Ezechiel (prorok)

z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Prorok Ezechiel, Michelangelova freska na strope Sixtínskej kaplnky
Ikona proroka Ezechiela (17. stor.), Kirillo-Belozerský monastier (Rusko)

Ezechiel (hebr. Jechezkel = nech Boh síli; u Luthera Hesekiel) je jeden z prorokov Starého zákona a zároveň hlavný predstaviteľ Knihy Ezechiel(ovej) (resp. Knihy proroka Ezechiela) zo Starého zákona.

Život[upraviť | upraviť zdroj]

Tento židovský kňaz a prorok sa narodil okolo roku 623 pred Kr.. Pochádzal z kňazskej rodiny – bol synom kňaza Buziho.[1] Okolo roku 597 pred Kr. ho už v prvej invázii na príkaz kráľa Nabuchodonozora (Nabukadnezara) spolu s inými Židmi deportovali do Babylonu. Ľud bol v zúfalstve, ale on vravel, že toto všetko je potrebné na očistu. Odrádza od vzbury proti Babylončanom a nabáda na morálnu čistotu. Po druhej invázii nabádal na nádej. Vravel, že Boh príde, aby znovu obrátil a obnovil ich srdcia a dal im Ducha. Už tu sa začína hovoriť o Duchu. Kto bude pokorný, spozná Pána a dostane od neho milosť a naopak, tých zlých Boh potrestá, pričom obžalováva aj kňazov. Boh raz pošle dobrého pastiera, ktorý bude pásť ovce a namiesto starých ustanovizní ustanoví nové.

Z toho, že pri viacerých rečiach uviedol dátum, sa dá usudzovať, že jeho činnosť ako proroka trvala 20 rokov. Podľa podania ho dal zavraždiť židovský dôstojník za to, že odvracal židov od modloslužby. Pochovaný je v dedine Mamr pri Bagdade.

Uctievanie[upraviť | upraviť zdroj]

Gréckokatolícka a pravoslávna cirkev si ho pripomínajú 21. júla.

Referencie[upraviť | upraviť zdroj]

  1. pozri. Ez 1,3

Literatúra[upraviť | upraviť zdroj]

  • "Dňa 21. júla : Svätý prorok Ezechiel." In: Andrej Josafát Gregor Truch: Život svätých : Duchovné čítanie pre slovenských gréckokatolíckych veriacich na každý deň kalendárneho roka. Preklad a úprava: Michal Čarný. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, s. 400-402. ISBN 80-7165-381-0
  • "Ezechiel, prorok : 21. júl." In: Antonín Čížek: Synaxár : Životy svätých. Prešov : Spolok biskupa Petra Pavla Gojdiča, 1998, s. 291. ISBN 80-967341-1-3
  • Ezechiel [prorok]. In: HERIBAN, Jozef. Príručný lexikón biblických vied. 3. opr. a dopl. vyd. Bratislava : Don Bosco, 1998. 1366 s. (Biblica; zv. 4.) ISBN 80-88933-07-2. S. 381 – 382.

Pozri aj[upraviť | upraviť zdroj]

Kniha proroka Ezechiela

Externé odkazy[upraviť | upraviť zdroj]