansky
Benedikt XIV. 6. Certiores Effecti 13. novembra 1742 po taliansky
Benedikt XIV. 7. Cum Illud Semper 14. decembra 1742 po taliansky
Benedikt XIV. 8. Quemadmodum Preces 23. marca 1743 po taliansky
Benedikt XIV. 9. Inter Omnigenas 2. februára 1744 po taliansky
Benedikt XIV. 10. Cum Semper Oblatas 19. augusta 1744 po taliansky
Benedikt XIV. 11. Libentissime Quidem 10. júna 1745 po taliansky
Benedikt XIV. 12. Gravissimum Supremi 8. septembra 1745 po taliansky
Benedikt XIV. 13. Vix Pervenit 1. novembra 1745 po anglicky
Benedikt XIV. 14. Accepimus Praestantium 16. júla 1746 po taliansky
Benedikt XIV. 15. Inter Caetera 1. januára 1748 po taliansky
Benedikt XIV. 16. Magnae Nobis 29. júna 1748 po anglicky
Benedikt XIV. 17. Annus Qui Hunc 19. februára 1749 po taliansky
Benedikt XIV. 18. Apostolica Constitutio 26. júna 1749 po taliansky
Benedikt XIV. 19. Gravissimo Animi 31. októbra 1749 po taliansky
Benedikt XIV. 20. Inter Praeteritos 3. decembra 1749 po taliansky
Benedikt XIV. 21. Celebrationem Magni 1. januára 1751 po taliansky
Benedikt XIV. 22. Prodiit Jamdudum 30. januára 1751 po taliansky
Benedikt XIV. 23. Elapso Proxime Anno 20. februára 1751 po taliansky
Benedikt XIV. 24. Magno Cum Animi 2. júna 1751 po taliansky
Benedikt XIV. 25. A Quo Primum 14. júna 1751 po anglicky
Benedikt XIV. 26. Cum Religiosi Aeque 26. júna 1754 po anglicky
Benedikt XIV. 27. Quod Provinciale 1. augusta 1754 po anglicky
Benedikt XIV. 28. Allatae Sunt 26. júna 1755 po anglicky
Benedikt XIV. 29. Ex Quo Primum 1. marca 1756 po anglicky
Benedikt XIV. 30. Ex Omnibus Christiani 16. októbra 1756 po anglicky
Benedikt XIV. 31. Quam Grave 2. augusta 1756 po taliansky
Pius VI. 1. Inscrutabile divinae 25. decembra 1775 po anglicky
Pius VI. 2. Summa Dei 25. decembra 1775 po taliansky
Pius VI. 3. Suprema Disposition 26. januára 1777
Pius VI. 4. Nuper pro 6. marca 1779 po taliansky
Pius VI. 5. Super soliditate 28. novembra 1786 po taliansky
Pius VI. 6. Quod aliquantum 10. marca 1791 po taliansky
Pius VI. 7. Cum populi 13. apríla 1791 po taliansky
Pius VI. 8. Charitas quae 13. apríla 1791 po anglicky
Pius VI. 9. Adeo nota 23. apríla 1791 po taliansky
Pius VI. 10. Quo luctu 4. mája 1791 po taliansky
Pius VI. 11. Ancorché antichissimo 5. novembra 1791 po taliansky
Pius VI. 12. In gravissimis 19. marca 1792 po taliansky
Pius VI. 13. Novae hae litterae 19. marca 1792 po taliansky
Pius VI. 14. Ubi communis 4. apríla 1792 po taliansky
Pius VI. 15. Dum nos 19. apríla 1792 po taliansky
Pius VI. 17. Ubi lutetiam 13. júna 1792 po taliansky
Pius VI. 18. Ignotae nemini 21. novembra 1792 po taliansky
Pius VI. 19. Quae causa 24. novembra 1792 po taliansky
Pius VI. 20. Perpensis circumstantiis 10. decembra 1792 po taliansky
Pius VI. 21. Quare lacrymae 17. júna 1793 po taliansky
Pius VI. 22. Ad nostras manus 31. júla 1793 po taliansky
Pius VI. 23. Auctorem Fidei 28. augusta 1794 po taliansky
Pius VI. 24. Christi Ecclesiae 30. decembra 1797 po taliansky
Pius VI. 25. Constantiam vestram 10. októbra 1798 po taliansky
Pius VI. 26. Cum nos superiori 13. novembra 1798 po taliansky
Pius VI. 27. Quoties animo 13. augusta 1799 po taliansky
Lev XII. 1. Ubi Primum 5. mája 1824 po anglicky
Lev XII. 2. Quod Hoc Ineunte 24. mája 1824 po anglicky
Lev XII. 3. Charitate Christi 25. decembra 1825 po anglicky
Lev XII. 4. Quanta Laetitia 13. februára 1827 po taliansky
Gregor XVI. 1. Summo Iugiter Studio 27. mája 1832 po anglicky
Gregor XVI. 2. Cum Primum 9. júna 1832 po anglicky
Gregor XVI. 3. Mirari Vos 15. augusta 1832 po anglicky
Gregor XVI. 4. Quo Graviora 4. októbra 1833 po anglicky
Gregor XVI. 5. Singulari Nos 25. júna 1834 po anglicky
Gregor XVI. 6. Commissum divinitus 17. mája 1835 po anglicky
Gregor XVI. 7. Probe Nostis 18. septembra 1840 po anglicky
Gregor XVI. 8. Inter Praecipuas 8. mája 1844 po anglicky
Gregor XVI. 9. Quas Vestro 30. apríla 1841 po anglicky
Lev XIII. 1. Aeterni Patris 4. augusta 1879 po anglicky
Lev XIII. 2. Rerum novarum O robotníckej otázke 15. mája 1891 po slovensky
Pius X. 1. Haerent animo Apoštolská exhortácia Pia X. pri príležitosti svojho kňazského jubilea 4. augusta 1908 po slovensky
Pius XI. 1. Ubi arcano Dei consilio 23. decembra 1922 po anglicky
Pius XI. 2. Rerum omnium perturbationem O sv. Františkovi Saleskom 26. januára 1923 po anglicky
Pius XI. 3. Studiorum ducem 29. júna 1923 po anglicky
Pius XI. 4. Ecclesiam Dei 12. novembra 1923 po taliansky
Pius XI. 5. Maximam gravissimamque 18. januára 1924 po anglicky
Pius XI. 6. Quas primas O Kristovi Kráľovi 11. decembra 1925 po česky
Pius XI. 7. Rerum Ecclesiae 28. februára 1926 po anglicky
Pius XI. 8. Rite expiatis 30. apríla 1926 po anglicky
Pius XI. 9. Iniquis afflictisque O laicizácii v Mexiku 18. novembra 1926 po anglicky
Pius XI. 10. Mortalium animos O jednote kresťanov 6. januára 1928 po česky
Pius XI. 11. Miserentissimus redemptor 8. mája 1928 po anglicky
Pius XI. 12. Rerum orientalium O katolíckych východných cirkvách 8. septembra 1928 po taliansky
Pius XI. 13. Mens nostra 20. decembra 1929 po anglicky
Pius XI. 14. Quinquagesimo ante anno 23. decembra 1929 po taliansky
Pius XI. 15. Divini illius magistri O kresťanskej výchove mládeže 31. decembra 1929 po anglicky
Pius XI. 16. Ad salutem humani 20. apríla 1930 po taliansky
Pius XI. 17. Casti connubii O kresťanskom manželstve 31. decembra 1930 po slovensky
Pius XI. 18. Quadragesimo anno O obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia 15. mája 1931 po slovensky
Pius XI. 19. Non abbiamo bisogno Za Katolícku akciu Talianska 29. júna 1931 po slovensky
Pius XI. 20. Nova impendet O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie 2. októbra 1931 po anglicky
Pius XI. 21. Lux veritatis 25. decembra 1931 po taliansky
Pius XI. 22. Caritate Christi compulsi O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva
v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením
3. mája 1932 po aglicky
Pius XI. 23. Acerba animi O mexickom prenasledovaní 29. septembra 1932 po anlicky
Pius XI. 24. Dilectissima nobis O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa. 3. júna 1933 po anglicky
Pius XI. 25. Ad catholici sacerdotii O katolíckom kňazstve 20. decembra 1935 po slovensky
Pius XI. 26. Vigilanti cura O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach 29. júna 1936 po anglicky
Pius XI. 27. Mit brennender Sorge O postavení katolíckej cirkvi v Nemecku 14. marca 1937 po slovensky
Pius XI. 28. Divini Redemptoris O bezbožníckom komunizme 19. marca 1937 po slovensky
Pius XI. 29. Firmissimam constantiam 28. marca 1937 po anglicky
Pius XI. 30. Ingravescentibus malis 29. septembra 1937 po anglicky
Pius XI. 31. Mystici Corporis O mystickom Tele Kristovom a našom spojení s Kristom v ňom 29. júna 1943 po anglicky
Pius XII. 1. Mediator Dei O posvätnej liturgii 20. novembra 1947 po anglicky
Pius XII. 2. Menti nostrae Apoštolská exhortácia o spôsobe, ako napomáhať svätosť kňazského života 23. septembra 1950 po slovensky
Pius XII. 3. Haurietis aquas O úcte k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu 15. mája 1956 po slovensky
Ján XXIII. 1. Ad Petri cathedram 29. júna 1959 po anglicky
Ján XXIII. 2. Sacerdotii nostri primordia Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu 1. augusta 1959 po slovensky
Ján XXIII. 3. Grata recordatio 26. septembra 1959 po anglicky
Ján XXIII. 4. Princeps pastorum 28. novembra 1959 po anglicky
Ján XXIII. 5. Mater et Magistra O novšom vývoji sociálnej vedy vo svetle kresťanského učenia 15. mája 1961 po slovensky
Ján XXIII. 6. Aeterna Dei sapientia 11. novembra 1961 po anglicky
Ján XXIII. 7. Paenitentiam agere 1. júla 1962 po anglicky
Ján XXIII. 8. Pacem in terris O pokoji medzi všetkými národmi 11. apríla 1963 po slovensky
Pavol VI. 1. Ecclesiam Suam Encyklika, ako má Cirkev plniť svoje poslanie v prítomnosti 6. augusta 1964 po slovensky
Pavol VI. 2. Mense Maio 29. apríla 1965 po anglicky
Pavol VI. 3. Mysterium fidei 3. septembra 1965 po anglicky
Pavol VI. 4. Christi Matri 15. septembra 1966 po anglicky
Pavol VI. 5. Populorum progressio O rozvoji národov 26. marca 1967 po slovensky
Pavol VI. 6. Sacerdotalis caelibatus O kňazskom celibáte 24. júna 1967 po slovensky
Pavol VI. 7. Humanae vitae O správnom spôsobe regulovania pôrodnosti 25. júla 1968 po slovensky
Pavol VI. 8. Marialis cultus Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie 2. februára 1974 po slovensky
Pavol VI. 9. Evangelii nuntiandi Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete 8. decembra 1975 po slovensky
Ján Pavol II. 1. Redemptor hominis Encyklika, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej službe,
na kňazov a na rehoľné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle
4. marca 1979 po slovensky
Ján Pavol II. 2. Dives in misericordia O Božom milosrdenstve 30. decembra 1980 po slovensky
Ján Pavol II. 3. Laborem exercens O ľudskej práci 14. septembra 1981 po slovensky
Ján Pavol II. 4. Slavorum apostoli Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach 2. júna 1985 po slovensky
Ján Pavol II. 5. Dominum et Vivificantem O Duchu Svätom v živote Cirkvi a sveta 18. mája 1986 po slovensky
Ján Pavol II. 6. Redemptoris Mater O preblahoslavenej Panne Márii v živote Cirkvi 25. marca 1987 po slovensky
Ján Pavol II. 7. Sollicitudo rei socialis Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky Populorum Progressio 30. decembra 1987 po slovensky
Ján Pavol II. 8. Redemptoris missio O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi 7. decembra 1990 po slovensky
Ján Pavol II. 9. Centesimus annus Encyklika k stému výročiu encykliky Rerum Novarum 1. mája 1991 po slovensky
Ján Pavol II. 10. Veritatis splendor O niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi 6. augusta 1993 po slovensky
Ján Pavol II. 11. Evangelium vitae O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života 25. marca 1995 po slovensky
Ján Pavol II. 12. Ut unum sint O ekumenickom úsilí 25. mája 1995 po slovensky
Ján Pavol II. 13. Fides et ratio O vzťahoch medzi vierou a rozumom 14. septembra 1998 po slovensky
Ján Pavol II. 14. Ecclesia de Eucharistia O Eucharistii a jej vzťahu k Cirkvi 17. apríla 2003 po slovensky
Benedikt XVI. 1. Deus caritas est O kresťanskej láske 25. decembra 2005 po slovensky
Benedikt XVI. 2. Spe salvi O kresťanskej nádeji 30. novembra 2007 po slovensky
Benedikt XVI. 3. Caritas in veritate O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde 29. júna 2009 po slovensky
František 1. Lumen fidei Biskupom, kňazom a diakonom, zasväteným osobám a veriacim laikom o viere 29. júna 2013 po slovensky
František 2. Laudato si' O starostlivosti o spoločný dom 24. mája 2015 po slovensky
František 3. Fratelli tutti O bratstve a sociálnom priateľstve 4. októbra 2020 po slovensky

Iné projekty[upraviť | upraviť zdroj]

  • Spolupracuj na Commons Commons ponúka multimediálne súbory na tému Encyklika
  • Spolupracuj na Wikislovníku Wikislovník ponúka heslo Encyklika

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]

Zdroj[upraviť | upraviť zdroj]

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Encyklika na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené) a Liste der päpstlichen Enzykliken na nemeckej Wikipédii.